Hjälp oss att hålla Minds stödlinjer öppna - Varje samtal räknas

I tystnaden växer ångest och ensamhet ostörd, och mörka tankar får stå oemotsagda. Mind arbetar för att bryta tystnaden kring psykisk ohälsa. Och starta samtal som läker. Var med och kämpa mot tystnaden. Var med och kämpa mot psykisk ohälsa. Varje samtal räknas.

 

Vi ska vara starka och bita ihop. Myten om den tyste hjälten lever ännu. Men vad händer med alla tankar som ändå finns där, om de inte släpps ut? I tystnaden gror den psykiska ohälsan, som en influensa på en fullsatt morgonbuss.

Varje samtal räknas

Under maj månad lyfter vi på Apotek Hjärtat, tillsammans med Mind och flertalet andra partners samtalet mellan människor som motkraft till psykisk ohälsa. Vi kallar kampanjen för "Varje samtal räknas” och vill genom den uppmuntra människor att i högre utsträckning se, lyssna och prata med varandra. En liten insats som kan göra väldigt stor skillnad för det psykiska välbefinnandet.

Under kampanjen kan du bidra till att Mind kan fortsätta ta emot samtal i sina stödlinjer genom att köpa Minds produkter – Minds pratbubbla (pin) och Varmpratskort. Varje bidrag gör skillnad och gör att Mind kan hålla sina stödlinjer Självmordslinjen, Äldrelinjen, Föräldralinjen och Livslinjen, öppna för alla som kämpar med psykisk ohälsa. Ett medmänskligt samtal kan ibland vara helt avgörande i en människas liv.- Vi måste hjälpas åt att skapa ett samhälle där vi kan prata öppet om det som känns svårt att bära säger Rickard Bracken, generalsekreterare för Mind.  Genom våra stödlinjer vet vi att ett samtal där man blir lyssnad på och mött med empati kan ha avgörande betydelse. Vi är mycket glada över att ha Apotek Hjärtat som partner i denna viktiga fråga.

 

Vad hoppas du att kampanjen Varje samtal räknas ska leda till?

– Jag hoppas att vi kan sprida kunskap om vikten av medmänskliga samtal och att vi lyckas samla in pengar så att vi kan hålla våra stödlinjer öppna för fler! Och såklart att varmpratet sprider sig i hela vårt land!

 

KÖP HJÄLTEPRODUKTER OCH STÖTTA MIND

Mind erbjuder medmänskligt stöd

Mind är en ideell organisation som främjar psykiskt välbefinnande genom att erbjuda medmänskligt stöd, sprida kunskap och driva påverkansarbete. Mind erbjuder anonymt stöd via samtal i stödlinjerna; Självmordslinjen, Livslinjen, Äldrelinjen och Föräldralinjen. Mind sprider kunskap om psykisk hälsa för att minska skam och stigma. Mind driver opinionsbildning och påverkansarbete för att uppmärksamma att de som har psykiska besvär och psykiatriska tillstånd ska få den vård och det stöd de behöver.

Minds volontärer tar emot över 90 000 samtal årligen via chatt eller telefon från människor i behov av stöd. Apotek Hjärtat vill på detta sätt bidra till ett medmänskligare samhälle och uppmärksamma att ett samtal med en medmänniska kan göra skillnad och faktiskt rädda liv.

 

Varmpratskort - öppning till viktiga samtal

Forskning visar att det enskilt starkaste verktyget att motverka psykisk ohälsa är samtal och ändå uppger majoriteten av svenskarna att de aldrig pratar med främmande människor på offentliga platser. För att uppmuntra till samtal och sprida dess läkande kraft har Mind tagit fram varmpratskort, en kortlek med frågor som kan fungera som samtalsöppnare för att underlätta dessa livsviktiga samtal.

På Hjärtats apotek över hela landet kommer vi även upplåta plats för, och uppmuntra till, samtal mellan apoteksbesökare med Minds varmpratskort som stöd.

Känner du att du har behov av att prata med någon? Här hittar du rätt stödlinje för ditt specifika behov.


Taggar: mind , psykisk hälsa , varje samtal räknas
Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2023 Apotek Hjärtat AB. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.