Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Doxycyklin 2care4 Tablett 100mg Blister, 30tabletter

Snabbfakta
Verksamt ämne: Doxycyklin Varunummer: 070304 Apotekets varuid: 32446
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  Administrering

  Ta tabletterna tillsammans med mat för att förhindra obehagskänsla

  i magen (se även avsnitt 2: Doxycyklin 2care4 med mat, dryck och

  alkohol).

  Svälj tabletterna med vätska eller lös dem i vatten men se då till att

  samtliga korn sväljs.

  Ligg inte ner då du tar tabletterna.

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Doxycyklin 2care4

  100 mg tabletter

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

  - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa om den.

  - Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller farmaceut.

  - Detta läkemedel har ordinerats åt dig personligen. Du bör inte ge det vidare till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. VAD ÄR DOXYCYKLIN 2CARE4 OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?
  2. INNAN DU ANVÄNDER DOXYCYKLIN 2CARE4
  3. HUR DU ANVÄNDER DOXYCYKLIN 2CARE4
  4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
  5. FÖRVARING AV DOXYCYKLIN 2CARE4

  Vad innehåller Doxycyklin 2care4 ?

  Innehållsdeklaration

  – Den aktiva substansen är doxycyklinmonohydrat motsvarande 100 mg

  doxycyklin per tablett.

  – Övriga innehållsämnen är mikrokristallin cellulosa,

  natriumstärkelseglykolat, talk, magnesiumstearat, kolloidal vattenfri

  kiseldioxid, renat vatten.

  Innehavare av godkännande för försäljning

  2care4 ApS, 6710 Esbjerg V, Danmark

  Tillverkare

  Merckle GmbH, Blaubeuren, Tyskland

  ÖVRIGA UPPLYSNINGAR


  1. VAD ÄR DOXYCYKLIN 2CARE4 OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?

  Läkemedlets utseende:

  Tablett: grågul, rund och kupad med skåra på ena sidan.

  Läkemedelsgrupp

  Grupp 5.

  Vad används dåDoxycyklin 2care4 för?

  Doxycyklin 2care4 är ett antibiotikum som förhindrar bakteriernas

  tillväxt.


  Doxycyklin 2care4 används vid behandling av lunginflammation, akut

  försämring av kronisk luftrörskatarr (bronkit), Chlamydiainfektioner i

  urin- och könsorganen. Borreliainfektioner efter fästingbett. Doxycyklin

  2care4 används även vid akut bihåleinflammation till patienter som är

  överkänsliga mot penicilliner eller då behandling med penicilliner ej givit

  önskad effekt.

  2. INNAN DU ANVÄNDER DOXYCYKLIN 2CARE4

  Använd inte Doxycyklin 2care4:

  Om du är allergisk mot doxycyklin, tetracykliner eller mot något annat

  innehållsämne i detta läkemedel.

  Var särskilt försiktig med Doxycyklin 2care4:

  Barn under 8 år bör endast behandlas med Doxycyklin 2care4 på bestämd

  ordination av läkare därför att denna typ av läkemedel (tetracykliner)

  kan påverka tandemaljen så att den missfärgas eller utvecklas

  ofullständigt och på grund av inlagring i det växande skelettet.


  På grund av risken för allergiska hudreaktioner bör du undvika solning,

  även solning i solarier, under behandlingstiden och ytterligare minst

  5 dygn efter det att behandlingen har avslutats.


  Informera läkaren om du saknar produktion av saltsyra i magsäcken.


  Kontakta läkare om du får långvarig och/eller besvärande diarré.

  Intag av Doxycyklin 2care4 med mat och dryck:

  Effekten av Doxycyklin 2care4 kan påverkas vid samtidigt intag av alkohol.

  Effekten av Doxycyklin 2care4 påverkas inte av mat.

  Graviditet

  Risk för fosterskadande effekter. Använd därför inte Doxycyklin 2care4

  under graviditet annat än på bestämd ordination av läkare.


  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar

  att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder

  detta läkemedel.

  Amning

  Doxycyklin 2care4 går över i modersmjölk men påverkar troligen inte

  barn som ammas. Rådgör dock med läkare vid mer än tillfälligt bruk av

  Doxycyklin 2care4 under amning.


  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar

  att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder

  detta läkemedel.

  Körförmåga och användning av maskiner:

  Doxycyklin 2care4 har ingen effekt på förmågan att framföra fordon och

  använda maskiner.


