Ordlista för personuppgifter

Här hittar du en förklaring till vissa ord och begrepp som används i samband med behandling av personuppgifter. Längst ner finns också en förklaring till vad som ingår i de kategorier av personuppgifter som vi samlar in och sparar om dig.

B

Behandling (av personuppgifter) – Varje åtgärd som vidtas i fråga om personuppgifter, till exempel insamling, registrering, organisering, lagring, bearbetning eller ändring, återvinning, inhämtande, användning, utlämnande genom översändande, spridning eller annat tillhandahållande av uppgifter, sammanställning eller samkörning, blockering, utplåning eller förstöring.

 

C

Cookies (kakor) – En liten textfil som en webbserver skickar till din webbläsare. Filen sparas på hårddisken i din dator, platta eller smartphone, antingen bara under tiden du besöker webbplatsen (så kallad sessionscookie) eller för en längre tid. Informationen i cookien användas till att anpassa och effektivisera Apotek Hjärtats tjänster, innehållet på webbplatsen, erbjudanden och annonser till dig som besökare, samt för att öka säkerheten på webbplatsen.

 

D

Dataportabilitet – Rätten till dataportabilitet ger dig i vissa fall rätt att få ut de personuppgifter som du har tillhandahållit den personuppgiftsansvarige och en rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

 

Dataskyddsförordning (GDPR) – Är en europeisk lagstiftning som innehåller regler om hur företag och organisationer får hantera personuppgifter och vilka rättigheter du har över din data.

 

Dataskyddsombud – En person säkerställer att behandlingen av data sker på ett korrekt och lagligt sätt för den personuppgiftsansvariges räkning.

 

G

GDPR – General Data Protection Regulation (Dataskyddsförordningen) – Är det engelska namnet på Dataskyddsförordningen (se ovan).

 

I

Intresseavvägning – Den som ska behandla data har ett intresse av att utföra behandlingen. Det intresset vägs sedan mot ditt intresse av integritetsskydd. 

 

IP-adress (eller IP-nummer) – står för Internet Protocol address, det är ett nummer som används som adress på Internet och som identifierar en anslutning mot Internet. Det kan ses som en motsvarighet till ett telefonnummer.

 

L

Laglig grund – Det stöd i dataskyddsförordningen för att behandlingen av personuppgifter ska vara tillåten.

 

P

Personuppgifter – Är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. 

 

Personuppgiftsansvarig – Är den juridiska person (företag eller organisation) som bestämmer syftet med behandlingen av personuppgifter och på vilket sätt den ska gå till.

 

S

Samtycke – Är ett frivilligt godkännande (efter att ha fått information) om att låta oss behandla dina personuppgifter. 

 

Kategorier av personuppgifter

Kategori

Förklaring

Exempel på personuppgifter

Anställningsuppgifter

 

Uppgifter till följd av en arbetsansökan

Uppgift om anställningsdatum, anställningsform, anställningstid, arbetstidsmått, arbetsuppgifter, avgångsorsak, befattning, sysselsättningsgrad och titel

Arbetsplatskod

 

Personer som är behöriga att förskriva läkemedel kan ha en arbetsplatskod som identifierar arbetsplatsen.

 

Användargenererade uppgifter

Uppgifter som du själv lämnat genom ditt beteende och din användning av digitala kanaler.

Klickhistorik och beteenden i digitala kanaler.

Bonusuppgifter

Uppgifter om bonus och bonuscheckar.

 

Bonuspoäng, bonuscheckbelopp, startdatum och giltighetstid.

CV

Uppgift som du lämnar i en arbetsansökan

Identitetsuppgifter, kompetensuppgifter, arbetslivserfarenhet, kontaktuppgifter, demografiska uppgifter, personnummer, bild- och ljudmaterial

Demografiska uppgifter

Uppgifter kopplat till demografi.

Födelsedatum, kön, .

Erbjudanden

Information om vilka erbjudanden och rabatter du har fått och löst in.

Erbjudande, giltighetstid, datum för inlösen.

Expeditionsinformation

Information om receptexpeditionen

Receptinformation, expedierat läkemedel, ev ombud, ev noteringar, datum och apotek.

