Kamerabevakning på våra apotek

På vissa apotek använder vi kamerabevakning för din och vår säkerhet. Apotek Hjärtat AB, org nr 556773-824955, är personuppgiftsansvarig för kamerabevakningen.

Dina rättigheter

Enligt dataskyddsförordningen har du ett antal rättigheter. Du kan läsa mer om dina rättigheter här.

Vi har utsett ett dataskyddsombud som du kan nå på dataskyddsombud@apotekhjartat.se

Säkerhet

Ändamål:  Kamerabevaka på apotek

Vi behöver behandla dina personuppgifter för att kunna hantera säkerheten på vårt apotek på bästa sätt. Detta gör vi för att förebygga, förhindra och beivra brott.

För att kunna kamerabevaka på apotek behöver vi göra följande behandlingar:

  • Spela in rörlig bild
  • Spara ner materialet
  • Överlämna material vid misstanke om brott till intern utredning
  • Överlämna material vid misstanke om brott till brottsbekämpande myndighet
Kategorier av personuppgifter Bildmaterial (Rörlig bild)
Laglig grund Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att förebygga, avslöja eller utreda brott.
Eventuell behandling av uppgifter om lagöverträdelser som innefattar brott sker endast om behandlingen är nödvändig för att rättsliga anspråk ska kunna fastställas, göras gällande eller försvaras i ett enskilt fall.
Bevarandetid Dina personuppgifter bevaras under en period om 30 dagar räknat från tidpunkten för inspelningen i syfte att förebygga, avslöja och utreda brott. Om misstanke om brott föreligger kan inspelat material komma att sparas så länge det krävs för utredningen. 

Mottagare som information delas med

I vissa fall behöver vi dela med oss av dina personuppgifter till andra mottagare.

Tjänsteleverantör

Apotek Hjärtat använder underleverantörer för att hjälpa oss med att administrera kamerabevakningen, t.ex. för att hantera nödvändig drift, teknisk support, underhåll av våra kameror och installation. Våra underleverantörer får endast behandla dina personuppgifter enligt våra uttryckliga instruktioner och får inte använda dina uppgifter för egna ändamål. De är även skyldiga enligt lag och avtal att skydda dina personuppgifter och tystnadsplikt gäller även för dem.

Brottsbekämpande myndigheter

Vi kan lämna nödvändig information till brottsbekämpande myndigheter om vi skyldiga enligt lag att göra det eller om vi misstänker att vi är utsatta för brott.

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2023 Apotek Hjärtat AB. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.