Så funkar högkostnadsskyddet

Högkostnadsskyddet innebär att du som vuxen under en tolvmånadersperiod aldrig behöver betala mer än ett maxbelopp för dina receptläkemedel eller stomiprodukter. Här kan du läsa mer om hur det fungerar.

I korthet

 • Maxbeloppet är från och med 1 januari 2024, 2850 kr.

 • Inledningsvis betalar du allt själv, sen får du stegvis ökande rabatt.

 • Högkostnadsperioden gäller 12 månader räknat från första inköp.

Höjning av högkostnadsskyddet 1 januari 2024

Den 1 januari 2024 höjdes högkostnadsskyddet från 2600 kr till 2850 kr. Om du har frikort vid årsskiftet behåller du det resten av din tolvmånadersperiod. Du som har en pågående tolvmånadersperiod men inte kommit upp i frikort innan årsskiftet får med dig dina tidigare inköp in i den nya rabattrappan. Vid receptbeställning online eller i butik sker prissättning av läkemedel vid expeditionstillfället. För beställningar som görs precis innan årsskiftet kan det innebära att priset kan komma att korrigeras efter att ordern har lagts.

Så funkar högkostnadsskyddet för läkemedel

Högkostnadsskyddet är en del av läkemedelsförmånen, som är till för att skydda dig mot höga kostnader för receptbelagda läkemedel. Det innebär att läkemedel subventioneras via skattemedel. 


Högkostnadsskyddet innebär att du som vuxen aldrig behöver betala mer än maxbeloppet för dina läkemedel och stomiprodukter på recept under en tolvmånadersperiod. Detta gäller förutsatt att dina läkemedel ingår i Läkemedelsförmånen samt att du byter ditt läkemedel mot ett billigare alternativ med samma substans om det finns och inte din läkare eller apoteket bedömt att det finns hinder mot utbyte. Läs mer om utbyte av läkemedel här.

Tolvmånadersperioden räknas från den dag då du gör ditt första receptuttag efter att din föregående högkostnadsperiod gått ut. När du betalat maxbeloppet inom perioden får du ett frikort som gäller under resten av 12-månadersperioden.

Rabattrappa på läkemedel

Även innan du kommit upp i hela beloppet för frikort får du rabatt på läkemedel på recept och stomiprodukter enligt en rabattrappa som ser ut så här:

Högkostnadstrappa från och med 1 januari 2024

Högkostnadstrappa från och med 1 januari 2024

Högkostnadsskyddet kopplat till prisbasbeloppet

Högkostnadsskyddet är kopplat till prisbasbeloppet och det betyder att man varje år utgår från prisbasbeloppet och räknar ut vad det högsta beloppet att betala i högkostnadsskyddet ska vara. Utifrån det räknar man också ut vilka beloppsgränserna i rabattrappan ska vara. Ett nytt prisbasbelopp beslutas varje år av regeringen. Prisbasbeloppet är ett referensbelopp som används i bland annat social-försäkringssammanhang för att justera olika ersättningar i förhållande till det allmänna prisläget i samhället. 
Att högkostnadsskyddet kopplat till prisbasbeloppet innebär att det kan ske förändringar i beloppen från år till år. 

Högkostnadsskydd för barns läkemedel

Läkemedel och stomiprodukter som ingår i läkemedelsförmånen är kostnadsfria för barn under 18 år.

Preventivmedel

Preventivmedel som ingår i läkemedelsförmånen är kostnadsfria för personer som är under 21 år.

Det här ingår i Läkemedelsförmånen:

 • De flesta receptbelagda läkemedel och vissa receptfria läkemedel

 • Stomiprodukter

 • Förbrukningsartiklar som behövs för att ta vissa mediciner eller för egenkontroll av medicinering.

  Vilka läkemedel och andra produkter som ingår beslutas av Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket (TLV).

Hur mycket/hur ofta får du hämta?

Du kan hämta ut upp till 90 dagars förbrukning vid samma tillfälle inom högkostnadsskyddet. När du ska hämta ut på recept igen ska 2/3 av tiden som den tidigare expedierade mängden är avsedd att räcka för, ha passerat. Om du fått en burk med 100 tabletter och ska ta en om dagen måste alltså minst 67 dagar gå innan du får hämta på nytt med högkostnadsskydd.

Livsmedel till barn under 16 år

Vid vissa sjukdomar subventioneras även speciallivsmedel till barn under 16 år om de skrivs ut av läkare. Du betalar då 120 kr per expedition för upp till 3 månaders förbrukning. Kostnaden ingår inte i högkostnadsskyddet.

Vanliga frågor om högkostnadsskyddet

Har jag rätt till högkostnadsskyddet?

Du har rätt till högkostnadsskyddet om du:

 • är folkbokförd i Sverige

 • har recept som är utskrivna i Sverige

 • arbetar i Sverige eller har ett giltigt Europeiskt sjukförsäkringskort

Hur stor rabatt har jag kommit upp i?

När du hämtar ut ett recept kan personalen på ditt lokala apotek hjälpa dig ta reda på hur du ligger till i högkostnadstrappan, dvs. hur mycket rabatt du får.

Hur vet jag att mina receptuttag registreras för högkostnadsskyddet?

För dig med svenskt personnummer registreras alla förmånsköp automatiskt i högkostnadsdatabasen och då får du automatiskt rätt rabatt oavsett vilket apotek du hämtar dina receptläkemedel på. Personer som har rätt till förmån men inte har ett svenskt personnummer får istället ett särskilt kvitto, högkostnadsbevis. Om du har ett högkostnadsbevis måste du ta med dig det nästa gång du går till apoteket för att få rätt rabatt.

Spelar det någon roll på vilket apotek jag hämtar ut mina mediciner?

Alla apotek i Sverige är anslutna till samma högkostnadsdatabas. Det spelar därför ingen roll på vilket apotek du hämtar ut din medicin.

Kan jag dela upp betalningen av mina mediciner?

Ja, det går bra att delbetala läkemedel inom högkostnadsskyddet. Kom in till ditt lokala Apotek Hjärtat för att fylla i ansökan om kredit. Läs mer under Delbetalning.


Läs mer om högkostnadsskyddet

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV)

Behöver du hjälp?Går ditt läkemedel inte att beställa eller har du ett särskilt önskemål? Kontakta oss så hjälper vi dig. Våra farmaceuter svarar också på frågor om dina läkemedel.
Länk till Min doktor för receptförnyelse