Migränmedicin

Migrän är en vanlig form av huvudvärk och kommer ofta i intensiva anfall. Det finns dock mycket du kan göra för att förebygga, lindra och även stoppa ett migränanfall. Hos oss på Apotek Hjärtat hittar du migränmedicin från flera välkända varumärken såsom Treo, Teva och Zomig.

Vad är migrän?

Migrän är en typ av huvudvärk som brukar ge en pulserande, dunkande och skärande smärta. Den är ofta mer intensiv än spänningshuvudvärk och många blir ljus- och ljudkänsliga med illamående och kräkningar. Migränvärken sätter sig ofta på ena sidan av huvudet och kommer i anfall, i alltifrån 4 timmar till 3 dygn. Symptomen på att ett migränanfall håller på att bryta ut varierar från person till person. Vissa upplever ögonflimmer eller domningar innan värken kommer, vilket kallas för aura. Aurafasen brukar variera mellan en halvtimme och en timme innan huvudvärken bryter ut, men det kan också komma samtidigt som smärtan.

Så kan du själv lindra din migrän

Det finns flera sätt att förebygga, lindra och stoppa ett migränanfall. Först och främst är det bra att vara uppmärksam på vilka situationer samt vilken mat eller dryck som utlöser din migrän. Det är även viktigt att komma ihåg att äta, dricka och sova ordentligt. Andra aspekter som kan förebygga ett migränanfall är regelbunden motion, att undvika stress och att dricka en måttlig mängd alkohol. När migränanfallet väl är framme är det bra att vila i ett mörkt, svalt och lugnt rum. Det kan även vara skönt med något kallt på pannan för smärtlindring.

Så fungerar migräntabletter

Det finns både receptfria och receptbelagd medicin som kan förebygga, lindra och stoppa ett migränanfall. Hos oss på Apotek Hjärtat hittar du två olika typer av receptfri medicin, smärtstillande och migränspecifik. Den smärtstillande medicinen är värktabletter med antingen paracetamol, ibuprofen, acetylsalicylsyra eller naproxen. Migränspecifik medicin, även kallat migräntabletter, lindrar även illamående, kräkningar samt känslighet mot ljus och ljud. Rådfråga dock alltid en läkare, apotekspersonal eller annan hälso- eller vårdpersonal innan du använder migräntabletter - särskilt första gången.

När ska du söka vård?

Det är viktigt att alltid söka vård om du får plötslig svår huvudvärk som du inte känner igen. Hör även av dig till läkare om du får ont i huvudet tillsammans med andra symtom såsom feber, nackstelhet, påverkan på minnet, syn, tal och balans. Det är viktigt att kontakta vården om du ofta har huvudvärk eller om den håller i sig i mer än en vecka. Likaså om din migränmedicin inte hjälper eller om du behöver ta den ofta.