Beteende: Ideal och höga krav

Vissa tonåringar stålsätter sig mot både trötthet och hunger i strävan mot att få toppbetyg i skolan, prestera sitt yttersta på träningen och för att alltid se ut som sitt bästa jag. Eller som ett resultat av en överväldigande känsla av att alltid vara en exemplarisk samhällsmedborgare. Att ha höga krav på sig själv kan tippa över och bli ett riktigt problem. Det är i sig inte dåligt med höga krav och stora ambitioner, det är på många sätt riktigt bra. Men för dig som förälder är det viktigt att vara lyhörd för när ett bra beteende är på väg att tippa över och bli något skadligt.


Höga krav på sig själv och en oro för framtiden är inga nya fenomen. Men din tonåring växer upp i en tid med ett allt snabbare nyhets- och informationsflöde. Bilder på smältande isar, krig och katastrofer blandas med bilder på ”perfekta” kroppar, vackra hem och överdådig mat i den aldrig sinande strömmen av uppdateringar i sociala medier. Detta påverkar såklart bilden av verkligheten – och kan skapa en känsla av att inte räcka till. Något som du som förälder säkert känner igen. Det är bra att då och då reflektera över hur du själv gör för att filtrera information och vilken bild av verkligheten som du presenterar i dina sociala kanaler. Att rannsaka sig själv för att vara en så god förebild som möjligt.

Den digitala utvecklingen har gått fort, och livet för din tonåring skiljer sig på många sätt från hur det var under din uppväxt. Ingen förälder idag kan relatera till hur det är att växa upp i en så digital ålder. Det behöver man ha med sig in i samtalen. Det är även en enorm skillnad mellan olika åldrar i tonåren, eftersom de har helt olika förhållanden till den digitala utvecklingen.

Det nya normala kan ha en negativ påverkan på ungas mående och vikten av ett sunt förhållningssätt är viktigt – sociala medier är enligt flera studier en av de största anledningarna till att allt fler ungdomar idag mår dåligt. En känsla av att inte duga blandas för många med en oro för framtiden – med allt från rädsla för arbetslöshet till oro för krig och en förstörd miljö. Vissa saker är reella problem, men många unga upplever att de själva bär ett stort ansvar på sina axlar.

Huvudvärk, ont i magen och sömnsvårigheter kan vara tecken på att din tonåring är stressad och inte mår bra. För dig som förälder är det viktigt att känna till varningssignalerna för att kunna vända en nedåtgående spiral uppåt igen.

 

Tips från Mind om tre bra förhållningssätt när det gäller ideal och höga krav:


• Om det handlar om prestationsångest i skolan, så påminn om att det är EN arena av många i livet. Hjälp till att titta på hur livet som helhet ser ut. Rita en pizza och dela upp tonåringens liv för att synliggöra det och prata om vad som ger lust och energi - fotboll, kompisar, andra engagemang för att hitta balans och glädje.
 
• Man kan träna på att inte vara perfekt och kanske ibland lämna in uppgifter som man bara är 50% nöjd med som experiment. Vad händer? Vissa saker kan man lägga mindre energi på och det kan vara bra att leka med det. Prata om att det handlar om att det är helheten som är viktig, inte att alltid prestera på topp.
 
• Själv föregå med gott exempel och inte alltid prioritera jobbet för att visa att flera delar i livet är viktiga.

Kontakt

Känner du oro för en situation eller inte vet hur du ska agera? Ring Minds experter på Föräldralinjen för stöd och vägledning. Volontärerna som svarar har lång erfarenhet av arbete med barn, ungdomar och föräldrar och har utbildning som psykolog, socionom eller psykoterapeut. 

Du når Föräldralinjen på telefon 020-85 20 00, vardagar 10-15 samt torsdagskvällar 19-21. Du är anonym och Mind står för samtalskostnaderna.

 

 


Taggar: beteenden under tonårstiden

Rekommenderade artiklar

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2023 Apotek Hjärtat AB. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.