Apotek Hjärtat först med miljökrav på receptfria läkemedel

7 december 2016

Som första apoteksaktör inför Apotek Hjärtat miljömärkning för att guida kunder att göra ett mer hållbart val. Märkningen gäller till en början receptfria läkemedel inom värk och målsättningen är att satsningen ska leda till att fler leverantörer ställer om till en hållbar läkemedelsproduktion.

Läkemedelsleverantörer som uppfyller Apotek Hjärtats miljö- och hållbarhetskrav i det receptfria värksortimentet får märkningen Välj med Hjärtat. Märkningen finns på utvalda apotek redan under december och lanseras på samtliga av kedjans apotek under första kvartalet 2017.

– Vi vill med denna satsning visa att det går att ställa miljökrav på läkemedelsindustrin. Ett gott miljöarbete ska premieras. När kunderna har möjlighet att välja alternativ som tar hänsyn till miljön tror vi att fler läkemedelsleverantörer motiveras att ställa om till en mer hållbar produktion, säger Cecilia de Pedro, miljöchef på Apotek Hjärtat.

För att få märkningen kräver Apotek Hjärtat i ett första steg bland annat att leverantörerna har en hållbarhetsrapportering med extern granskning, enligt GRI* som är den mest etablerade rapporteringsmodellen. Framöver kommer kraven att skärpas ytterligare och fler läkemedelsgrupper i egenvården kommer också att omfattas.

Bakgrunden till märkningen är ett stort arbete som Apotek Hjärtat påbörjade under 2015. Syftet var att ta reda på medvetenheten kring hållbarhetsarbetet hos ett antal leverantörer med fokus på kontrollen av deras produktionsanläggningar och underleverantörer.

– Vi blev förvånade över hur stor bristen i transparens var kring tillverkningen och det var också svårt att dra några slutsatser kring många leverantörers miljöhänsyn. Vi har använt den inblick vi fick för att tydliggöra för våra kunder hur väl företagen och därmed deras produkter uppfyller Apotek Hjärtats krav på hållbarhetsarbete, säger Cecilia de Pedro.

De produkter som omfattas av märkningen Välj med Hjärtat kommer att synliggöras på hyllkanten i apoteket.

*Global Reporting Initiative

För mer information

ICAs presstjänst, telefon: 010 422 52 52

Med cirka 390 apotek runt om i landet och en omsättning på cirka 12 miljarder kronor är Apotek Hjärtat Sveriges största privata apoteksaktör. Visionen är att ge varje kund bättre hälsa och välbefinnande genom ett personligt bemötande, ett brett sortiment och utökade tjänster. Apotek Hjärtat är en del av ICA Gruppen. För mer information se icagruppen.se och apotekhjartat.se.


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2023 Apotek Hjärtat AB. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.