sb12

SB12

Att förebygga dålig andedräkt är i de flesta fall enkelt och börjar med en god munhygien. Men det räcker kanske inte bara med att borsta tänderna. Man bör även använda tandtråd eller en mellanrumsborste för att rengöra mellan tänderna, och om man har dålig andedräkt kan man komplettera med ett munskölj som SB12. SB12 förebygger dålig andedräkt genom att neutralisera de svavelföreningar i munnen som framkallar lukt, i stället för att bara maskera lukten. Den innehåller både zinkacetat och klorhexidindiacetat som i kliniska tester har bevisats förebygga dålig andedräkt i tolv timmar efter varje användningstillfälle.