Nässpray mot migrän

Nässpray mot migrän

Att använda nässpray mot migrän är populärt och används för att det snabbt och effektivt kan lindra migränanfall. Medicinen ska sprayas vid de första tecknen på ett migränanfall och är inte avsedd att användas för behandling av andra typer av huvudvärk. Vi har produkter från bland annat det populära varumärket Zomig med produkter som oftast ger snabbt effekt. Hos oss på Apotek Hjärtat hittar du ett välsorterat utbud av nässpray mot migrän, både online och i butik.


Vad är nässpray mot migrän?

Nässpray mot migrän är ett läkemedel som har utvecklats speciellt för att behandla migränanfall. Fördelen med att använda nässpray vid migrän är att den absorberas snabbare än tabletter, vilket ger en effektiv lindring av migränssymtom. Det kan även minska andra besvärliga symptom som ofta följer med migrän, såsom illamående och ljuskänslighet. Eftersom nässpray mot migrän inte är lämpligt för alla är det viktigt att rådgöra med din läkare innan du påbörjar din behandling.


När ska nässpray mot migrän användas?

För bästa resultat bör nässpray mot migrän användas så fort du upptäcker de första tecknen på ett migränanfall. Det förbättrar behandlingens effekt. Migrän kännetecknas vanligen av intensiv, ensidig och pulserande huvudvärk och kan pågå i flera timmar. Om du har symtom och misstänker att du kan ha migrän så ska du uppsöka en läkare för att få det bekräftat.


Hur fungerar nässpray mot migrän?

Migrän tros bero på vidgade blodkärl i hjärnan. Nässpray mot migrän fungerar genom att tränga samman dessa blodkärl, vilket lindrar smärtan och huvudvärken. Det är dock viktigt att endast använda läkemedlet om du har fått en korrekt diagnos av migrän, och att inte använda det i förebyggande syfte. Du bör inte heller ta nässpray mot migrän om du har en hjärtsjukdom eller nyligen haft en hjärtinfarkt.

Hur används nässpray vid migrän?

Nässpray mot migrän appliceras bäst genom att luta huvudet framåt, andas ut försiktigt och sedan aktivera sprayen. Glöm inte att skaka flaskan och att undvika kraftig inandning i samband med att sprayen appliceras. Det är även viktigt att följa doseringsanvisningarna på bipacksedeln noggrant och att rådfråga apotekspersonal om du är osäker på hur du ska använda läkemedlet. Ett tips är även att vila på en mörk och tyst plats efter att du tagit medicinen eftersom det brukar lindra symtomen.


Nässpray eller tabletter mot migrän?

Att välja nässpray mot migrän istället för tabletter kan vara fördelaktigt beroende på dina personliga preferenser och behov. Nedan kommer några anledningar till varför migrännäspray kan vara att föredra:

Snabbverkande
Nässpray absorberas snabbare än tabletter eftersom de går direkt in i blodomloppet genom näshinnan. Det kan leda till snabbare lindring av smärta och obehag, vilket är särskilt tacksamt vid ett migränanfall.

Minskad magirritation
När man tar nässpray vid migrän kan man undvika olika magbesvär eftersom det inte passerar genom magen.

Mindre risk för leverpåverkan
Vissa smärtstillande medel och läkemedel kan påverka levern negativt om de tas oralt under en längre tid. Nässpray kan vara ett alternativ om du vill minimera denna risk.
Ökad bekvämlighet: Nässpray kan vara lättare att använda, särskilt om man har svårt att svälja tabletter eller har problem med aptiten under ett migränanfall.

Tänk på att valet mellan nässpray och tabletter bör göras i samråd med läkare vid migrän. Din läkare kan utvärdera dina individuella behov och förutsättningar för att att rekommendera den mest lämpliga behandlingen baserat på din migränhistorik.


Vilka ska inte använda nässpray mot migrän?

Om du har lever- eller njurproblem, epilepsi, hjärtsjukdom, eller om du har en hög risk för hjärtsjukdom så är det viktigt att vara försiktig med att använda nässpray mot migrän och rådgöra med din läkare innan du påbörjar behandlingen. Du bör inte heller använda det om du inte är helt säker på att du har migrän eftersom det kan vara skadligt att använda om det visar sig att du har annan slags huvudvärk.


Nässpray mot migrän vid graviditet eller amning

Om du är gravid så bör du rådgöra med en läkare innan du använder nässpray mot migrän då informationen om dess säkerhet vid graviditet är begränsad. Forskning har ännu inte visat någon ökad risk för fostret vid användning av nässpray vid migrän, men du bör följa din läkares råd noggrant.

Om du använder nässpray mot migrän under amning kan läkemedlet överföras till bröstmjölken. För att minimera exponeringen för ditt barn, undvik att amma inom tolv timmar efter att du har tagit en dos. Mjölk som pumpas ut under denna tid bör kasseras.


Hitta nässpray mot migrän på Apotek Hjärtat

Hos oss på Apotek Hjärtat hittar du ett noggrant utvalt sortiment av receptfria nässprayer mot migrän. Vi erbjuder läkemedel och produkter i hög kvalitet till ett bra pris, både online och i våra fysiska butiker.

1 produkt

Visar 1 av 1 produkt