Så funkar högkostnadsskyddet

Högkostnadsskyddet innebär att du som vuxen under en tolvmånadersperiod aldrig behöver betala mer än ett maxbelopp för dina receptläkemedel eller stomiprodukter. Här kan du läsa mer om hur det fungerar.

I korthet

- Maxbeloppet är från och med 1 januari 2024, 2850 kr.

- Inledningsvis betalar du allt själv, sen får du stegvis ökande rabatt.

- Högkostnadsperioden gäller 12 månader räknat från första inköp.


Höjning av högkostnadsskyddet 1 januari 2024

Den 1 januari 2024 höjs högkostnadsskyddet från 2600 kr till 2850 kr. Om du har frikort vid årsskiftet behåller du det resten av din tolvmånadersperiod. Du som har en pågående tolvmånadersperiod men inte kommit upp i frikort innan årsskiftet får med dig dina tidigare inköp in i den nya rabattrappan. Vid receptbeställning online eller i butik sker prissättning av läkemedel vid expeditionstillfället. För beställningar som görs precis innan årsskiftet kan det innebära att priset kan komma att korrigeras efter att ordern har lagts.


Så funkar högkostnadsskyddet för läkemedel

Högkostnadsskyddet är en del av läkemedelsförmånen, som är till för att skydda dig mot höga kostnader för receptbelagda läkemedel. Det innebär att läkemedel subventioneras via skattemedel. 

Högkostnadsskyddet innebär att du som vuxen aldrig behöver betala mer än maxbeloppet för dina läkemedel och stomiprodukter på recept under en tolvmånadersperiod. Detta gäller förutsatt att dina läkemedel ingår i Läkemedelsförmånen samt att du byter ditt läkemedel mot ett billigare alternativ med samma substans om det finns och inte din läkare eller apoteket bedömt att det finns hinder mot utbyte. Läs mer om utbyte av läkemedel här.

Tolvmånadersperioden räknas från den dag då du gör ditt första receptuttag efter att din föregående högkostnadsperiod gått ut. När du betalat maxbeloppet inom perioden får du ett frikort som gäller under resten av 12-månadersperioden.


Rabattrappa på läkemedel

Även innan du kommit upp i hela beloppet för frikort får du rabatt på läkemedel på recept och stomiprodukter enligt en rabattrappa som ser ut så här:

 


Högkostnadstrappa från och med 1 januari 2024