Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.openingStatus}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer informationHitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

{{item.DisplayName}}
{{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}/st
{{item.ListPrice}}/st
Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}
Receptfritt läkemedel med nikotin. Från 18 år, och får inte säljas om avsikten är langning.

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}}inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Apotek Hjärtats miljöarbete

Här kan du läsa om Apotek Hjärtats miljöarbete.  

 

Apotek Hjärtats Miljöpolicy

Apotek Hjärtat strävar efter att minimera negativ miljöpåverkan från verksamheten, genom att:

  • Ta hand om läkemedelsavfall och uppmuntra våra kunder att lämna in gamla och överblivna läkemedel på apoteket.
  • Verka för en förbättrad läkemedelsanvändning.
  • Beakta miljöpåverkan vid alla beslut om verksamhetsutveckling och inköp.
  • Föra en aktiv intressentdialog för att säkerställa förståelse för omvärldens syn och krav på vår verksamhet.
  • Ta ett aktivt ansvar i utvärderingen av våra produkters miljöpåverkan och involvera våra leverantörer i detta arbete.
  • Så långt som möjligt välja miljövänliga sätt att resa.

Drift

Verksamheten på våra apotek har särskilda krav på miljövänlig drift, såsom källsortering av avfall, hantering av köldmedia, pappersåtervinning, återhållsam elförbrukning (ljus, datorer etc) och miljövänlig el.

För att arbeta på ett enhetligt och miljövänligt sätt i driften finns centrala rutiner framtagna, som stöd för ledning och medarbetare på apoteken.


Resor

Alla resor inom Apotek Hjärtat ska följa företagets resepolicy, vilken bl.a. syftar till att minimera onödig skada på miljön.


Hantering av läkemedelsavfall

Alla Hjärtats apotek tar emot läkemedelsrester från allmänheten – oavsett de är inhandlade på våra apotek eller inte. Avfallet hanteras enligt fastställd rutin, för att minimera risken att läkemedel hamnar i naturen och orsakar skada.  Särskilda rutiner för antibiotikaspädning på apotek finns också, som bl.a. syftar till att minimera risken för spill och spridning av antibiotikarester.

Apotek Hjärtat uppmuntrar även kunderna att lämna in sitt avfall till apoteken, genom att ha information och påsar för destruktion tillgängligt och väl synligt i lokalen.


Farligt avfall

För att se till att övrigt farligt avfall (såsom kanyler, kvicksilver och elavfall) tas omhand på ett säkert och miljövänligt sätt, finns särskilda avtal med kommunerna.
 

Sortiment

Kunderna ska kunna lita på att Apotek Hjärtats sortiment alltid håller en hög kvalitet vad gäller innehåll och funktionalitet. De ska också uppleva att Apotek Hjärtat är en trovärdig aktör på marknaden som värnar om miljön.

Våra produkter (innehåll och förpackningar) ska så långt som möjligt vara skonsamma mot miljön. En särskild ”negativlista” som innefattar ämnen som är skadliga för miljön har tagits fram och ställer krav på innehållet i de produkter Apotek Hjärtat väljer att ta in i sortimentet. Särskilt stränga krav gäller för Hjärtats egna märkesvaror.

Leverantörer av läkemedel godkänns av Läkemedelsverket och alla apotek har tillhanda-hållandeskyldighet av godkända läkemedel. Apotek Hjärtat vill dock verka för att minimera negativ miljöpåverkan från läkemedlen och informerar därför aktivt om vikten av rätt användning och hantering/destruktion, vid expedition av läkemedel.

 

Leverantörer

Miljöfrågor blir allt viktigare i hela världen. Apotek Hjärtat förväntar sig att företagets leverantörer och övriga affärspartners tar sitt ansvar i detta avseende.

Apotek Hjärtats ställer miljökrav på alla leverantörer av handelsvaror, vilket innebär att de ska följa alla miljölagar och miljöbestämmelser som är tillämpliga i deras verksamhets land.

Då Apotek Hjärtat skriver avtal med nya leverantörer får dessa samtidigt skriva under en hållbarhetsbilaga, Sustainability Appendix, som i detalj beskriver vilka krav vi ställer på våra leverantörer utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Vår Uppförandekod sammanfattar våra krav, den kan du läsa mer om här.

 

Samverkan med andra

Tillsammans med övriga apotekskedjor inom Apoteksföreningen, vill vi uppmuntra allmänheten att lämna sina överblivna/kasserade läkemedel till apoteken för destruktion.

Vi vill också påverka läkemedelsindustrin att ta bättre kontroll över sina leverantörer av läkemedelssubstanser, så att de tillverkas med så minimalt utsläpp av skadliga substanser i miljön som möjligt.

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2017 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.