Spolmask hund

Spolmask är den vanligaste formen av rundmask som kan drabba hundar, det är en tarmparasit som behöver behandlas med avmaskningsmedel. Om din hund har angripits av spolmask kan symptomen variera, de kan helt utebli eller te sig som en kraftigare reaktion med kräkningar eller diarré. Spolmask är dock lätt att behandla och det är viktigt att hunden avmaskas efter att diagnos har ställts.

Vad är spolmask?

En spolmask är ca 10 cm lång och är den vanligaste typen av mask som drabbar hundar. Det är en form av tarmparasit som tillhör kategorin rundmask. Den känns igen på dess långa, gulvita och spaghettiliknande utseende och blir ca 10 cm lång.

Spolmasken smittar oftast via något hunden får i sig, som till exempel smittade smågnagare, eller maskägg från omgivningen, exempelvis via avföring från andra hundar. Om du misstänker att din hund har blivit smittad av spolmask bör du kontakta en veterinär för att få en korrekt ställd diagnos och behandling.

Hur upptäcker man om hunden har spolmask?

Om din hund har angripits av spolmask så kan den reagera med till exempel diarré, kräkningar, hosta och viktminskning, trots att hunden äter bra. Men hunden kan även ha infekterats utan att uppvisa några symptom.

För att vara helt säker på ifall din hund drabbats av just spolmask kan du göra ett test hos din veterinär eller köpa ett provtagningskit för mask från Apotek Hjärtat. Då får du reda på vilken typ av mask din hund har så att du kan behandla med rätt typ av avmaskningsmedel.

Provtagningskit för mask

I vårt sortiment har vi provtagningskitet Kollamasken som påvisar mask hos hund. Kitet innehåller allt du behöver för att skicka in ett avföringsprov till ett laboratorium. Svar fås inom några dagar. Genom att göra en laboratorieanalys får du även reda på vilken typ av mask din hund har infekterats med och kan sedan avmaska din hund med rätt typ av behandling.

Hur blir man av med spolmask?

När du konstaterat att din hund drabbats av spolmask, antingen hos veterinär eller via ett provtagningskit, så behöver du avmaska din hund med ett avmaskningsmedel. Var noga med att följa bipacksedeln och vid minsta osäkerhet, kontakta din veterinär.

Det är viktigt att inte avmaska din hund i onödan för att undvika resistens hos parasiter.

Spolmask hos valpar

Valpar som köps via en kennel eller uppfödare brukar i regel vara avmaskade innan de kommer till sitt nya hem. Beroende på vilket preparat man valt att använda kan antalet avmaskningar och tillfälle för den sista avmaskningen variera något. Har du köpt en valp via kennel eller uppfödare så är det en god idé att fråga om din valp har fått alla doser, eller om du behöver ge den sista dosen själv.

Avmaskning vid resa

När du ska på en utlandsresa med din hund finns det särskilda regler för avmaskning, kontakta din veterinär för mer information om vad som gäller.

Hur avmaskar jag min hund?

På Apotek Hjärtat finns receptfria avmaskningsmedel för behandling av spolmask. Behandlingen finns i form av tabletter eller oral pasta, beroende på vad man föredrar och vilken sort som är enklast för din hund att få i sig.