Så funkar fullmakter

Med en fullmakt kan någon annan hjälpa till att hämta ut dina recept, det fungerar både i apoteken, i Hjärtats app och här på apotekhjärtat.se. En fullmakt kan du ordna på tre sätt, läs mer här nedan.

Fullmakt via webben

Du kan ge fullmakt till en närstående genom att logga in på Mina Recept och klicka på Hantera fullmakter & barn (Bank-ID krävs för inloggning). Där väljer du vem som ska få fullmakt och hur länge den ska gälla. Fullmakten registreras automatiskt hos E-hälsomyndigheten och gäller på alla apotek. 

Den som hämtar ut recept via fullmakt på vår webbplats kan själv välja leveransadress. Adressen anges i samband med betalning.

Logga in på receptsidan


Fullmakt via blankett

Du kan även ge fullmakt via en blankett från E-hälsomyndigheten. Fullmaktsblanketten lämnas in på valfritt apotek av antingen dig själv (fullmaktsgivare) eller den person som får fullmakt.

Den som lämnar in fullmakten måste kunna visa legitimation. Om det är personen som får fullmakt som lämnar in blanketten så måste den ha med sig bådas legitimation.

Ladda ner


Engångsfullmakt

Om du bara tillfälligt p.g.a. rådande situation behöver hjälp med att hämta läkemedel kan du förstås använda de vanliga fullmakterna som registreras elektroniskt, men ibland kanske de inte riktigt passar och därför har vi tagit fram ett alternativ där du ger en engångsfullmakt på papper.
 

Du fyller i blanketten med dina uppgifter och namn och personnummer på den som du ger fullmakt till och skriver under. Du kan också välja om du vill att fullmakten även ska gälla för att betala via ditt delbetalningskonto (om du redan har ett sådant) och om du vill ha en receptlista. På baksidan av fullmakten skriver du vilka läkemedel du behöver.

Ladda ner


Mer information om fullmakter som registreras elektroniskt

Detta gäller vid fullmakter som lämnas via blankett och webb.

Förklarning av begrepp

Fullmaktsgivare
Den som får/har en fullmakt att utföra apoteksärenden för någon annans räkning.

Fullmaktstagare
Den som får/har en fullmakt att utföra apoteksärenden för någon annans räkning.

Fullmakt ger fullmaktstagaren behörighet att:

  • Beställa och hämta ut produkter på fullmaktsgivarens recept på alla apotek, i Apotek Hjärtats app och på Apotek Hjärtats webbplats.

  • Hämta en översikt över fullmaktsgivarens elektroniskt sparade recept.

  • Ta del av fullmaktsgivarens aktuella saldo och startdatum i högkostnadsdatabasen.

Fullmakters giltighet

Fullmakter för att hämta läkemedel är tidsbegränsade (4 år) och för att fullmakten ska vara giltig måste även fullmaktstagaren samtycka till den personuppgiftsbehandling som en elektroniskt registrerad fullmakt innebär.

Fullmakters samtycke

Om fullmakten skapas genom blankett som lämnas in på apotek ger fullmaktstagaren sitt samtycke till personuppgiftsbehandlingen genom sin namnteckning på blanketten.


Fullmakter som fullmaktsgivaren själv skapat elektroniskt måste kompletteras med fullmaktstagarens samtycke inom 7 dagar, först efter att samtycke registrerats blir fullmakten aktiv.


Det är fullmaktsgivaren som måste informera den som får fullmakten om att samtycke krävs. Om samtycke inte ges inom 7 dagar kommer fullmakten tas bort.

Fullmaktstagaren kan lämna sitt samtycke genom att:

  • som inloggad med BankID på apotekhjärtat.se eller i Apotek Hjärtats app

  • logga in i Läkemedelskollen med egen e-legitimation

  • besöka ett apotek

Fullmakt för delbetalning på fysiskt apotek

Om någon annan ska kunna köpa läkemedel till dig och dessutom betala med din delbetalning (Apotekskonto) vid köp på fysiskt apotek måste personen även ha en särskild fullmakt för att få betala med din delbetalning. Fullmaktsblankett för Apotekskonto hittar du här.

Behöver du hjälp?Går ditt läkemedel inte att beställa eller har du ett särskilt önskemål? Kontakta oss så hjälper vi dig. Våra farmaceuter svarar också på frågor om dina läkemedel.
Länk till Min doktor för receptförnyelse