För leverantörer

Här under har vi samlat information som kan vara nödvändig för leverantörer att ta del av. 

Nyheter och revidering av sortimentet

På Apotek Hjärtat omvärderar vi kontinuerligt vårt sortiment utifrån våra kunders behov och är intresserade av nyheter som kan bidra till att öka kundnyttan. Revidering i butik sker för närvarande tre gånger per år i maj, oktober och februari. Sortimentet online revideras däremot löpande under året. Observera att solsäsongen 2023 kommer att revideras under samma datum som februarinyheterna. Vänligen märk ditt inskick med respektive produktkategori.

Gällande datum för kommande revidering

Nedan finner du tidplan med viktiga datum att förhålla sig till inför kommande revideringar för butik. Revidering online sker löpande. 

RevideringDeadline för aviseringÅter­koppling beslutat sortimentReviderings­start
Oktober 2023 15 maj 2023 11 augusti 2023 2 oktober 2023
Februari 2023 / Solrevidering 2023 7 oktober 2022 4 november 2022 6 februari 2023
Maj 2023 13 januari 2023 10 mars 2023 2 maj 2023
Online Löpande

Observera! Apotek Hjärtat kommer strikt att följa ovan tidsplan. Om aviseringsunderlag eller artikeldata ej inkommer i tid kommer de inte att kunna beaktas i innevarande revideringsperiod. Leverantören får då återavisera till nästa period.

Gällande datum för avisering av julen 2023

Deadline 1 april 2023. 

Avisering och dokumentation till Apotek Hjärtat

För att Apotek Hjärtat ska kunna utvärdera och ta in nya artiklar behöver vi få in en fullständig och korrekt ifylld artikeldatamall, artwork samt bilder för planogram och försäljning online. 

 • Artikeldatamall 
 • Artwork där förpackningens samtliga sidor är läsbara. Inkludera ytterförpackning, innerförpackning samt eventuell tilläggsmärkning (t ex etikett) på svenska.
 • Produktbild(er)
 • Planogrambild 
 • (Övrig kvalitetsdokumentation, se avsnitt Kvalitetskrav nedan)

 

Avisering skickas till ansvarig Kategori- och Inköpschef.

 

Observera! Namnstandard enligt följande:  

 • Artikeldatamall - [Leverantörsnamn - Revideringsfönster] Exempel:  Apotek Hjärtat - Maj & Online 2022.xlsx
 • Bilder - [EAN - Varumärke - Bildvy] Exempel: 7340160906457 - Hjärtat - Front.png

Artikeldatamall

Nedan finner du giltig artikeldatamall för kommande revidering samt online. 

Artikeldatamall (Giltig för Majrevidering 2023 samt Online löpande)

Observera! Om artikeldatamallen är ofullständig eller ej korrekt ifylld kommer dessa artiklar ej kunna hanteras av Apotek Hjärtat. Så var därför noga med detaljerna vid avisering. Om en fel version av artikeldatamall används kommer du behöva återavisera artikeldata i korrekt mall.

Prisaviseringar

Nedan finner du prisaviseringsmall. Vänligen notera att eventuell justering av priser görs i samband med våra revideringsfönster (feb, maj och okt) och vi behöver få skriftlig info 12 v innan närmsta revideringsfönster och båda parter skall vara överens innan nytt pris börjar gälla. Skickas till KIA och KIC.

Prisaviseringsmall

Ändringar, uppdateringar och utgående produkter på befintligt sortiment

Nedan finner du mall för ändringar, uppdateringar och utgående produkter på befintligt sortiment.

Mall ändringar, uppdateringar och utgående produkter

Avisering gällande ändringar, uppdateringar och utgående produkter på befintligt sortiment skickas till Kategori- och Inköpsansvarig.

Bilder

Apotek Hjärtat behöver tre typer av bilder för att kunna utvärdera och ta in en artikel i sortimentet:

 • Artwork – Används i huvudsyfte för kvalitetsgranskning (Se exempel)
 • Planogrambild – Används för hyllplanering i butik (Se exempel)
 • Produktbild – Avsedd för marknadsföring och försäljning av artikel online (Se exempel)

 

Bilder laddas antingen upp på bilddatabas (ange vilken i Artikeldatamall) alternativt som bilaga till artikeldatamallen vid avisering. 

 

Kvalitetskrav

Alla produkter som levereras till Apotek Hjärtat ska uppfylla gällande lagstiftning. Märkning granskas innan produkten tas in i sortimentet (artwork och/eller produktprover). För följande produktkategorier vill vi även att leverantören skickar ytterligare dokumentation:

Medicintekniska produkter
Bifoga Declaration of Conformity (DoC) och bipacksedel.

Kosttillskott
Om hälsopåståenden om botanicals används ska ansökningsnummer hos efsa skickas in till Apotek Hjärtat.

Personlig skyddsutrusting
Bifoga Declaration of Conformity (DoC).

Kemiska produkter inkl. biocider
Bifoga säkerhetsdatablad på svenska.

Kosmetiska produkter
Kosmetiska produkter ska uppfylla kraven i Apotek Hjärtat Restricted Cosmetic Ingredients

 

Produktprov

Produktprov används för att granska och kvalitetssäkra artiklar som tas in i sortimentet. Observera att Apotek Hjärtat kontaktar leverantör efter behov för inskick av varuprover. 

 

Är du ny leverantör? 

Är du ny leverantör och vill avisera artiklar till Apotek Hjärtat? Kontakta följande: 

Egenvård: Ansvarig Kategori och inköpschef
Rxrx@apotekhjartat.se

 

Skriv ett mejl med följande innehåll:

 • Information kring ert produkterbjudande
 • Information om företaget med länk till er webbplats
 • Kontaktuppgifter

Vid ömsesidigt intresse kontaktas du av sortimentsansvarig för aktuell kategori.

 

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2023 Apotek Hjärtat AB. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.