Kontakta oss om personuppgiftsbehandling

Om du har några frågor om behandlingen av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss. Du kan även kontakta vårt dataskyddsombud. Om du inte är nöjd med det svar du har fått har du rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten (Integritetsskyddsmyndigheten). Läs mer på imy.se

Om du har frågor om behandling av dina personuppgifter i samband med receptexpediering kan du också kontakta eHälsomyndigheten. Läs mer på ehalsomyndigheten.se.

Apotek Hjärtat

Dataskyddsombud Helin Yasar

Box 4075, 16904 Solna

Tel. 0771-405 405

Mejl: dataskyddsombud@apotekhjartat.se 

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2023 Apotek Hjärtat AB. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.