Urinvägsinfektion

Urinvägsinfektion (UVI) är en vanlig typ av infektion som kan drabba både kvinnor och män, även om det är vanligare att kvinnor insjuknar. Mer än hälften av alla kvinnor drabbas någon gång i livet av infektionen. Det som händer är att bakterier tar sig upp genom urinröret och infekterar urinblåsan.

Det finns två olika av urinvägsinfektioner:

• Första typen är blåskatarr, vilket är den vanligaste typen och är vanligare bland kvinnor eftersom de har kortare urinrör och på så sätt drabbas lättare än män.

• Den andra typen är njurbäckeninflammation, vilket betyder att infektionen inte stannat i urinröret och urinblåsan, utan även har spridit sig till njurarna och njurbäckenet.

Om det svider när du kissar kan det vara urinvägsinfektion

Det tydligaste symptomet på en urinvägsinfektion är att det svider när du kissar. Oftast fortsätter det också att svida ett tag efteråt. Det är vanligt att känna sig kissnödig mycket oftare än normalt. Att det gör ont i de nedre delarna av magen eller att blod syns i urinen är också tydliga symptom. Man kan känna sig kall och frusen, men feber är ovanligt om du har blåskatarr, även om det förekommer.

De som har haft urinvägsinfektion tidigare brukar snabbt känna igen symtomen. Hos oss hittar du teststickor som visar om det finns bakterier i urinen.

Till skillnad mot vid blåskatarr är feber vanligt om man drabbats av njurbäckeninflammation. Då känner man sig oftast ordentligt sjuk och illamående och kan uppleva smärtor i ländryggen eller vid sidan av magen. Liksom vid blåskatarr brukar det göra ont och svida när man kissar.

Behöver inte alltid behandlas

För kvinnor läker urinvägsinfektionen många gånger ut av sig själv, men om det svider när du kissar och gör mycket ont kan du kontakta sjukvården och få behandling. Vid lindriga besvär kan du prova någon av produkterna nedan.

Kvinnor som är 15 år eller äldre och inte är gravida kan avvakta i upp till en vecka innan vården kontaktas när de misstänker blåskatarr. Är besvären stora eller inte har börjat bli bättre efter tre dagar bör en vårdcentral kontaktas. Vilka grupper och vilka symptom som alltid behöver bedömas av vården kan du läsa mer om nedan. Ålder, kön och hur svåra besvären är avgör.

Behandling av urinvägsinfektion

Receptfritt finns Lyngonia som är ett traditionellt växtbaserat läkemedel använt för att lindra symtom vid återkommande, lindriga, nedre urinvägsinfektioner hos kvinnor, såsom svidande känsla när man kissar och/eller behov av att kissa oftare än vanligt.

Även RFSU Urincur Utipro Plus kan användas för att lindra sveda och minska behovet av att kissa. Produkten kan även användas i förebyggande syfte mot återkommande urinvägsinfektioner.

Efter kontakt med vården får vissa antibiotikabehandling mot urinvägsinfektion. Behandlingen sker med olika sorter av antibiotika beroende på vilken bakterie du är infekterad med. Behandlingstiden skiljer sig också beroende på vilken typ av bakterie och den drabbades kön, ålder, etcetera.

När ska du söka sjukvård?

Män som misstänker blåskatarr bör alltid kontakta vårdcentralen. Anledningen till att det är ännu viktigare för män är att det finns risk att prostatakörteln blir infekterad vid UVI.

Kontakta också vården vid ett eller flera av följande besvär:

• Du har synligt blod i urinen.

• Du är flicka under 15 år och misstänker att du har blåskatarr.

• Du misstänker sexuell smitta, till exempel har flytningar från urinrör eller slida.

• Du är gravid eller nyligen har fött barn och misstänker att du har blåskatarr.

• Du misstänker att du har njurbäckeninflammation.

• Barn under två år har symtom på urinvägsinfektion

8 produkter

Visar 8 av 8 produkter