Medlemsvillkor

Allmänna villkor för Klubb Hjärtat
Nedan villkor gäller från den 1 november 2021.

1. Vem kan vara med i Klubb Hjärtat?

Klubb Hjärtat riktar sig till privatpersoner som är minst 18 år med svenskt, norskt eller danskt personnummer och som bor i Sverige, Norge eller Danmark (nedan Klubbmedlem).

För personer med skyddad identitet gäller särskilda villkor för att bli Klubbmedlem och sådana personer kan vända sig till Apotek Hjärtats Kundkontakt för att beviljas medlemskap i Klubb Hjärtat.

2. Förmåner för dig som Klubbmedlem
2.1 Allmänt

Som Klubbmedlem får du erbjudanden och möjlighet att samla bonuspoäng.

För att ta del av dina förmåner behöver du visa att du är Klubbmedlem. Det kan du göra på många olika sätt; betala med det betalkort som du har kopplat till ditt medlemskap eller kopplat till dig som stammis på ICA, registrera ditt Klubb Hjärtat-kort i kassan, ange ditt personnummer eller uppvisa din legitimation eller annat av Apotek Hjärtat godkänt identifikationsmedel. När du handlar online behöver du vara inloggad för att få dina förmåner.

Som Klubbmedlem har du möjlighet att ansluta upp till fem betalkort till ditt medlemskap. Det gör du i en kassa på något av våra apotek med hjälp av din legitimation. Möjligheten att ansluta flera betalkort kommer att implementeras successivt i våra apotek under hösten 2024/starten 2025.

2.2 Erbjudanden och annan marknadsföring

Personliga erbjudanden och annan marknadsföring

Som Klubbmedlem får du personligt anpassade erbjudanden. För att vi ska kunna skapa relevanta och personliga erbjudanden analyserar vi din köpinformation (t.ex. köpta produkter, datum och belopp på köp), om du handlar online eller i fysiskt apotek, hur du interagerar med våra utskick och vår webbplats, vilka förmåner du utnyttjar och andra liknande uppgifter (detta kan innefatta så kallad profilering. Om du lämnar ett separat samtycke kan dina personligt anpassade erbjudanden också baseras på information om dina köp av receptfria läkemedel och/eller andra produkter med nära koppling till hälsa. Nedan finner du några exempel på personligt anpassade erbjudanden som baserar på sådan information:

  • Erbjudanden på produkter som du brukar handla eller produkter med anknytning till sådana produkter.

  • Erbjudanden som baseras på vilka kanaler du har handlat i (t.ex. online eller i fysiskt apotek).

Vi kommer aldrig att analysera information om dig som rör köp av receptbelagda läkemedel och andra produkter på recept.

Genom att vara med i Klubb Hjärtat godkänner du att, utöver erbjudanden och annan marknadsföring från oss på Apotek Hjärtat, även få utvalda erbjudanden från andra bolag i ICA-familjen (exempelvis från ICA, ICA Banken och ICA Försäkring) och våra samarbetspartners.

Om du inte vill ha marknadsföring skickad till dig kan du när som helst gå in på Mina sidor på www.apotekhjartat.se eller kontakta kundkontakt och avregistrera dig. Du kan även på Mina sidor eller via kundkontakt återkalla ditt samtycke till att vi får behandla dina personuppgifter för att skapa personliga erbjudanden baserat på receptfria läkemedel eller produkter med nära koppling till hälsa.

Samleverans med ICA

Om du är inloggad på Apotek Hjärtats digitala kanaler och har påbörjat en beställning kan du, om du också är med i ICAs lojalitetsprogram (”stammis på ICA”), få erbjudanden om att få din beställning hemlevererad tillsammans med pågående beställningar från din ICA-butik (samleverans mellan ICA Sverige och Apotek Hjärtat).

2.3 Bonus

Bonuspoäng

Varje månad kan du få en bonus. Hur mycket bonus du får baseras bland annat på hur många bonuspoäng du har samlat in föregående kalendermånad.

Som utgångspunkt får du en bonuspoäng per bonusgrundande inköpskrona av produkter och tjänster som inte har nära koppling till hälsa, receptfria läkemedel eller produkter kopplade till sex. Du kan även få bonuspoäng vid köp av produkter och tjänster med nära koppling till hälsa, receptfria läkemedel eller produkter kopplade till sex om du har lämnat ett särskilt samtycke till att sådana inköp ska vara bonusgrundande.

Du kan inte få bonuspoäng vid köp av receptbelagda läkemedel och andra produkter på recept. Du får heller inte bonuspoäng vid köp av presentkort och miljöplastpåsar. Inte heller krediteringar, utnyttjande av rabatter, rabattkuponger, värdecheckar, tillgodokvitton etcetera ger några poäng.

Om du även är stammis på ICA tillgodoräknas du intjänade stammispoäng vid beräkning av bonus. Stammispoäng får du genom t.ex. köp i ICA-butik. Villkoren för stammis på ICA hittar du här.

Om du är stammis på ICA och betalar med något av ICAs betalkort (ICA Bankkort eller ICA-kortet) på Apotek Hjärtat får du 20 extra bonuspoäng vid köp av bonusgrundande varor (detta gäller dock inte om du handlar i våra digitala kanaler). Är du kund i ICA Banken eller har avtal med någon av ICAs utvalda partners finns möjlighet att få ännu mer bonus. För detta gäller särskilda villkor.

