Värk & feber hos barn

När kroppen försvarar sig mot infektioner som orsakas av bakterier eller virus kan feber uppstå. Feber hos barn är mycket vanligt och när de drabbas av detta behöver det inte betyda att de är speciellt sjuka. Hur barnet mår i övrigt är det som är viktigt. Även om det är ovanligt kan feber vara ett tecken på en allvarligare sjukdom. Kroppstemperaturen kan skilja sig något åt mellan olika barn, men om temperaturen är 38,0 grader eller högre räknas det vanligtvis som feber. Vissa barn med feber kan bli tillfälligt förvirrade. Förvirringen är ofarlig, men den kan kännas obehaglig eftersom barnet kan uppleva saker som inte finns i verkligheten och reagera på omgivningen på ett annorlunda sätt. Det brukar kallas att de yrar. Tillståndet brukar gå över efter en liten stund.

Vila och vätska - viktigt vid feber hos barn

För att ta temperaturen på ditt barn är det bäst att mäta den på morgonen. På barn under ett år får man säkrast resultat när tempen tas med en stjärttermometer. På äldre barn kan det vara smidigt att använda en örontermometer. Har spädbarn feber är det viktigt att du söker sjukvård. Feber hos barn kan göra dem uttorkade och det är därför mycket viktigt att de får i sig tillräckligt med vätska. Du kan ge ditt barn vatten, saft eller juice. För att återhämta sig är det viktigt att de får vila ordentligt. Undvik att de anstränger sig fysiskt och låt ditt barn sova så mycket som möjligt. Vissa barn tappar aptiten när de har feber men om de får i sig vätska är detta vanligtvis inget problem.

Receptfria läkemedel mot feber

Eftersom feber är kroppens försvar mot infektioner är det viktigt att inte ge febernedsättande läkemedel till barn som har förhöjd kroppstemperatur men som mår bra i övrigt. När barn har feber och även verkar påverkat genom att t.ex. inte vilja dricka eller leka kan du ge receptfria febernedsättande samt smärtlindrande läkemedel. Läkemedlen finns i olika former beroende på hur gammalt barnet är. Från 3 månaders ålder kan du ge paracetamol, t.ex. Panodil eller Alvedon. De finns t.ex. som stolpiller, flytande lösning och sugtabletter. Du ska inte ge barn paracetamol i mer än två dygn, utan en rekommendation från läkare. Feber hos barn som är äldre än sex månader kan behandlas med ibuprofen, t.ex. flytande Ipren. I högst tre dagar kan du ge detta utan en läkares rekommendation. Feber hos små barn får inte behandlas med acetylsalicylsyra utan att först ha talat med läkare.

När ska du söka sjukvård?

Om den med feber är omtöcknad eller svårt sjuk på annat sätt, t ex får svårt att svälja, andas eller blir stel i nacken.

Vid hög feber med frossa om det sannolikt inte beror på influensa.

Om den som har feber, särskilt barn, samtidigt har diarré eller kräks.

Vid återkommande feber utan andra symtom.

Vid feberkramp om det är första gången.

När barn under 3 månader får feber.

Om febern pågått mer än 4–5 dygn eller om febern återkommer.

Om ett barn med feber är mycket påverkat t ex orkeslöst, slött och inte äter eller dricker tillräckligt.

36 produkter

Visa fler

Visar 24 av 36 produkter