Beteende: Jaget och tänkandet

Du har kanske tidigare kunnat läsa ditt barns känsloläge som en öppen bok – vetat vad som rört sig i huvudet just nu, varit expert på hur ett raseriutbrott kan stoppas och vetat precis vad du ska säga för att mötas av ett kvittrande skratt. Helt plötsligt ställs allt det där på ända och kartan ritas om. Det kan vara en känslosam och omvälvande upplevelse för dig som förälder när ditt barn utvecklas mot att bli sitt vuxna jag.

Under tonåren är det inte bara kroppen som förändras utan även hur man tänker, agerar och känner. Ju yngre en person är desto mer påminner sättet också om ett barns – relativt fyrkantigt, konkret och med stort fokus på nuet. Nyanserna är få och frågor blir ofta kategoriska där saker är rätt eller fel. Men i takt med ökad ålder blir de flesta barn snabbt mer resonerande och analyserande. Tidsuppfattningen börjar bli bättre och många tonåringar börjar tänka på framtiden – vad de vill göra och uppleva, hur de vill leva och var de vill bo. Funderingar eller osäkerhet kring könsidentitet, om vem man är och vem man vill vara är en del av utvecklingen. Självinsikten blir större och styrkor och svagheter utkristalliseras. Självinsikten kan också öka medvetenheten om begränsningar och utmaningar som tonåringen tidigare inte reflekterat över, vilket kan skapa negativa tankar och bidra till en sämre självkänsla.

Det är vanligt att konflikter mellan dig och din tonåring slutar i utdragna diskussioner och argumentationer, då många tonåringar gärna vill förklara sin syn på frågor i takt med att allt fler åsikter tar form och behöver testas – vilket ofta innebär att du som förälder och dina åsikter ifrågasätts. Små funderingar blandas med stora frågor om tillvaron, framtiden och livet. När identiteten slipas fram är det bra om du som förälder kan hjälpa till med olika perspektiv. Dela med dig av dina erfarenheter och intressen!

Det är välkänt att vissa tonåringar kan ha en övertro på sig själva, se sig som oövervinnerliga, och därför ta stora risker. Men det är också vanligt att tvärtom tvivla, känna sig utsatt, osäker och kritisk till vem man är. Efter hand blir tänkandet mer nyanserat, tonåringen får bättre förståelse för varje människas eget ansvar och att det inte alltid är glasklart vad som är rätt eller fel. Mot slutet av tonåren ökar konsekvenstänket och tonåringen får lättare att se och förstå samband.

Tre enkla råd från Mind för hur du som förälder kan stärka din tonårings självkänsla:

  • Säg och visa att du tycker om ditt barn och att du blir glad av att ni spenderar tid tillsammans.
  • Lyssna aktivt och var närvarande i era samtal – var tydlig med att det man känner är viktigt.
  • Reflektera över dina ideal, vanor och ditt sätt att vara mot dig själv och andra – hur du agerar har stark påverkanskraft.

 


Taggar: beteenden under tonårstiden

Rekommenderade artiklar

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2023 Apotek Hjärtat AB. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.