Inom Apotek Hjärtat anser vi att ett fokuserat hållbarhetsarbete och ett starkt samhällsengagemang går hand i hand med långsiktig tillväxt under god lönsamhet. I kraft av vår storlek har vi både möjlighet och ett ansvar att bidra till en mer hållbar utveckling inom många områden. Genom vår verksamhet vill vi bidra till en bättre folkhälsa och en hållbar läkemedelsanvändning.

Apotek Hjärtats hållbarhetsarbete tar avstamp i en väsentlighetsanalys i vilken de främsta och mest relevanta hållbarhetsaspekterna har identifierats. Till de övergripande målen hör att bidra till en bättre läkemedelsanvändning och ökad hälsa, men också att kontinuerligt minska den egna verksamhetens direkta och indirekta påverkan på miljön. För att möjliggöra långsiktigt värdeskapande för kunder, medarbetare, samhälle och ägare krävs dessutom att verksamheten bedrivs på ett sätt som säkerställer finansiell uthållighet och ett högt förtroende hos samtliga intressenter. Arbetet bedrivs inom den egna organisationen, men också i samverkan med leverantörer, partners och kunder. 

Fyra fokusområden

 1. 1
  Folkhälsa
 2. 2
  Miljö & klimat
 3. 3
  Socialt ansvar & kvalitet
 4. 4
  En utvecklande arbetsplats

1. Folkhälsa

Folkhälsa är utgångspunkten i allt vi gör. Genom expertis, tjänster och samarbeten bidrar vi till god hälsa och en säker läkemedelsanvändning för att så många som möjligt ska må så bra som möjligt.

Hur bidrar vi med expertis och tjänster?

2. Miljö & Klimat

Vi tar ansvar. Från Hjärtat hela vägen hem till dig. Förutom att vara en hjälpande hand när du är sjuk, har funderingar eller behöver något, arbetar vi för att minska vår direkta och indirekta påverkan på miljön. Det är ett arbete som ständigt pågår, både hos oss och tillsammans med våra partners och leverantörer.  

Läs om vi arbetar för att minska vår miljöpåverkan


3. Socialt ansvar & Kvalitet

Vi vill att våra kunder ska kunna lita på att vårt sortiment håller hög kvalitet vad gäller innehåll, funktion och miljöhänsyn. Därför arbetar vi med kvalitetssäkring av produkter innan vi tar in dem i sortimentet. Vi för även dialog med leverantörerna för att säkerställa hållbara arbetsvillkor och att miljömässiga krav uppfylls.

Läs mer om hur vi jobbar med kvalitetssäkring.

4. En utvecklande arbetsplats

Apotek Hjärtats förmåga att attrahera och rekrytera samt behålla och utveckla medarbetare, med rätt kompetens och inställning, är av stor betydelse för koncernens fortsatta framgång.

Läs mer om hur vi arbetar med rekrytering och kompetensutveckling.


Så guidar vi kunderna till medvetna val

Många av Apotek Hjärtats kunder är miljömedvetna och vill göra medvetna val när de handlar men tycker att det är svårt. Därför arbetar vi med flera olika initiativ för att göra det enklare för dig att göra medvetna val både på våra apotek, på vår webbshop och i hemmet. 

Läs mer om hur vi arbetar med att guida kunderna att göra medvetna val.

Hållbarhetsrapport

Vi på Apotek Hjärtat arbetar för bättre folkhälsa med hållbarhetsfokus i allt vi gör. Läs om vårt arbete för att till exempel begränsa läkemedels negativa påverkan på miljön, inspirera våra kunder till hållbara val och minska vårt eget klimatavtryck.

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2023 Apotek Hjärtat AB. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.