Förändringar i våra personuppgiftsbehandlingar

Denna informationstext uppdateras regelbundet 

Vi uppdaterar den här informationstexten regelbundet, t.ex. om vi skulle behandla dina personuppgifter för nya ändamål, samla in ytterligare uppgifter eller dela dina uppgifter med andra mottagare än de som anges under våra personuppgiftsbehandlingar. I sådant fall kommer du få ta del av en uppdaterad information där förändringarna framgår. Den senaste versionen av informationen finns alltid publicerad här på apotekhjärtat.se. 

Senaste uppdateringen 

Informationstexten uppdaterades 2022-12-12 med följande:

 • I dataskyddstexten för kandidater (”För dig som arbetssökande eller praktikant”) har vi lagt till ändamålet ”Hantera visselblåsarärenden” för att beskriva hur Apotek Hjärtat använder personuppgifter inom ramen för vår process för hantering av visselblåsarärenden.
 • I dataskyddstexten för medlemmar (”För dig som medlem i Klubb Hjärtat”) har vi lagt till ett ändamål i kategorin ”Uppföljning och utveckling av verksamheten” för att beskriva hur ICA Gruppen använder pseudonymiserade personuppgifter för att värdera, analysera och utveckla koncerngemensamma affärsmodeller, strategier och tjänster.

Föregående uppdateringen 

Informationstexten uppdaterades 2021-09-27 med följande punkter:

 • Lanserat en helt ny design på dataskyddstexterna för att förtydliga för dig vilka personuppgiftsbehandlingar vi genomför. Dataskyddstexterna presenteras nu dels utifrån din relation med Hjärtat, dels vilken ingångskanal du har till Hjärtat för att enklare ge dig överblick över vilka behandlingar vi utför med dina personuppgifter. Exempelvis har vi samlat alla typer av kundkontaktsärenden under ”För dig som kontaktar vår Kundkontakt” och du hittar samtliga behandlingar som görs i våra digitala kanaler under ”För dig som handlar i våra digitala kanaler”.
 • Vi har tydliggjort under respektive område vilka personuppgiftsbehandlingar vi genomför.
 • Vi har lagt till vilka personuppgiftsbehandlingar vi gör för dig som praktikant på Hjärtat.
 • Vi har uppdaterat vilken laglig grund vi stödjer oss mot för vissa av våra personuppgiftsbehandlingar. Detta gäller framför allt dig som är eller vill bli kundklubbsmedlem, där vi nu genomför flera behandlingar för att det är nödvändigt för att kunna ingå eller fullgöra medlemsavtalet med dig.
 • Vi har förtydligat att vi har ett integritetskänsligt sortiment och att det innebär att vi inhämtar samtycken för att du som medlem ska kunna få bonus och personliga erbjudanden på detta sortiment.
 • Tagit fram de vanligaste frågorna kring de nya samtyckena och det integritetskänsliga sortimentet för dig som medlem och svarat på dessa.
 • Justerat dataskyddstexterna för ökad tydlighet kring vad en behandling innefattar. 
 • Gjort flera språkliga justeringar. 
 • Tydligare beskrivit tydligare i vår integritetspolicy ”För dig som medlem i Klubb Hjärtat” vilka profileringsaktiviteter vi utför på dig som medlem.
 • Vi har förtydligat i medlemsvillkoren att vi genomför profilering för att skapa personliga erbjudanden.
 • Vi har uppdaterad sidan om dina rättigheter för att göra det enklare för dig att utöva dina rättigheter.
 • Förtydligat och justerat hur länge vi sparar dina personuppgifter i våra behandlingar. 
 • Ändrat från kund till medlem under Klubb Hjärtat.
 • Vi har tydliggjort vilka personuppgiftsbehandlingar vi har gemensamt personuppgiftsansvar för inom ICA koncernen.
 • Vi har förtydligat möjligheten att ansluta upp till fem valfria bankkort till ditt medlemskap framåt (gemensamt med ICA Sverige AB).
 • Vi har fusionerat ihop våra bolag. Det nya bolaget, Apotek Hjärtat AB org. Nr. 556773-8249, är personuppgiftsansvarig för alla personuppgiftsbehandlingar (om inget annat anges).
 • Lagt till och definierat nya kategorier av personuppgifter.
 • På ett antal ställen förtydligat när och varför personnummer hanteras.
 • På ett antal ställen förtydligat när och varför apoteksdatalagen är tillämplig.
 • På ett antal ställen förtydligat vilket undantag vi har för att få hantera särskilda kategorier av personuppgifter (känsliga personuppgifter).
Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2023 Apotek Hjärtat AB. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.