Vanliga märkningar

Vi på Apotek Hjärtat erbjuder ett brett utbud av produkter med hållbarhetsmärkningar.
Här hittar du de vanligaste förekommande märkningarna:

 

Eco Cert – Cosmos organic är en europeisk standard för certifierad ekologisk kosmetika. Cosmos standard täcker alla aspekter av inköp, tillverkning, marknadsföring och kontroll av kosmetiska produkter samt ursprung och bearbetning av ingredienser. Vad gäller lagerhållning, tillverkning och förpackningar tar dessa delar hänsyn till miljö, hygien och spårbarhet genom alla processer.
För att en produkt ska få en Eco Cert – Cosmos organic märkning krävs det att minst 95% av produktens växtbaserade ingredienser är ekologiska och minst 20% av produktens formula består av ekologiska ingredienser (10% för produkter som sköljs av).
Läs mer om Eco Cert- Cosmos organic

 

 

Natrue är en ideell förening från Belgien som arbetar för bättre reglering av naturliga och ekologiska kosmetiska produkter för att bekämpa greenwashing och vilseledande påståenden. Produkter certifierade av Natrue består endast av 100% naturliga, härledda naturliga och naturidentiska ämnen. Inga ämnen från GMO, silikoner, parabener, mikroplaster, syntetiska doftämnen eller mineraloljor är tillåtna.

Natrue har 2 olika kriterier för ekologiska produkter där högre certifiering garanterar högre ekologiskt innehåll

Klass 1: NaTrue Organic Cosmetics – ekologisk naturkosmetik: produkten måste vara 100% naturlig och 95% av ingredienserna måste vara ekologiska.

Klass 2: NaTrue Cosmetics With Organic portions – naturkosmetik med ekologiska ingredienser: produkten måste innehålla minst 90% naturliga ingredienser och 70% av ingredienserna måste vara ekologiska.
Läs mer om Natrue

 

 

GOTS - Global Organic Textile Standard (GOTS) är en världsledande standard för textil tillverkad av ekologiska fibrer som odlats utan användning av syntetiska bekämpningsmedel eller herbicider och GMO. Standarden omfattar miljökriterier och sociala kriterier längs hela den textila leverantörskedjan från råvara till färdig produkt av alla textilier tillverkade av minst 70% certifierade ekologiska fibrer. Standarden säkerställer även en ansvarsfull och effektiv användning av resurser som användning av vatten, kemikalier och energi.
Läs mer om GOTS

 

   

 

KRAV ett privat initiativ som visar att ett livsmedel är ekologiskt producerad utan naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel och utan konstgödsel. Det betyder att den är producerad med hänsyn till naturen, klimatet, djuren och människorna. KRAV-märkt mat bidrar till ökad biologisk mångfald, minskad klimatpåverkan, god djuromsorg, renare miljö och bättre hälsa och till bättre arbetsvillkor.
Läs mer om KRAV-märkt

 

 

 

Vegan society - Vegan Society är ett internationellt vegansk-certifikat. Märkningen garanterar att produkten och tillverkningsprocessen är fri från ingredienser av animaliskt ursprung, biprodukter och derivat. Produkten innehåller inte genetiskt modifierade organismer (GMO) och är inte testad på djur, vilket är ett EU krav.
Läs mer om Vegan society

 

 

 

 

I´M VEGAN är en veganmärkning från Djurens rätt. För att en produkt ska kunna märkas med I´m Vegan måste den vara 100 procent vegansk, vilket innebär att den inte får innehålla några animaliska ingredienser eller tillsatser. Inga djurförsök får heller förekomma i framställningen av de märkta kosmetiska produkterna, vilket är ett EU krav.
Läs mer om I´M VEGAN

 

  

 

 

 

 

 

FairTrade, en certifiering av råvaror som odlas i utvecklingsländer med utbredd fattigdom. Varor som är FairTrade-märkta är producerade med hänsyn till högt ställda sociala, ekonomiska och miljömässiga krav. De skapar förutsättningar för odlare och anställda att förbättra sina arbets- och levnadsvillkor. Kraven innebär bland annat att odlarna får ett garanterat minimipris och att de anställda får avtalsenliga löner, barnarbete och diskriminering ska motverkas samt förbud mot skadliga bekämpningsmedel.
Läs mer om FairTrade

 

  

 

 

 

Astma och Allergiförbundets svalanmärkning är en produktmärkning som fungerar som en rekommendation och vägleder konsumenter i sökandet efter produkter som är bra ur allergisynpunkt. Produkterna är fria från allergener, parfym och irriterande ämnen i sådan mängd att det inte finns några kända, medicinska rapporterade fall. En utfasning av Svalan håller på att ske där Asthma och Allergy Nordic ersätter Astma och Allergiförbundets ”Svalanmärkning”.
Läs mer om Astma och Allergiförbundet

 

 

 Asthma Allergy Nordic
är precis som Svalanmärkningen en produktmärkning som fungerar som en rekommendation och vägleder konsumenter i sökandet efter produkter som är bra ur allergisynpunkt. Produkterna är fria från allergener, parfym och irriterande ämnen i sådan mängd att det inte finns några kända, medicinska rapporterade fall.
Läs mer om Asthma Allergy Nordic

 

 

 

 

 