Fullmaktsinformation

Information om fullmakt

Uppgift om fullmakt

Förskrivarkod

Personer som är behöriga att förskriva läkemedel på recept har en personlig förskrivarkod från Socialstyrelsen.

 

 

Gemensamt bonuskonto

Uppgifter om medkontohavare till medlemskapet i Klubb Hjärtat och/eller ICA Stammis

Medkontohavare

Identitetsuppgifter

Uppgifter som identifierar en person.

Namn, personnummer, användarnamn, olika typer av ID som KundID eller IP-adress.

Kommunikation

 

Uppgifter som ingår i din kommunikation med oss.

Innehåll i mejl, typ av ärende, enkätsvar.

Kompetensuppgifter

Uppgifter som du lämnar i en arbetsansökan

Uppgifter om utbildning, yrkeserfarenhet, kurser, kvalifikationer, utbildningsunderlag

Kontaktuppgifter

Uppgifter som möjliggör kontakt med dig.

Adress, telefonnummer, e-post.

Kortuppgifter

Uppgift som du lämnar i samband med köp med betalkort

Kortnummer (enbart din bank kan identifiera detta kortnummer)

Kundsegment

Information om vilka grupper/kundsegment du tillhör.

Segmentstyp, kundprofil 

Kundval

Information om vilka marknadsföringval du gjort som kund.

 

Kundpanel, val av kommunikationskanal.

Köpinformation

Uppgifter om dina genomförda köp.

Köpta produkter, belopp på köp, betalningssätt, transaktionsdatum, transaktionsID, kvittoID, tidpunkt och köpställe.  

Ljud- och bildmaterial

Uppgifter såsom din bild och din röst som har fotograferats eller spelats in.

Foto, film, ljudfil

Medlemstatus

Uppgifter om du också är medlem/kund i andra ICA-koncern bolag.

Att du är medlem i ICAs lojalitetsprogram Stammis.

Medlemskapsuppgifter

Uppgifter kring ditt medlemskap i lojalitetsprogram.

ID-nummer på ingått avtal, datum för när avtal ingåtts, datum för när avtal avslutats. Uppgift om medkontohavare. Datum för samtyckesval.

Medlemstyp

Uppgift om vilken rankning du har som medlem och ditt hemapotek

Uppgift om du som medlem är storkund, strökund,
ambassadör, stamkund eller nykund, ditt hemapotek (närmaste apotek)

Närvaro- och frånvarouppgifter

Uppgift om närvaro- och frånvaro i samband med praktik

Arbetad tid, sjukfrånvaro, avvikelser, vab, tjänstledighet, semesterledighet

Order- och leveransuppgifter

Uppgifter om varor och tjänster innan dess att köp genomförts samt uppgifter om leverans av vara eller tjänst.

Produkt, pris, orderdatum, leveranssätt, apotek som leverans kommer ifrån.

Organisatoriska uppgifter

 

Arbetsgivare och befattning.

Uppgift om arbetsgivarbolag, befattningsstatus, driftsenhet, geografisk placering, kostnadsställe, organisation och tjänsteort.

Praktikantuppgifter

Uppgift till följd av en praktik

Uppgift om praktikdatum, praktikform, prakiktid, arbetstidsmått, arbetsuppgifter, uppgift om utbildning,

Praktikförmån- och ersättningsuppgifter

Uppgift till om du vill ha praktikförman

Praktikförmån, bankkonto

Receptinformation

Uppgifter om ditt recept.

Uppgift om läkemedel, dosering, användning, behandlingsändamål, förskrivaruppgifter

Testuppgifter

Uppgifter som genereras i samband med att du gör ett test som ett led i en arbetsansökan

Uppgift om resultat, status, tidpunkt, typ av test.

Uppgift om omdöme

Uppgifter som du lämnar i en arbetsansökan.

Uppgift om betyg, motivering, omdöme, potentialutvärdering, prestationsbedömning.

Uppgift om sociala förhållanden

 

Uppgifter som du lämnar i en arbetsansökan.

Uppgift om civilstånd, relation och familjeliv.

Vårdnadshavarinformation

Uppgifter om barn och vårdnadshavare vid receptexpediering

Barns personnummer, kontroll vårdnadshavare och barn

 

 

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2023 Apotek Hjärtat AB. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.