Lämna in överblivna läkemedel och kasserade kanyler

Du kan lämna in överblivna eller gamla mediciner på Apotek hjärtats samtliga apotek. Vi tar emot både receptfria och receptförskrivna läkemedel, inklusive licensläkemedel, för både människor och djur.

På Apotek Hjärtat kan du lämna in överblivna eller gamla mediciner.

Hitta närmsta apotek


Du behöver inte köa

Samla dina överblivna läkemedel i en genomskinlig påse och lämna den till oss. Du behöver inte köa, ge bara påsen till någon av våra medarbetare. Använd gärna våra särskilda påsar för ändamålet som kan hämtas gratis.

Vi vill att alla överblivna läkemedel ska lämnas tillbaka. Vissa läkemedelsförpackningar innehåller även efter användning rester av läkemedel, t ex nikotin- och hormonplåster, antibiotika och pulverinhalatorer. Därför ska de inte slängas i soporna. 

Vad händer med de läkemedel du lämnar in?

Dina överblivna läkemedel transporteras till en förbränningsstation vid höga temperaturer. Resterna har låg giftighet och läggs på godkända platser.
Läs mer om hur läkemedel påverkar miljön.

Vilka läkemedel kan jag lämna in?

  • Tabletter, kapslar, stolpiller, flytande läkemedel (även cytostatika kan lämnas in)

  • Inhalatorer, depotplåster/läkemedelsplåster (t.ex. hormonplåster, både använda och oanvända), vaginalinlägg, salvtuber och liknande produkter med betydande restmängder läkemedel efter användning

  • Serum och vacciner, även levande

  • Naturläkemedel

  • Förpackningar där det finns kvar restinnehåll av läkemedel

Vi tar inte emot

  • Kosmetiska preparat, hygienprodukter, livsmedel, näringspreparat, sjukvårds – och förbandsartiklar

  • Elektriska produkter, t.ex. febertermometer

  • Batterier

  • Farligt avfall. Vänd dig till din kommuns insamling av farligt avfall. Exempel är bekämpningsmedel och produkter med giftiga metaller

  • Läkemedelsavfall från t.ex. vårdcentraler, tandläkare och veterinärer. Tas endast emot om avtal kring sådan tjänst finns

Behöver du hjälp?Går ditt läkemedel inte att beställa eller har du ett särskilt önskemål? Kontakta oss så hjälper vi dig. Våra farmaceuter svarar också på frågor om dina läkemedel.
Länk till Min doktor för receptförnyelse