Beteende: Mobbning

Mobbning finns i alla åldrar och är en fasa för många föräldrar – främst för att det egna barnet ska bli utsatt, men också att ens barn ska vara elakt mot andra. Det är ett på många sätt komplicerat ämne som kan vara svårt att närma sig och som väcker många känslor. Det är inte ovanligt att du som förälder upplever känslor som sorg, vrede, maktlöshet eller skuldkänslor.

 
Vad mobbning är bestäms helt av vad den utsatta upplever, men de vanligaste formerna handlar om återkommande kränkningar som kan handla om elaka ord, menande blickar, utfrysning, ryktesspridning, digitala eller fysiska påhopp. Ibland är det tydligt att det är någonting som är fel, men mobbning kan också handla om mer ogripbara saker som kan vara svåra att se för dig som förälder. Tecken på att någonting inte står rätt till kan vara att din tonåring börjar äta eller sova sämre, är nedstämd, sluten eller lättirriterad, plötsligt vill sluta med ett omtyckt intresse eller gör sämre ifrån sig i skolan.
 

"När vår dotter gick på förskolan och i låg och mellanstadiet var vänner aldrig något problem. I högstadiet bytte hon skola och då började problemen. Vissa av hennes vänner började på samma skola, men de gled ifrån varandra och inga nya tillkom. Det är egentligen ingen som är direkt elak mot henne, men hon är inte heller inkluderad och så ensam. Vi har pratat mycket om det här hemma – peppat, tröstat och försökt komma på lösningar. Men ingenting hjälper och vi känner oss så vilsna. Vi har föreslagit att vi ska ta kontakt med kompisarnas föräldrar och försöka styra allt till rätta men då blir vår dotter jättearg. Allt man önskar för sina barn är ju att de ska få må bra och vara lyckliga",

Lovisa, mamma till en 15-åring. 


Att inse eller misstänka att din tonåring mobbar någon, eller själv blir utsatt kan vara tufft och väcker ofta många funderingar. Det är alltid bra att försöka prata, lyssna och ta det du får höra på allvar. Som förälder kan du hjälpa din tonåring oavsett situation, och du har rätt att ställa krav på de sammanhang som ditt barn deltar i, där du själv inte medverkar. Förskola, skola, fritids och idrottsföreningar är alla skyldiga att agera för att motverka mobbing och har åtgärdsplaner att använda så fort någonting upptäcks. Tänk på att det finns en anledning till att en ung person mobbar.  En person som mobbar andra mår sällan bra själv. Det glöms ofta bort.

Tips från Mind om hur du som förälder kan hantera mobbning

• Hur ska man fråga utan att stigmatisera? Egentligen kan man fråga om vad som helst om ens syfte är att utforska läget och att man ör beredd på svaret. Våga vara med i processen. Det är viktigt att visa att man till exempel tycker sig se att ens barn inte mår bra, verkar ensamt eller verkar undvikande. Om man ser sådana tendenser ska man fråga, bekräfta och inte tiga utifrån att man känner sig osäker.

• Hur ska man agera när barnet inte vill att man pratar med skolan eller andra föräldrar? Det kan ibland kännas som en svår fråga men huvudregeln bör vara att skolan är till för att hjälpa och att man visar det genom att involvera skolan/andra föräldrar. Det är också i enlighet med skollagen. Mobbning är ett allvarligt problem som skolan måste ta tag i. Mobbning ger alltid konsekvenser för alla inblandade parter och kan ge livslånga sår hos den som blir utsatt. Men det är också viktigt att inte agera bakom barnets rygg utan vara öppen med vad man gör och vad som händer vid olika samtal. Och ett gott råd är att aldrig lova att inte prata med lärare- det kan man aldrig lova.

• Ett bra råd är att försöka ta hjälp av andra involverade föräldrar, utan att gå bakom ryggen på ditt barn.

• Var positiv om din tonåring börjar berätta och skuldbelägg aldrig att du inte fått höra något tidigare  det är ofta svårt att berätta som utsatt/skyldig.

• Var tydlig med att det aldrig är rätt att vara elak/behandla någon illa.

• Det är aldrig offrets fel att man blir mobbad.

• Försök få en så bra bild som möjligt av problemet (hur länge det pågått, vem som trakasserar, om det är barn eller vuxna) då det kan påverka hur du som förälder bör agera.

• Är vuxna involverade i trakasserier behöver alltid en annan vuxen involveras, även om din tonåring inte själv vill.

• Du kan själv kontakta skolan (lärare eller elevhälsa) om du känner osäkerhet för hur din tonåring mår.

• Om din tonåring blivit utsatt kan du kontakta ansvarig om det skett inom ramen för någon verksamhet (klassen  läraren, klubben  tränaren etc). Blir det inte bättre kan du kontakta de ytterst ansvariga för att få hjälp (rektorn, kommunen, ordföranden etc).

• Skolan är skyldig att agera och sätta in åtgärder första gången något händer.

• Hur hantera känslorna som uppstår för dig som förälder?

• Det är som regel bättre att låta skolan hantera mobbning än att du tar egen kontakt med mobbaren för att lösa problemen.

• Bekräfta att mobbning alltid är fel, det är inte en del av tonårslivet att utsättas för det.

Känner du oro för en situation eller inte vet hur du ska agera? Ring Minds experter på Föräldralinjen för stöd och vägledning. Volontärerna som svarar har lång erfarenhet av arbete med barn, ungdomar och föräldrar och har utbildning som psykolog, socionom eller psykoterapeut. 

Du når Föräldralinjen på telefon 020-85 20 00, vardagar 10-15 samt torsdagskvällar 19-21. Du är anonym och Mind står för samtalskostnaderna.
Taggar: beteenden under tonårstiden

Rekommenderade artiklar

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2023 Apotek Hjärtat AB. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.