Välvald

Välvald – apotekens guide för ökad transparens. De läkemedelsföretag som uppfyller våra krav på ett mer transparent hållbarhetsarbete får symbolen Välvald i anslutning till produkt.
  • Företaget ska omfattas av en externt granskad hållbarhetsredovisning

  • Företaget, eller dess koncernbolag ska vara medlem i organisationen PSCI* som arbetar för transparens och hållbarhetsfrågor inom läkemedelsindustrin

  • Företaget ska ställa krav på att tillverkning av receptfria läkemedel sker med respekt för mänskliga rättigheter, arbetares rättigheter, miljö samt fri från korruption. 

* Pharmaceutical Supply Chain Initiative är den globala branschorganisation som syftar till att dela och sprida den bästa kompetensen kring miljö-och hållbarhetsfrågor i leverantörskedjan.

 

Läs mer här

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2022 Apotek Hjärtat AB. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.