Vaccin mot pneumokocker - öka skyddet mot lunginflammation

Vissa människor är mer utsatta än andra, men alla kan få lunginflammation orsakad av pneumokocker. Personer över 65 år samt vissa riskgrupper rekommenderas vaccination mot pneumokocker.
Apotek Hjärtat erbjuder pneumokockvaccination och samarbetar med två aktörer - Min Doktor och Vaccinova.

 

Till Min Doktor

   

Till Vaccinova

 

Pneumokocker är smittsamma bakterier

Pneumokocker är den vanligaste orsaken till bakteriella luftvägsinfektioner som lunginflammation, öroninflammation och bihåleinflammation. Sjukdomarna förekommer i alla åldrar, men drabbar främst de yngsta (barn under två år) och äldsta individerna (över 65 år). Pneumokockbakterierna förekommer naturligt i näsa och svalg hos barn och vuxna och sprids genom hosta, nysningar och nära kontakt. I värsta fall kan pneumokockbakterier orsaka allvarliga tillstånd, som hjärnhinneinflammation och blodförgiftning, även om det är ovanligt.


Man kan skydda sig mot pneumokocker genom att undvika nära kontakt med sjuka personer samt genom att tvätta händerna och tillämpa god hygien vid hosta och andra sjukdomssymptom. Vaccination är ett enkelt sätt att minska risken för att drabbas av allvarliga komplikationer.


2009 infördes pneumokockvaccination i barnvaccinationsprogrammet. Sedan dess har förekomsten av allvarlig pneumokocksjukdom kraftigt minskat bland barn.


Vem bör vaccinera sig mot lunginflammation?

Spädbarn erbjuds vaccination genom det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Vuxna från 18 års ålder speciellt utan grundvaccination bör vaccineras mot lunginflammation. 

Folkhälsomyndigheten rekommenderar vaccination för vuxna och barn över två år med vissa kroniska sjukdomar och tillstånd, samt för personer som är 65 år och äldre. Exempel på riskgrupper är:

- Personer med kronisk hjärtsjukdom, leversjukdom, eller njursvikt

- Personer med diabetes

- Personer med KOL

- Personer med alkohol- eller narkotikaberoende

- Rökare

- Personer med följande ovanliga tillstånd löper extra hög risk: kraftigt nedsatt immunförsvar, avsaknad av mjälte, cystisk fibros, inopererat cochleaimplantat.

- Personer med sjukdom som gör att lungorna fungerar sämre eller att det är svårt att hosta, till exempel kronisk neurologisk sjukdom.

 

Till Min Doktor

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2023 Apotek Hjärtat AB. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.