Varför tar det tid innan läkemedel mot depression hjälper?

Hur länge brukar en behandling mot depression pågå? Kan läkemedel mot depression påverka sexlivet? Apotekaren Peter Fritzon svarar på vanliga och ovanliga frågor om antidepressiva läkemedel.


Ungefär en miljon svenskar hämtade ut antidepressiva läkemedel på apotek åtminstone en gång under 2020. Det finns flera olika sorters läkemedel, men antidepressiv behandling av sorten SSRI (selektiva serotoninåterupptagshämmare) är vanligast. Trots att så många använder dessa läkemedel finns fortfarande både myter och missförstånd kring antidepressiv behandling.  Vi samtalade med Peter Fritzon som är apotekare och farmacispecialist på Apotek Hjärtat och ger svar på vanliga och ovanliga frågor om antidepressiva läkemedel.

Varför tar det tid innan läkemedel mot depression hjälper?

Det stämmer att det tar ett tag innan läkemedel mot depression ger effekt. Anledningen till att det tar tid är inte helt klarlagd med det handlar om att det tar tid för hjärnan att ställa om det system som läkemedlen verkar genom.

Hur lång tid tar det?

Hur lång tid det tar är individuellt, men ofta brukar vi säga att det inte går att utvärdera behandlingens effekt förrän tidigast efter fyra veckor. Det är också viktigt att veta att symtomen kan kännas värre, till exempel i form av ökad oro eller ångest, i början av behandlingen. Om det känns tufft är det viktigt att söka vård igen för att få hjälp att lindra eventuell oro och ångest under uppstarten av behandlingen.

Hur känns det när effekten väl kommer?

Det är också individuellt. Det kan vara att få mer ork i vardagen, att klara av att vara koncentrerad en längre stund eller att en tidigare känsla av värdelöshet börjar ge med sig, En del personer tycker inte att de märker någonting. Det kan behövas lite hjälp från omgivningen för att känna vad som blivit bättre eftersom förändringen går så stegvis. Måendet kan kännas ungefär likadant i dag som i går, men sett över tid är det en påtaglig förbättring.

Får alla effekt av antidepressiva läkemedel?

Nej, det är inte alla som får effekt och det är inte ovanligt att behöva byta läkemedelsbehandling. Så om det bara känns halvbra bör du ta upp det med din läkare. Du kan behöva justera dosen eller byta till en annan typ av behandling. Medicinering är dessutom bara ett av flera möjliga sätt att behandla en depression. Vid svårare depressioner där läkemedel inte hjälper kan till exempel elbehandling vara ett alternativ.

Hur länge brukar en behandling mot depression pågå?

Länge, är svaret på det, och åtminstone sex månader efter att du blivit frisk i din depression. En behandling kan ta upp mot ett år. Det gäller för de som har en depression för första gången. Personer som haft återkommande depressioner behöver ofta fortsätta längre än så, upp till fem år eller ännu längre än så, men det är inte säkert att dosen behöver vara densamma under hela behandlingen.  

Vilka är de vanligaste biverkningarna?

Den vanligaste biverkan är muntorrhet och problem med salivproduktionen. Då kan fluor och salivstimulerande produkter behövas. Det är också viktigt att gå till tandläkaren regelbundet, eftersom muntorrhet ökar risken för hål i tänderna. En del läkemedel kan ge viktuppgång och en del kan ge viktnedgång. I dessa fall är det oftast ökad eller minskad aptit som ligger bakom. Det är viktigt att försöka fortsätta äta hälsosam och bra mat i lagom mängd. Antidepressiva läkemedel kan också ge påverkan på sexlivet.

På vilket sätt kan antidepressiva läkemedel påverka sexlivet?

Läkemedlen kan ge minskad lust och svårigheter att få orgasm, både för kvinnor och män. Under en depression är det vanligt att sexlusten går ner, så det kanske inte märks i början. Men efter ett tag kan det vara tydligt att du fått tillbaka livsgnistan men inte sexlusten. Om du får påverkan på sexlivet är det viktigt att du talar med din läkare. Det kan bli aktuellt att byta läkemedelssort eller gå ner i dos. En del patienter kan i samråd med läkare hitta en strategi för att sluta med läkemedlet under ett dygn eller så inför önskat samliv.

Både vad gäller biverkningar och effekt av läkemedel vill jag uppmuntra till att diskutera med sin behandlande läkare. Det är viktigt att inte ändra doser eller sluta med läkemedel på egen hand, utan istället hitta lösningar som fungerar i samråd med läkaren.

 

Andra åtgärder som hjälper vid depression


  • Fysisk aktivitet är en bevisat effektiv åtgärd. Sträva efter tre halvtimmar i veckan av svettig träning som ger lite flås.
  • KBT-behandling kan vara ett alternativ till läkemedel vid lindrig depression, och ett bra komplement till behandling med läkemedel.


 

Hämta ut recept online

Hämta ut ditt recept, och få leverans hem till dörren.


Taggar: läkemedel , depression

Rekommenderade artiklar

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2023 Apotek Hjärtat AB. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.