Allergi

Allergi är en av våra största folksjukdomar tillsammans med bland annat hjärt- och kärlsjukdomar och psykisk ohälsa. De vanligaste allergiska besvären är orsakade av pälsdjur och pollen. Man vet inte säkert varför vi blir allergiska, men vi vet att risken för allergi ökar om båda föräldrarna är allergiska.

Vad är allergi?

När kroppen kommer i kontakt med ämnen som ger upphov till allergiska besvär överreagerar den. Det är immunförsvaret som aktiveras. Det vanligaste är att luftvägarna påverkas. Symtomen på en allergisk snuva är rinnande och irriterad näsa. Näsan täpps igen och det är vanligt med upprepade nysningar. Ögonen kan klia, vätska sig och bli röda. Många blir trötta och har svårt att koncentrera sig. Vissa får astmasymtom – hosta och andnöd. På huden kan en allergisk reaktion visa sig som nässelutslag, svullnad och rodnad.

Besvär av pollen och pälsdjur är vanligast

I Sverige är det vanligast med allergi mot pollen och pälsdjur. I topp är pollenallergi med allergisk snuva, som också kallas hösnuva. Vanligast är allergi mot gräs- och björkpollen. Astma- och allergiförbundet uppskattade 2016 att 25 procent av den vuxna befolkningen i Sverige är allergisk mot pollen. På andra plats ligger allergi mot pälsdjur, de vanligaste är allergi mot katt och hund. Till vanliga besvär hör också allergi mot olika födoämnen och kvalster. Överkänslighet är något annat än allergi även om det kan ge liknande symtom i huden, luftvägarna och slemhinnorna. Överkänslig kan man vara mot till exempel dofter, mat eller kemiska ämnen. Samlar vi ihop astma med allergi, eksem och annan överkänslighet är det en tredjedel av hela den svenska befolkningen som är drabbad.

Produkter märkta för att hjälpa allergiker

Astma- och allergiförbundet har tagit fram en märkning för produkter som de tycker är bra alternativ ur allergisynpunkt. Svalan hette den tidigare men den ersätts gradvis av Asthma Allergy Nordic. Det finns olika kriterier för deSvalanmärkta produkterna beroende på vilken typ av produkt det är. För tvål, schampo tvål och liknande produkter gäller att de inte ska innehålla allergiframkallande ämnen, parfym eller irriterande ämnen.

Vad hjälper mot allergi?

Det bästa är förstås att undvika det du är allergisk mot. Håll koll på pollenrapporten, vilka halter och vilka växter som är aktuella. Pollen undviker du genom att hålla fönster och dörrar stängda, hemma och i bilen. Vädra på kvällen och natten när det är mindre pollen i luften. Om du är allergisk mot kvalster finns det speciella skydd för sängkläderna som minskar exponeringen för de allergener som kvalster ger ifrån sig.

Om du vet att du kommer att utsätta dig för något som du är överkänslig mot kan du ta antihistamintabletter ca 1 timme innan.

Om du har kortvariga och lindriga eller måttliga besvär kan du prova receptfria läkemedel i 2 veckor och se om besvären lindras. Vet du att du har pollenallergi kan du ta läkemedel hela pollensäsongen. Välj receptfritt läkemedel utifrån dina symtom.

Näsa – välj en nässpray med antihistamin eller kromoglikat. Vid kraftiga besvär från näsan hjälper nässpray med kortison bra.

Ögon – välj ögondroppar eller tabletter med antihistamin.

Näsa + ögon – välj tabletter med antihistamin och komplettera vid behov med ögondroppar/nässpray.

Tabletter: Antihistamintabletter lindrar symtomen efter ca 1 timme, t ex Loratadin, Clarityn, Cetirizin, Kestine, Ebastin, Allegra och Desloratadin.

Ögondroppar: Det finns 2 huvudtyper av ögondroppar: antihistamin, t ex Livostin som lindrar besvären efter ca 15 minuter, och kromoglikat, t ex Lecrolyn och Lomudal som lindrar besvären snabbt. Dessa verkar förebyggande om du tar dem regelbundet.

Det finns 3 typer av nässpray: Kromoglikat, t ex Lomudal Nasal, verkar förebyggande. Börja någon vecka före pollensäsongen och använd regelbundet. Antihistamin, t ex Livostin ger effekt efter ca 15 minuter. Kortison, t ex Desonix, Flutide Nasal, Nasonex och Rhinocort Aqua hjälper mot rinnsnuva och långvarig nästäppa. Symtomen lindras ofta efter några timmar och full effekt kommer efter några dagar. Det finns också nässprayer som bildar en skyddande film i näsan, t ex Prevalin.

När ska du söka sjukvård?

Om du får svårt att andas eller hostar mycket under natten. Vid symtom från bara ena ögat. Om du har allergibesvär året om. Om receptfria läkemedel inte gett effekt efter 2 veckors behandling. Om du har kraftiga, långvariga besvär.

... Läs mer
(Visar {{ctrl.loadedItems}} av {{ctrl.totalItems}})
Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2023 Apotek Hjärtat AB. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.