Medlemsvillkor

 Allmänna villkor för Klubb Hjärtat

Nedan villkor gäller från 1 februari 2021 och ersätter tidigare villkor.

1. Apotek Hjärtats kundklubb

Apotek Hjärtat ABs kundklubb Klubb Hjärtat riktar sig till privatpersoner som är minst 18 år med svenskt, norskt eller danskt personnummer och som bor i Sverige, Norge eller Danmark (nedan klubbmedlem).

För personer med skyddad identitet gäller särskilda villkor för att bli klubbmedlem och sådana personer kan vända sig till Apotek Hjärtats Kundkontakt för att beviljas medlemskap i Klubb Hjärtat.

2. Villkor och förmåner 

2.1   Allmänt bonuspoäng

Varje månad kan du få en bonus. Hur mycket bonus du får baseras bland annat på hur många bonuspoäng du samlat in föregående kalendermånad.

Du får en bonuspoäng per bonusgrundande inköpskrona hos Apotek Hjärtat. Som bonusgrundande inköp räknas varje köp av varor och tjänster utom vid köp av läkemedel och andra varor på recept, presentkort, miljöplastpåsar och förmedlade varor och tjänster. Du får heller inte bonuspoäng vid krediteringar, rabatter, rabattkuponger, tillgodokvitton etc.

2.2   Poäng till dig som också är ansluten till ICAs lojalitetsprogram stammis på ICA

Om du även är med i ICAs lojalitetsprogram (”stammis på ICA”) tillgodoräknas du intjänade stammispoäng vid beräkning av bonuscheck. Stammispoäng får du genom t.ex. köp i ICA-butik. Villkoren för stammis på ICA hittar du under denna länk www.ica.se/ica-kort/ansok-om-ica-kort/.

Om du är stammis och betalar med något av ICAs betalkort (ICA Bankkort eller ICA-kortet) på Apotek Hjärtat får du 20 extra bonuspoäng per köp (detta gäller dock inte om du handlar på apotekhjartat.se). Är du kund i ICA Banken eller har avtal med någon av ICAs utvalda partners finns möjlighet att få ännu mer bonus. För detta gäller särskilda villkor. 

2.3   Registrering av poäng m m

För att registrera poäng, erhålla rabatter och förmåner i samband med köp ska du registrera ditt Klubb Hjärtat-kort, ange ditt personnummer eller uppvisa din legitimation eller annat av Apotek Hjärtat godkänt identifikationsmedel. Om du är stammis på ICA kan du även registrera poäng genom att använda ditt ICA-kort. Om du saknar svenskt personnummer kan du endast registrera poäng/erhålla rabatter och förmåner genom att registrera ditt Klubb Hjärtat-kort eller, om du är stammis, ditt ICA-kort. Bonusgrundande inköp kan endast registreras vid köptillfället och inte vid senare tillfälle. Insamlade bonuspoäng gäller för innevarande kalendermånad. Poängen förs inte över från en månad till en annan.

2.4   Allmänt bonuscheck m.m.

Bonus utbetalas i form av digitala bonuscheckar som kan användas i sin helhet vid betalning av varor och tjänster hos Apotek Hjärtat. Om du är stammis på ICA kan du även använda bonuschecken vid köp i ICA-butik.

Bonuscheckar kan inte användas som betalning för varor eller tjänster som ej är bonusgrundande enligt ovan eller enligt de villkor som gäller för dig som stammis på ICA. Kontant återbetalning lämnas ej och bonuscheckar kan inte inlösas mot kontanter. Vid hel eller delbetalning med bonuscheck är bonuscheckens belopp inte bonusgrundande. Giltighetstiden för en bonuscheck är maximalt sex månader. Den exakta giltighetstiden för din bonus hittar du på Mina sidor i våra digitala kanaler eller i bonusbeskedet.

Du får utskick med uppgift om bl.a. insamlade bonuspoäng och om du även är stammis på ICA information om totalt insamlad bonuspoäng från Apotek Hjärtat och/eller ICA.

Efter varje kalendermånads slut får du, om du har samlat minst 2000 bonuspoäng och/eller stammispoäng, en bonus enligt följande:

  • 2000–3999 bonus-/stammispoäng =      25 kr
  • 4000–5999 bonus-/stammispoäng =      50 kr
  • 6000–7999 bonus-/stammispoäng =      75 kr
  • 8000 bonus-/stammispoäng eller      mer = 150 kr

Samlar du 1000-1999 stammispoäng två månader i rad, då får du 20 kronor i bonus. Räkningen börjar sedan om igen och du behöver samla 1000-1999 nya stammispoäng under två månader i rad för att få 20 kronor i bonus. Bonusen betalas, precis som vanligt, ut månaden efter.

