Andningsskydd

Andningsskydd är så kallade halvmasker som används för att skydda sig mot skadliga partiklar i luften. Ett andningsskydd skyddar bäraren mot skadliga ämnen och partiklar i inandningsluften. Ett andningsskydd ser ut som en halvmask och är försett med ett filter som filtrerar bort mindre partiklar. Ett andningsskydd täcker både näsa och mun och består av olika filtermaterial samt själva masken. Det finns olika typer av andningsskydd med filter att köpa. Filtrerade halvmasker hjälper till att filtrera bort skadliga ämnen som damm, rök, aerosoler och fibrer i inandningsluften. Andningsmasker är indelade i tre olika kategorier: FFP1, FFP2 och FFP3. Dessa är försedda med den högsta möjliga filtreringsförmågan. Hos oss på Apotek Hjärtat online kan du köpa andningsmask och andningsskydd.

Olika typer av andningsskydd

Det finns olika typer av andningsskydd som skyddar på olika sätt. De flesta andningsmasker är för engångsbruk men det går även att hitta återanvändbara andningsskydd. Ett andningsskydd som är avsett för engångsbruk ska inte återanvändas. Det vanligaste är en andningsmask i tyg och de går att hitta i olika färger. I vårt sortiment hittar du andningsmask i svart och i vit färg. FFP-masker är indelade i tre olika kategorier och filtrerar olika stora partiklar. FFP1 ger lägst skydd och FFP3 ger högst skydd. FFP1 är tillverkade för arbetsmiljöer där varken giftiga eller fibrogeniska dammtyper och aerosoler finns. Dessa typer av masker filtrerar minst 80% av partiklarna som mäter upp till 0,6 μm. FFP1 är vanligast inom bygg- och livsmedelsindustrin. FFP2 ger skydd mot fasta och flytande skadliga dammtyper, rök och aerosoler. Andningsskydd i denna klass måste innehålla minst 94% av partiklarna som mäter upp till 0,6 μm. Denna kategori av andningsskydd skyddar bra mot olika typer av virus som till exempel covid19. Dessa typer av andningsskydd används oftast inom metall- och gruvindustrin. FFP3 skyddar mot giftiga och skadliga typer av damm, rök och aerosoler. De ger maximalt skydd mot föroreningar i inandningsluften och de filtrerar bort minst 99% av alla partiklar som mäter upp till 0,6 μm. Dessa typer av masker används ofta inom kemiindustrin.

Hur använder man andningsskydd?

1. Tvätta händerna med tvål och vatten i minst 30 sekunder innan du tar på dig andningsmasken.

2. Rör endast andningsskyddet i öronöglorna.

3. Placera ansiktsmasken med texten utåt över mun, näsa och haka utan att lämna för mycket utrymme mellan ansiktsskydd och ansikte.

4. Placera öronöglorna bakom öronen.

5. Kläm åt näsbygeln över näsan så att ansiktsskyddet sitter stadigt mot ansiktet.

6. När du ska ta av skyddet, ta i bandet och lyft bort andningsskyddet utan att ta på själva skyddet.

Läkemedelsverkets rekommendationer