Acetylsalicylsyra

Acetylsalicylsyra är en smärtlindrande, inflammationshämmande och febernedsättande substans och förekommer i många läkemedel i gruppen NSAID. Hos oss på Apotek Hjärtat hittar du olika receptfria läkemedel som innehåller acetylsalicylsyra från flera kända varumärken såsom Treo, Abece och Bamyl.

Vad är acetylsalicylsyra och varför behöver jag det?

Acetylsalicylsyra är en aktiv substans som finns i många receptfria NSAID (Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs) och kan användas för både smärtlindring, inflammationshämmande och febernedsättning. Den smärtstillande effekten beror på att acetylsalicylsyra har en förmåga att motverka bildandet av prostaglandiner i vävnaden, som annars ökar smärtkänsligheten. Den febernedsättande förmågan handlar om att acetylsalicylsyra ökar kroppens värmeavgivning.

Acetylsalicylsyra kan användas vid tillfälliga lätta till måttliga smärttillstånd, såsom huvudvärk, tandvärk, muskel- och ledvärk samt menstruationssmärtor. Det kan också användas för att lindra feber vid förkylningssjukdomar. Vissa receptfria läkemedel med acetylsalicylsyra innehåller även koffein. Koffeinet har uppiggande effekt och den förstärker den smärtstillande effekten av acetylsalicylsyra. Tack vare koffeinets sammandragande verkan på utvidgade blodkärl i hjärnan har det en smärtlindrande särskilt vid migrän.

Acetylsalicylsyra är ett vanligt använd läkemedel som kommer i olika former, inklusive tabletter och brustabletter. Dessa två former av acetylsalicylsyra har sina egna egenskaper och fördelar, och valet mellan dem kan påverkas av individuella preferenser och behov. Brustabletter kan exempelvis vara skonsammare mot magen än vanliga filmdragerade tabletter med acetylsalicylsyra.
Det är viktigt att notera att barn och ungdomar under 18 år inte bör använda läkemedel som innehåller acetylsalicylsyra för att lindra feber utan först rådfråga en läkare.

Så använder du acetylsalicylsyra

För att använda acetylsalicylsyra och liknande läkemedel på rätt sätt är det viktigt att följa riktlinjerna noggrant. Läs därför alltid bipacksedeln och följ eventuella anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Använder du dig av hårda tabletter bör de sväljas ner med tillräckligt mycket vätska och helst efter en måltid. När det kommer till brustabletter bör de lösas upp i ett halvt glas vatten.

Tabletter med acetylsalicylsyra

Acetylsalicylsyra finns som filmdragerade tabletter och är inte lämpliga för barn under 10 år. Den rekommenderade dosen för vuxna och ungdomar över 14 år (över 50 kg) är vanligtvis 1-2 tabletter 1-3 gånger dagligen med ett intervall på 4-8 timmar. Det är viktigt att inte ta mer än 2 tabletter åt gången, då det inte ökar den smärtstillande effekten och kan medföra allvarliga risker. Om symtomen inte förbättras inom 3 dagar vid feber, eller inom 5 dagar vid smärta, bör du kontakta en läkare. För barn och ungdomar baseras doseringen på kroppsvikt. För de som väger mellan 30-50 kg (ungefär 10-14 år) är en vanlig dosering 1 tablett (500 mg) 1-3 gånger per dag med minst 4 timmars mellanrum. Det högsta antalet tabletter per dag är 3 stycken och bör inte överstigas (1500 mg).

Brustabletter med acetylsalicylsyra

Brustabletter med acetylsalicylsyra, med eller utan koffein, är avsedda för tillfälliga besvär. För vuxna och ungdomar över 14 år är den rekommenderade dosen vanligtvis 1-2 brustabletter 1-3 gånger per dag eller enligt läkares föreskrift. Det är viktigt att inte ta mer än 2 brustabletter samtidigt, eftersom det inte ökar den smärtstillande effekten och kan innebära hälsorisker. Om symtomen inte förbättras inom 3 dagar vid feber och migrän eller inom 5 dagar vid smärta, bör du konsultera en läkare. Notera att acetylsalicylsyra och koffein ska inte ges till barn under 14 år, inte heller personer under 18 år med feber utan att rådfråga en läkare.

Viktigt att tänka på innan du använder acetylsalicylsyra

Det är viktigt att veta att högre doser av acetylsalicylsyra än de rekommenderade kan innebära allvarliga hälsorisker. Det är dessutom viktigt att inte använda olika typer av smärtstillande läkemedel samtidigt utan rådfråga en läkare innan. Innan du tar läkemedel med acetylsalicylsyra bör du dessutom rådfråga en läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du har någon av följande åkommor eller vanor:

  • Lätt till måttlig hjärtsvikt, njur- eller leversjukdom. Särskilt om du också tar diuretika (vätskedrivande medicin).

  • Astma, kronisk lungsjukdom, hösnuva eller att du har näspolyper. Det kan göra att du har en ökad risk för överkänslighetsreaktioner.

  • Mag-tarmsjukdom eller tidigare har haft magsår.

  • Allvarlig brist på enzymet glukos-6-fosfatdehydrogenas (en ärftlig sjukdom)

  • Ökad risk för att utveckla giktanfall.

  • Om du tar läkemedel för att förhindra bildandet av blodproppar.

  • Om du planerar att genomgå en operation, inklusive tandkirurgi, då acetylsalicylsyra kan påverka kroppens förmåga att stoppa blödningar.

Om du använder acetylsalicylsyra under en längre tid, mer än 3 månader, finns det en risk att du kan utveckla huvudvärk eller att din befintliga huvudvärk förvärras. Ifall du misstänker att din huvudvärk kan vara kopplad till användningen av detta läkemedel bör du inte öka din dos utan istället kontakta din läkare för rådgivning och eventuell justering av behandlingen. Det är alltid viktigt att följa läkarens råd för att hantera eventuella biverkningar eller komplikationer.

I samband med att du använder läkemedel med acetylsalicylsyra är det bra att vara försiktig med alkoholkonsumtionen, då det kan öka risken för blödning i mag-tarmkanalen. Du som är gravid bör undvika acetylsalicylsyra under de tre sista månaderna av graviditeten. Om det finns behov av denna typ av läkemedel under ett tidigare skede av graviditeten bör det ske efter samtal med läkare. Det är alltid bäst att rådfråga din läkare eller apotekspersonal om du är gravid, ammar eller har frågor om fertilitet och användningen av acetylsalicylsyra. De kan ge dig råd och vägledning baserat på din specifika situation och behov.