Lämna in överblivna läkemedel och kasserade kanyler

Så kan du bidra till att minska miljöpåverkan

Du kan lämna in överblivna eller gamla mediciner på Apotek hjärtats samtliga apotek. Vi tar emot både receptfria och receptförskrivna läkemedel, inklusive licensläkemedel, för både människor och djur. När du lämnar in läkemedel ska de vara väl förpackade i en genomskinlig plastpåse. Du kan hämta apotekets genomskinliga påse gratis och använda för detta ändamål. Hitta ditt närmaste apotek här

 

Vilka läkemedel kan du lämna in?

• Tabletter, kapslar, stolpiller, flytande läkemedel (även cytostatika kan lämnas in)

• Inhalatorer, depotplåster/läkemedelsplåster (t.ex. hormonplåster, både använda och oanvända), vaginalinlägg, salvtuber och liknande produkter med betydande restmängder läkemedel efter användning

• Serum och vacciner, även levande

• Naturläkemedel

• Förpackningar där det finns kvar restinnehåll av läkemedel

Dina överblivna läkemedel transporteras till särskilda förbränningsanläggningar där de bränns vid höga temperaturer. Resterna har låg giftighet och läggs på godkända platser

 

Vi tar inte emot

• Kosmetiska preparat, hygienprodukter, livsmedel, näringspreparat, sjukvårds – och förbandsartiklar

• Elektriska produkter, t.ex. febertermometer

• Batterier

• Farligt avfall. Vänd dig till din kommuns insamling av farligt avfall. Exempel är bekämpningsmedel och produkter med giftiga metaller

• Läkemedelsavfall från t.ex. vårdcentraler, tandläkare och veterinärer. Tas endast emot om avtal kring sådan tjänst finns

 

Läs mer om hur läkemedel påverkar miljön

 

Ta reda på hur kasserade kanyler hanteras i din kommun

När du hämtar kanyler, sprutor, insulinpennor eller liknande på apoteket kan du få information om hur avfallet ska hanteras. Detta gäller även dig som använder engångssprutor under en begränsad tid.

Att tänka på:

• Lägg aldrig kasserade/förbrukade kanyler, sprutor eller lansetter i mjölkkartonger för att sedan slänga det i hushållsavfallet.

  

 

Vill du veta mer?

Fråga gärna oss på Apotek Hjärtat om dina överblivna läkemedel. Du kan också ringa Kundkontakt på 0771 - 405 405

Behöver du rådgivning?
Kontakta oss för att prata med en farmaceut och få råd om dina recept och läkemedel.
Ring oss på 0771-405 405
Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2021 Apotek Hjärtat AB. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.