För leverantörer

Här under har vi samlat information som kan vara nödvändig för leverantörer att ta del av. 

Nyheter och revidering av sortimentet

På Apotek Hjärtat omvärderar vi kontinuerligt vårt sortiment utifrån våra kunders behov och är intresserade av nyheter som kan bidra till att öka kundnyttan. Revidering i butik sker för närvarande tre gånger per år i maj, oktober och februari. Sortimentet online revideras däremot löpande under året. 

Gällande datum för kommande revidering

Nedan finner du tidplan med viktiga datum att förhålla sig till inför kommande revideringar för butik. Revidering online sker löpande. 

RevideringDeadline för aviseringÅter­koppling beslutat sortimentReviderings­start
Februari 8 oktober 2021 8 november 2021 7 februari 2022
Maj 21 januari 2022 18 februari 2022 2 maj 2022
Oktober 3 juni 2022 28 juni 2022 3 oktober 2022
Online Löpande

Observera! Apotek Hjärtat kommer strikt att följa ovan tidsplan. Om aviseringsunderlag eller artikeldata ej inkommer i tid kommer de inte att kunna beaktas i innevarande revideringsperiod. Leverantören får då återavisera till nästa period.

Avisering och dokumentation till Apotek Hjärtat

För att Apotek Hjärtat ska kunna utvärdera och ta in nya artiklar behöver vi få in en fullständig och korrekt ifylld artikeldatamall, artwork samt bilder för planogram och försäljning online. 

 • Artikeldatamall 
 • Artwork
 • Produktbild(er)
 • Planogrambild 
 • (Övrig kvalitetsdokumentation, se avsnitt Kvalitetskrav nedan)

 

Avisering skickas till ansvarig Kategori- och Inköpschef.

 

Observera! Namnstandard enligt följande:  

 • Artikeldatamall - [Leverantörsnamn - Revideringsfönster] Exempel:  Apotek Hjärtat - Maj & Online 2022.xlsx
 • Bilder - [EAN - Varumärke - Bildvy] Exempel: 7340160906457 - Hjärtat - Front.png

 

Artikeldatamall

Nedan finner du giltig artikeldatamall för kommande revidering samt online. 

Artikeldatamall (Giltig för Oktoberrevidering 2022 samt Online)

Observera! Om artikeldatamallen är ofullständig eller ej korrekt ifylld kommer dessa artiklar ej kunna hanteras av Apotek Hjärtat. Så var därför noga med detaljerna vid avisering. Om en fel version av artikeldatamall används kommer du behöva återavisera artikeldata i korrekt mall.

 

Bilder

Apotek Hjärtat behöver tre typer av bilder för att kunna utvärdera och ta in en artikel i sortimentet:

 • Artwork – Används i huvudsyfte för kvalitetsgranskning (Se exempel)
 • Planogrambild – Används för hyllplanering i butik (Se exempel)
 • Produktbild – Avsedd för marknadsföring och försäljning av artikel online (Se exempel)

 

Bilder laddas antingen upp på bilddatabas (ange vilken i Artikeldatamall) alternativt som bilaga till artikeldatamallen vid avisering. 

 

Kvalitetskrav

Alla produkter som levereras till Apotek Hjärtat ska uppfylla gällande lagstiftning. Märkning granskas innan produkten tas in i sortimentet (artwork och/eller produktprover). För följande produktkategorier vill vi även att leverantören skickar ytterligare dokumentation:

Medicintekniska produkter
Bifoga Declaration of Conformity (DoC)/EU-försäkran om överensstämelse för medicintekniska produkter. Gäller även för medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik.

Kosttillskott
Fyll i och bifoga filen Produktinformation kosttillskott vid produktavisering, en fil per produkt.

Personlig skyddsutrusting
Bifoga EU-försäkran om överensstämelse.

Kemiska produkter inkl. biocider
Bifoga säkerhetsdatablad på svenska.

Kosmetiska produkter
Kosmetiska produkter ska uppfylla kraven i Apotek Hjärtat Restricted Cosmetic Ingredients

 

Produktprov

Produktprov används för att granska och kvalitetssäkra artiklar som tas in i sortimentet. Observera att Apotek Hjärtat kontaktar leverantör efter behov för inskick av varuprover. 

 

Är du ny leverantör? 

Är du ny leverantör och vill avisera artiklar till Apotek Hjärtat? Kontakta följande: 

Egenvård: Ansvarig Kategori och inköpschef

Rxrx@apotekhjartat.se

 

Skriv ett mejl med följande innehåll:

 • Information kring ert produkterbjudande
 • Information om företaget med länk till er webbplats
 • Kontaktuppgifter

Vid ömsesidigt intresse kontaktas du av sortimentsansvarig för aktuell kategori.

 

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2022 Apotek Hjärtat AB. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.