Så funkar högkostnadsskyddet

Högkostnadsskyddet innebär att du från och med 1 januari 2020 betalar högst 2350 kronor per tolvmånadersperiod för dina receptläkemedel eller stomiprodukter. Här kan du läsa mer om hur det fungerar. 

 

I korthet: 

- Du betalar som mest 2350 kronor under en 12-månadersperiod.

- Upp till 1175 kronor betalar du allt själv, sen får du stegvis ökande rabatt.

- Högkostnadsperioden gäller 12 månader räknat från första inköp.

- Från och med 1 januari 2020 är taket i högkostnadsskyddet 2350 kr (tidigare var det 2300 kr). Du som har en pågående högkostnadsperiod vid årsskiftet får automatiskt dina tidigare inköp överflyttade till den nya högkostnadstrappan. Om du redan hade uppnått frikort vid årsskiftet behåller du det resten av 12-månadersperioden.


Så funkar högkostnadsskyddet för läkemedel

Högkostnadsskyddet är en del av Läkemedelsförmånen, som är till för att skydda dig mot höga kostnader för receptbelagda läkemedel. Det innebär att läkemedel subventioneras via skattemedel. 

Högkostnadsskyddet innebär att du betalar högst 2350 kronor per tolvmånadersperiod för läkemedel och stomiprodukter på recept. Detta gäller förutsatt att dina läkemedel ingår i Läkemedelsförmånen samt att du byter ditt läkemedel mot ett billigare alternativ med samma substans om det finns och inte din läkare eller apoteket bedömt att det finns hinder mot utbyte.  Läs mer om utbyte av läkemedel.

Tolvmånadersperioden räknas från den dag då du gör ditt första receptuttag efter att din föregående högkostnadsperiod gått ut. När du betalat 2350 kronor inom perioden får du ett frikort som gäller under resten av 12-månadersperioden.

Rabattrappa på läkemedel

Men även innan du kommit upp i hela beloppet för frikort får du rabatt på läkemedel på recept och stomiprodukter enligt en rabattrappa som ser ut så här:

 

Högkostnadstrappa från och med 1 januari 2020

 Högkostnadstrappa från och med 1 januari 2020

  

Högkostnadsskyddet kopplat till prisbasbeloppet

Högkostnadsskyddet är kopplat till prisbasbeloppet och det betyder att man varje år utgår från prisbasbeloppet och räknar ut vad det högsta beloppet att betala i högkostnadsskyddet ska vara. Utifrån det räknar man också ut vilka beloppsgränserna i rabattrappan ska vara. Ett nytt prisbasbelopp beslutas varje år av regeringen. Prisbasbeloppet är ett referensbelopp som används i bland annat social-försäkringssammanhang för att justera olika ersättningar i förhållande till det allmänna prisläget i samhället. 

Att högkostnadsskyddet kopplas till prisbasbeloppet innebär att det kan ske små förändringar i beloppen från år till år. Om man tittar på hur prisbasbeloppet utvecklats historiskt sett skulle förändringen i högkostnadsskyddet ha varierat mellan 0-100 kronor från ett år till ett annat. 1 januari 2020 höjs högkostnadsskyddet med 50 kr, från 2300 kr till 2 350 kr, pga höjt prisbasbelopp för 2020.

 

Högkostnadsskydd för barns läkemedel

Läkemedel som ingår i läkemedelsförmånen är kostnadsfria för barn under 18 år.

 

Preventivmedel

Preventivmedel som ingår i läkemedelsförmånen är kostnadsfria för personer som är under 21 år.

 

Det här ingår i Läkemedelsförmånen:

- De flesta receptbelagda läkemedel och vissa receptfria läkemedel

- Stomiprodukter

- Förbrukningsartiklar som behövs för att ta vissa mediciner eller för egenkontroll av medicinering.

Vilka läkemedel och andra produkter som ingår beslutas av Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket (TLV).

 

Hur mycket/hur ofta får du hämta?

Du kan hämta ut upp till 90 dagars förbrukning vid samma tillfälle inom högkostnadsskyddet. När du ska hämta ut på recept igen ska 2/3 av tiden som den tidigare expedierade mängden är avsedd att räcka för, ha passerat. Om du fått en burk med 100 tabletter och ska ta en om dagen måste alltså minst 67 dagar gå innan du får hämta på nytt med högkostnadsskydd.

 

Livsmedel till barn under 16 år

Vid vissa sjukdomar subventioneras även speciallivsmedel till barn under 16 år om de skrivs ut av läkare. Du betalar då 120 kr per expedition för upp till 3 månaders förbrukning. Kostnaden ingår inte i högkostnadsskyddet.

 

Vanliga frågor om högkostnadsskyddet

 

Har jag rätt till högkostnadsskyddet?

Du har rätt till högkostnadsskyddet om du:

- är folkbokförd i Sverige.

- har recept som är utskrivna i Sverige.

- arbetar i Sverige eller har Europeiska sjukförsäkringskortet.

När du hämtar ut ett recept kan personalen på ditt lokala apotek hjälpa dig ta reda på hur mycket du har kvar att betala innan du får frikort. Ta med giltig legitimation.

 

Hur stor rabatt har jag kommit upp i?

När du hämtar ut ett recept kan personalen på ditt lokala apotek hjälpa dig ta reda på hur du ligger till i högkostnadstrappan, dvs. hur mycket rabatt du får.

 

 

Hur vet jag att mina receptuttag registreras för högkostnadsskyddet?

För att få hjälp att hålla reda på ditt högkostnadsskydd kan du välja att vara med i högkostnadsdatabasen. Då registreras varje receptuttag automatiskt när du handlar. De flesta svenskar är redan anslutna till högkostnadsdatabasen. Om du inte är ansluten, prata med personalen på ditt apotek så hjälper de dig. Om du inte vill vara med i högkostnadsdatabasen får du istället ett särskilt kvitto, högkostnadsbevis. Detta måste du ta med dig nästa gång du går till apoteket för att få rätt rabatt.

 

Spelar det någon roll på vilket apotek jag hämtar ut mina mediciner?

Alla apotek i Sverige är anslutna till samma högkostnadsdatabas. Det spelar därför ingen roll på vilket apotek du hämtar ut din medicin.

 

Kan jag dela upp betalningen av mina mediciner?

Ja, det går bra att delbetala läkemedel inom högkostnadsskyddet. Kom in till ditt lokala Apotek Hjärtat för att fylla i ansökan om kredit. Läs mer under Delbetalning.

 

Läs mer om högkostnadsskyddet:

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV)

 

Behöver du rådgivning?
Kontakta oss för att prata med en farmaceut och få råd om dina recept och läkemedel.
Ring oss på 0771-405 405
Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2021 Apotek Hjärtat AB. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.