Sex av tio positiva till digitalisering av hälso- och vårdtjänster – samtidigt finns en oro över att den fysiska kontakten med personal ska försvinna

12 oktober 2017

Apotek Hjärtats undersökning e-hälsoindex visar att de flesta är positiva till den digitala utvecklingen som sker inom vård och hälsa. Samtidigt är var femte person negativ till digitaliseringen inom området, där den främsta anledningen är rädsla över att det fysiska mötet med personalen försvinner. 

Apotek Hjärtats E-hälsoindex är en statistiskt säkerställd undersökning genomförd av Novus. Undersökningen visar att mer än hälften av svenskarna är positiva till den digitala utvecklingen som sker inom området för vård och hälsa. Bland annat anses digitaliseringen främja möjligheten för alla att få hjälp direkt. Sex av tio tycker också att digitala tjänster och lösningar gör det enklare att ta kontroll över den egna hälsan.

– Utöver att det många gånger går fortare att få hjälp via nätet, så är det positivt att kunna erbjuda sjuka personer möjligheten att slippa lämna hemmet. I många fall är det idag möjligt att stanna hemma i sängen vid sjukdom, istället för att ta sig till en vårdcentral eller ett apotek, säger Annika Svedberg, chefsapotekare på Apotek Hjärtat.

Även om majoriteten av befolkningen är positivt inställda till den digitala utvecklingen är en del, 18 procent negativa. Vanligast är inställningen bland personer mellan 65-79 år där mer än var tredje svarar att de tycker att det är svårt att sätta sig in i nya tekniska lösningar. Det kan jämföras med personer i åldern 18-29 där endast sex procent uppger samma sak. Den vanligaste anledningen till att man är negativt inställd till digitaliseringen, oavsett ålder är oron för att kontakten med fysisk farmaceut, läkare eller annan vårdpersonal ska försvinna. Det uppger hela 73 procent av dem som är negativa till digitaliseringen.

– Samtidigt som de flesta är positiva till nya digitala lösningar, såsom möjligheten att hämta ut sina läkemedel på nätet, ser vi också att en stor andel värdesätter det personliga mötet. I takt med att vi utvecklar våra digitala tjänster kommer vi fortsätta lägga stort fokus på rådgivningen i våra fysiska apotek, fortsätter Annika Svedberg.

E-hälsoindex visar också att fyra av fem personer tror att bokning av tider hos sjukhus, vårdcentral eller tandläkare kommer skötas övervägande digitalt om 3–5 år och mer än hälften förutspår även att all recepthantering kommer ske digitalt inom en snar framtid.

Om undersökningen 

Undersökningen är genomförd av Novus på uppdrag av Apotek Hjärtat under augusti 2017 och har 1074 respondenter. Undersökningen är statistiskt säkerställd och är genomförd via webbenkäter.


För mer information 

ICAs presstjänst, telefon: 010 422 52 52 

Med cirka 390 apotek runt om i landet och en omsättning på cirka 12 miljarder kronor är Apotek Hjärtat Sveriges största privata apoteksaktör. Visionen är att ge varje kund bättre hälsa och välbefinnande genom ett personligt bemötande, ett brett sortiment och utökade tjänster. Apotek Hjärtat är en del av ICA Gruppen. För mer information se icagruppen.se och apotekhjartat.se.


Relaterade dokument

Release
Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2023 Apotek Hjärtat AB. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.