Du kan använda din bonus som betalning hos Apotek Hjärtat och, om du är stammis på ICA, i ICA-butiker. För att använda bonusen behöver du kunna identifiera dig som medlem i Klubb Hjärtat eller som stammis. Om du saknar svenskt personnummer kan du endast använda din bonus genom att använda ditt Klubb Hjärtat-kort eller ICA-kort.

2.5   Gemensamt bonuskonto

Genom att ringa till Kundkontakten kan du bjuda in andra klubbmedlemmar att samla bonuspoäng, till ett gemensamt bonuskonto. Den som bjuder in till sådant gemensamt bonuskonto blir huvudkontohavare. Samtliga klubbmedlemmar anslutna till ett gemensamt bonuskonto kan utnyttja genererade bonuscheckar. Huvudkontohavaren kan avsluta andra klubbmedlemmars insamlade till gemensamt bonuskonto och övriga Klubbkunder kan avsluta sitt insamlande till gemensamt bonuskonto. Om huvudkontohavaren avslutar sitt medlemskap i Klubb Hjärtat eller avlider finns insamlade poäng och bonusar kvar i det gemensamma bonuskontot. Ny huvudkontohavare blir den äldste av de kvarvarande klubbmedlemmarna, alternativt den kvarvarande klubbmedlem.   

2.6   Kommunikation och erbjudanden

Som klubbmedlem ska du erhålla relevant och personlig kommunikation och erbjudanden om Apotek Hjärtats varor och tjänster. För att uppfylla detta åtagande kommer Apotek Hjärtat att analysera den information som samlas in om dig, såsom information om att du tillhör ett visst kundsegment.

Utöver erbjudanden och information från oss på Apotek Hjärtat, skickar vi även utvalda erbjudanden från andra bolag i ICA-familjen (exempelvis ICA, ICA Banken och ICA Försäkring) och våra samarbetspartners. Genom att acceptera dessa villkor, och i den mån du frivilligt har lämnat ut din mejladress och mobilnummer till oss, samtycker du till sådana utskick i digital form. Exempelvis per mejl eller sms. Du kan justera dina inställningar på mina sidor på apotekhjärtat.se

3. Avtalstid och villkorsändring m m

Avtalet om medlemskap i Klubb Hjärtat gäller tills vidare. Du kan säga upp avtalet med omedelbar verkan. Apotek Hjärtat kan säga upp avtalet med en uppsägningstid om 30 dagar. Bonuspoäng och bonuscheckar som är intjänade men inte utnyttjade då avtalet upphör blir förbrukade.

Apotek Hjärtat kan ändra villkoren för Klubb Hjärtat. Villkorsändringen träder i kraft 30 dagar efter att Apotek Hjärtat informerat om ändringen på apotekhjärtat.se eller via någon av de kontaktkanaler som uppgivits, alternativt tidigare om du godkänt de nya villkoren

Svensk rätt tillämpas på dessa villkor och prövas av svensk domstol. Om du vill framföra klagomål eller har andra synpunkter på dessa villkor är du välkommen att ta kontakt med oss. Du kan även göra en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden (ARN), Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se som kostnadsfritt prövar tvister mellan konsumenter och näringsidkare.

4. Apotek Hjärtats behandling av personuppgifter

För information om varför och hur Apotek Hjärtat med stöd av ditt samtycke behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har finns på Apotek Hjärtats hemsida, www.apotekhjartat.se/om-oss/var-personuppgiftsbehandling/. Det är frivilligt att lämna att lämna samtycke till Apotek Hjärtats behandling av personuppgifter inom ramen för Klubb Hjärtat, men om du inte lämnar ditt samtycke kommer du inte att kunna tjäna in några bonuspoäng eller få personlig kommunikation och/eller relevanta erbjudanden enligt dessa villkor.

5. Kontakt

Apotek Hjärtat AB
Kundkontakt
Org.nr. 556773-8249
Postadress: Box 4075, 169 04 Solna
Mervärdesskattenummer: SE556773824901
E-post: kundkontakt@apotekhjartat.se
Telefonnummer: 0771-405 405

 

 

 

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2021 Apotek Hjärtat AB. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.