Svanen
 är en oberoende nordisk miljömärkning med miljö- och klimatkriterier för produktens hela livscykel, från råvara till avfall. Svanen ställer tuffa hälso- och miljökrav för att konsumenter lättare ska kunna göra medvetna val och välja produkter med så lite påverkan på miljön som möjligt. Kraven gäller bland annat energiförbrukning, utsläpp till luft och vatten, kemikalieanvändning samt utformning av förpackning för att begränsa både materialförbrukningen och slöseri med produkterna. Svanen kontrollerar val av grundråvaror, produktion, innehåll och återvinningsmöjligheter. Kraven uppdateras kontinuerligt och fastställs av en tredje part. Svanen är en del av Miljömärkning Sverige AB som jobbar på uppdrag av regeringen, utan bransch- eller vinstintresse.
Läs mer om Svanen

 

 

 


EU Ecolabel
 även kallad EU-blomman, är Europas motsvarighet till Svanen och fungerar på samma sätt. Det är en av världens främsta miljömärkningar som idag finns på ett 30-tal olika produktområden. Produkterna ska uppfylla stränga miljö-, funktions- och kvalitetskrav och granskas precis som Svanen ur ett livscykelperspektiv det vill säga, hela produktens moljöpåverkan, från råvara till avfall. Kraven uppdateras kontinuerligt och fastställs av en tredje part. EU-Blomman är en del av Miljömärkning Sverige AB som jobbar på uppdrag av regeringen, utan bransch- eller vinstintresse.
Läs mer om EU Ecolabel

 

 

 

 

Cosmebio – Cosmos organic - är en fransk branschorganisation som fokuserar på ekologisk kosmetik och fungerar som en röst för ekologisk kosmetik inom den franska kosmetikindustrin. Produkter med certifieringen COSMÉBIO Cosmos Organic har certifierats enligt Cosmos organic standarden.

Standarden omfattar hela livcykeln av en kosmetisk produkt, inköp, tillverkning, marknadsföring samt ursprung och bearbetning av ingredienser. Lagerhållning, tillverkning och förpackningar måste respektera miljön och följa höga krav på renhet, hygien och spårbarhet i alla steg.

Cosmébio certifieringen innebär att minst 95% av de ingredienser som kommer från naturen och som kan vara ekologiska är ekologiska (vatten och mineraler eller mineralbaserade ingredienser räknas som naturliga men kan inte vara ekologiska) och att minst 20% av ingredienserna i den totala produkten är ekologiska (10% för sköljbara produkter)

                                                      Cosmebio - The organic cosmetics label since 2002 

 

     

Soil Association – Cosmos organic är Storbritaniens ledande ekologiska certidieringsorgan som är känd för att främja ekologiskt och hållbart jordbruk. De har också certifieringar för ekologiska skönhetsprodukter och certifierar enligt Cosmos organic standarden.
Kriterierna innebär att minst 95% av de växtbaserade ingredienserna är ekologiska och minst 20% av de totala ingredienserna måste vara ekologiska (10% för produkter som sköljs av) Produkterna får heller inte innehålla genmodifierade ingredienser, parabener och ftalater, syntetiska färger, färgämnen eller dofter. Kriterierna säkerställer även att tillverkningsprocesserna är transparenta och arbetar för biologiskt nedbrytbara ingredienser, minimal förpackning med maximalt återvunnet innehåll samt skydda vilda djur och biologisk mångfald.

 

       

               

 EU-ekologiskt – EU lövet

EU-lövet är en visuell symbol som visar att en produkt är ekologisk och uppfyller EU:s regler för ekologisk produktion. Den är baserad på lagstiftningen dvs EUs förordning för ekologiskt jordbruk.

För att använda EU-lövet måste en produkt ha certifierats som ekologisk av ett godkänt kontrollorgan och därigenom uppfylla strikta villkor för hur de produceras, bearbetas, transporteras och lagras.

  • Produkten ska innehålla minst 95 % ekologiska ingredienser och dessutom uppfylla strikta villkor för återstående 5 %.
  • Den får inte innehålla genmodifierade organismer, syntetiska färgämnen eller konserveringsmedel
  • Spåras från producent till konsument
  • Ange kontrollorganets kod och ursprungslandet för råvarorna

EU:s ekomärke - Europeiska kommissionen (europa.eu)

 

 

Bra miljöval är en miljömärkning som drivs av Naturskyddsföreningen, en svensk miljöorganisation.  Märkningen visar vilka produkter och tjänster som är minst skadliga för miljön och finns inom tolv olika områden till exempel elenergi, kosmetika och livsmedelsbutik. Bra miljöval ställer höga krav på bland annat energianvändning, biologiskt mångfald och kemikalier. Märkningen är oberoende och utgår från miljöns bästa. De krav som ställs på produkterna är strikta och transparenta.
Om Bra Miljöval - Bra Miljöval (bramiljoval.se)

         

 

Fair for Life​ är ett certifieringsprogram för rättvis handel inom jordbruk, tillverkning och handel. Fair for life har som mål att främja rättvis handel som ger sociala och ekonomiska fördelar för producenter och arbetare i hela leveranskedjan, från producenter till varumärkesinnehavare.

Programmet har flera kriterier som innefattar mänskliga rättigheter, rättvisa arbetsvillkor, ekosystem och biologisk mångfald. De stödjer lokala samhällen i sociala, miljömässiga och ekonomiska frågor, betalar en rättvis handelspremie till producenter och arbetare, motverkar barnarbete och diskriminering och säkerställer spårbarhet och transparens i leveranskedjan.
Fair for Life - Home