Utbyte av läkemedel

När du hämtar ut ett läkemedel på recept händer det att du blir erbjuden ett annat läkemedel än det som står på receptet. Det heter generiskt utbyte och betyder att apoteken byter ut det läkemedel som står på ditt recept till ett annat läkemedel med samma verksamma ämne.

Utbytesval

Om det finns ett billigare alternativ är apotek skyldiga att erbjuda dig utbyte. Du kan alltid få det läkemedel som din läkare skrivit på receptet, men då får du själv betala mellanskillnaden mellan det läkemedlet och det billigaste alternativet. Skillnaden i pris behöver inte vara stor – ibland kan det handla om en krona och andra gånger mer. Mellanskillnaden ingår inte i högkostnadsskyddet. Vill du varken ha det läkemedel som står på receptet eller det billigaste alternativet utan något annat utbytbart alternativ får du betala hela kostnaden själv.

Den vara som är billigast varierar från månad till månad vilket medför att apoteken erbjuder olika läkemedel vid olika tillfällen. Det innebär även att priserna varierar. Det är Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) som beslutar om vilket läkemedel som ska vara det billigaste och som apoteken ska erbjuda dig. TLV utser den billigaste varan en gång i månaden.

Utbyte av läkemedel på apotek är en del av systemet med högkostnadsskydd. Syftet med systemet är att hålla nere kostnaden för läkemedel och att du ska betala det minsta möjliga för ditt läkemedel.

Läkemedelsverket godkänner

Läkemedelsverket granskar alla utbytbara läkemedel och bara de som har likvärdig effekt blir godkända för utbyte. Med andra ord har det läkemedel apoteken erbjuder samma effekt som det som står på receptet.

Parallellimport av läkemedel

Ett parallellimporterat läkemedel är ett godkänt läkemedel som importeras från ett annat EU/EES-land av ett annat företag än det som ursprungligen tillverkat det (direktimportören). Läkemedlet är i grunden samma läkemedel som det direktimporterade: det har samma ursprung, samma aktiva substans och jämförbar sammansättning. Små skillnader, till exempel beträffande färg, form och märkning, kan dock finnas.
Läs mer om pararellimport på lakemedelsverket.se


Läs mer om utbyte av läkemedel på apotek

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV)

Behöver du hjälp?Går ditt läkemedel inte att beställa eller har du ett särskilt önskemål? Kontakta oss så hjälper vi dig. Våra farmaceuter svarar också på frågor om dina läkemedel.
Länk till Min doktor för receptförnyelse