Avmaskning för häst

Det är mycket vanligt att hästar någon gång under livet drabbas av någon typ av mask, även kallat inälvsparasiter. En liten mängd mask påverkar oftast inte hästens hälsa, men större mängder parasiter bör behandlas. Idag är alla avmaskningsmedel för hästar receptbelagda, eftersom inälvsparasiterna har fått en större resistens mot dessa medel.

Om du misstänker att din häst har fått mask ska du i stället göra ett avföringsprov och sedan invänta resultat för att därefter kontakta veterinär och få rätt medicin utskriven och behandling.

Avmaskning föl

Hos föl och unghästar är det vanligare att drabbas av mask. Det beror på att äldre hästar vanligtvis har ett bättre utvecklat immunförsvar. Om du misstänker att ditt föl har drabbats av mask, gör ett avföringsprov för att kontrollera och kontakta sedan veterinär för råd och behandling.

Avföringsprov

Hos oss på Apotek Hjärtat hittar du avföringsprov för att kontrollera om din häst har mask. Provet är enkelt genomfört och innehåller allt som behövs för att göra en provtagning och skicka in till analys, inklusive kostnad för laboratoriearbetet och portot. Efter några dagar får du provsvaret skickat till dig. Med avföringsprovet Kollamasken för häst kan du se om din häst har blodmask, spolmask, fölmask eller springmask.

Spolmask häst

Spolmask är en vanlig parasit som drabbar främst föl och unghästar. Symtom på spolmask är nedsatt aptit, raggig hårrem och dålig tillväxt. I vissa fall är även kolik ett symtom på spolmask. Spolmasken lever i tunntarmen och kan överleva där i flera år.

Bandmask häst

Även bandmask är en vanligt förekommande mask som ger symtom som kolik. Bandmasken lever i hästens tarmar och smittar mellan olika hästar via betet.

Blodmask häst

En annan vanlig parasit hos hästar är lilla och stora blodmasken. Lilla blodmasken lever i hästens grovtarm och lägger ägg där som sprider sig vidare till betet. Symtom på en stor mängd blodmask är kolik, diarré och avmagring. Stora blodmasken är fortfarande ganska ovanlig. I tarmen utvecklas stora blodmasken till en larv som borrar sig in i hästens blodkärl och suger blod i tarmväggen. Stora blodmasken kan orsaka stora skador på hästen och det är därför viktigt att vara uppmärksam och avmaska hästen om masken upptäcks.

1 produkt

Visar 1 av 1 produkt