Efter varje kalendermånads slut får du, om du har samlat minst 2000 bonuspoäng och/eller stammispoäng, en bonus enligt följande:

  • 2000–3999 bonus-/stammispoäng = 25 kr

  • 4000–5999 bonus-/stammispoäng = 50 kr

  • 6000–7999 bonus-/stammispoäng = 75 kr

  • 8000 bonus-/stammispoäng eller mer = 150 kr

Samlar du 1000-1999 stammispoäng två månader i rad, då får du 20 kronor i bonus. Räkningen börjar sedan om igen och du behöver samla 1000-1999 nya stammispoäng under två månader i rad för att få 20 kronor i bonus. Bonusen betalas, precis som vanligt, ut månaden efter.

Bonusgrundande inköp registreras i apotek vid köptillfället och i våra digitala kanaler när ordern färdigställs. Bonusgrundande inköp kan inte registreras vid senare tillfälle. För det fall att vi inte kan registrera ett bonusgrundande köp kommer vi att kompensera dig med en värdecheck eller rabattkupong. Insamlade bonuspoäng gäller för innevarande kalendermånad. Poängen förs inte över från en månad till en annan.

Efter varje kalendermånad räknar vi ihop din bonus. Du kan se hur mycket bonus du har tjänat in på Mina sidor på www.apotekhjartat.se samt på www.ica.se och på www.icabanken.se om du är stammis på ICA och/eller kund till ICA Banken. Du kommer även att få ett utskick med uppgift om bl.a. insamlad bonus från Apotek Hjärtat och från ICA om du är stammis på ICA.

Betala med bonus

Du kan använda din bonus som betalning hos Apotek Hjärtat, men också på ICA om du är stammis på ICA. Det går lika bra att använda bonusen i ett fysiskt apotek som i våra digitala kanaler.

Bonus och bonusgrundande värdecheckar/rabattkuponger kan inte användas som betalning för produkter eller tjänster som ej är bonusgrundande enligt ovan eller enligt de villkor som gäller för dig som stammis på ICA. Kontant återbetalning lämnas ej och bonus kan inte inlösas mot kontanter. Vid hel eller delbetalning med bonus är bonusens belopp inte bonusgrundande. Vid utnyttjande av din bonus vid betalning måste du använda hela bonusbeloppet. Bonus är giltig för betalning i maximalt sex månader från dagen den laddats på ditt medlemskonto. Den exakta giltighetstiden hittar för din bonus hittar du på Mina sidor i våra digitala kanaler eller i bonusbeskedet.

Gemensamt bonuskonto

Genom att ringa till Kundkontakten kan du bjuda in andra Klubbmedlemmar och stammisar på ICA att samla bonuspoäng till ett gemensamt bonuskonto. Den som bjuder in till sådant gemensamt bonuskonto blir huvudkontohavare. Samtliga Klubbmedlemmar som är anslutna till ett gemensamt bonuskonto kan utnyttja insamlad bonus. Huvudkontohavaren kan avsluta andra Klubbmedlemmars insamlande till ett gemensamt bonuskonto och övriga Klubbmedlemmar kan avsluta sitt insamlande till ett gemensamt bonuskonto. Om huvudkontohavaren avslutar sitt medlemskap i Klubb Hjärtat eller avlider finns insamlade poäng och bonusar kvar i det gemensamma bonuskontot. Ny huvudkontohavare blir den äldste av de kvarvarande Klubbmedlemmarna, alternativt den kvarvarande Klubbmedlemmen.

Om du ha skyddad identitet kan du inte samla poäng till ett gemensamt bonuskonto.

3. Apotek Hjärtats behandling av personuppgifter

För att du ska kunna vara Klubbmedlem hos oss behöver vi och i vissa fall ICA behandla personuppgifter om dig. Det finns utförlig information om varför vi behandlar dina personuppgifter, på vilket sätt och hur du kan utöva dina rättigheter, läs mer här.

4. Hantering av vårt medlemsregister och kommunikation

Vi ser löpande över vårt medlemsregister och uppdaterar det utifrån uppgifter i bl.a. folkbokföringsregistret. Om du är eller skulle bli medlem hos flera ICA-bolag (t.ex. stammis på ICA) så kommer vi beräkna bonus gemensamt och för sådana medlemmar har vi ett gemensamt medlemsregister för att kunna hålla våra identitets- och adressuppgifter uppdaterade samt för att kunna kommunicera central och viktig information som berör dig som har relation med flera ICA-bolag.

Vi kommunicerar med dig utifrån de uppgifter som finns i vårt medlemsregister. I dagsläget använder vi post, mejl och sms för att du inte ska missa viktig information.

5. Avtalstid, villkorsändring och tvister

Avtalet om medlemskap i Klubb Hjärtat gäller tills vidare. Du kan säga upp avtalet med omedelbar verkan genom att kontakta Kundkontakt eller i kassan på ett apotek. Apotek Hjärtat kan säga upp avtalet med en uppsägningstid om 30 dagar. Bonuspoäng och bonus som är intjänade men inte utnyttjade då avtalet upphör blir förbrukade.

Apotek Hjärtat kan ändra villkoren för Klubb Hjärtat. Villkorsändringen träder i kraft 30 dagar efter att Apotek Hjärtat informerat om ändringen via våra digitala kanaler eller via någon av de kontaktkanaler som uppgivits, alternativt tidigare om du godkänt de nya villkoren.

Svensk rätt tillämpas på dessa villkor. Om du vill framföra klagomål eller har andra synpunkter på dessa villkor är du välkommen att ta kontakt med oss. Du kan även göra en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden (ARN), Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se eller genom att använda EU:s gemensamma onlineplattform för tvistlösning, se här.

6. Kontakt

Apotek Hjärtat AB
Kundkontakt
Org.nr. 556773-8249
Postadress: Box 4075, 169 04 Solna
Mervärdesskattenummer: SE556773824901
E-post: kundservice@apotekhjartat.se
Telefonnummer: 0771-405 405