  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra

  motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet.

  En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden

  är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller

  biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra

  avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning.

  Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Användning av andra läkemedel:

  Tala om för läkare eller farmaceut om du tar, nyligen har tagit eller kan

  tänkas ta andra läkemedel.


  Följande läkemedel bör undvikas vid behandling med Doxycyklin 2care4:

  – antacida (för behandling av sura uppstötningar)

  – järnmedicin

  – kinapril (mot högt blodtryck)

  – didanosin (mot virusinfektioner)

  – atovakvon (mot lunginflammation (pneumocystis carinii) och malaria)

  – antibakteriella läkemedel som innehåller penicillin


  Följande läkemedel kan minska effekten av Doxycyklin 2care4 om de tas

  samtidigt:

  – kalcium (bör tas minst 3 timmar före eller efter Doxycyklin 2care4)

  – rifampicin (mot tuberkulos)

  – fenobarbital, fenytoin eller karbamazepin (mot epilepsi)

  – omeprazol, pantoprazol, lansoprazol, rabeprazol eller esomeprazol

  (minskar produktionen av saltsyra i magsäcken)


  Effekten av P-piller kan minska av behandlingen med Doxycyklin 2care4.


  Om du vid långtidsbehandling samtidigt använder antikoagulantia

  (läkemedel som minskar blodets förmåga att levra sig) ska du tala med

  din läkare innan du använder Doxycyklin 2care4, eftersom dosen för

  antikoagulantia kan behöva sänkas.

  3. HUR DU ANVÄNDER DOXYCYKLIN 2CARE4

  Doseringsanvisning

  Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga

  läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Dosen bestäms av läkaren som avpassar den individuellt för dig.


  Vanlig dos för vuxna och barn över 12 år: Första dagen 2 tabletter,

  därefter 1 tablett dagligen.


  Eftersom doxycyklin utsöndras långsamt ur kroppen räcker det i de flesta

  fall med en dos dagligen.


  Redan efter ett par dagars behandling med Doxycyklin 2care4 kan

  tecknen på infektionen ha försvunnit, men det är mycket viktigt att du

  fortsätter behandlingen enligt läkarens anvisningar. Det finns annars risk

  för att infektionen återkommer.

  Administrering

  Ta tabletterna tillsammans med mat för att förhindra obehagskänsla

  i magen (se även avsnitt 2: Doxycyklin 2care4 med mat, dryck och

  alkohol).


  Svälj tabletterna med vätska eller lös dem i vatten men se då till att

  samtliga korn sväljs.


  Ligg inte ner då du tar tabletterna.

  Om du använder mera Doxycyklin 2care4 än du borde:

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn

  fått i sig läkemedel av misstag kontakta läkare, sjukhus eller

  Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt

  rådgivning.

  Om du glömt att ta Doxycyklin 2care4:

  Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare,

  apotekspersonal eller sjuksköterska.

  4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla

  användare behöver inte få dem.


  Vid hastigt uppkomna hudutslag, feber, andningssvårigheter och/eller

  ansiktssvullnad bör sjukhus eller läkare kontaktas och behandlingen

  avbrytas.


  Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare): Illamående,

  kräkningar, diarré. För att minska dessa biverkningar kan du ta

  Doxycyklin 2care4 tillsammans med mat.


  Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare): Hud- och

  nässelutslag, överkänslighet mot solljus (se även avsnittet ”Varningar

  och försiktighet”).


  Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare):

  Överkänslighetsreaktion, minskat antal blodplättar (trombocytopeni),

  nagelavlossning, hudrodnad, slemhinne- och hudinflammationer av olika

  svårighetsgrad, förhöjt tryck i huvudet (som kan ge symtom i form av

  huvudvärk eller nedsatt synskärpa), inflammation i tjocktarmen.


  Okänd frekvens (förekommer hos okänt antal användare): Nagelavlossning

  orsakad av överkänslighet mot solljus.

  Svampöverväxt i munnens eller slidans slemhinnnor kan ibland uppstå

  beroende på att den normala bakteriefloran påverkats, och kan orsaka

  inflammation. Om besvär uppträder och kvarstår under flera dagar eller

  upplevs som svåra, kontakta läkare.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller

  sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna

  information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer

  nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka

  informationen om läkemedels säkerhet.


  Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala.

  webbplats: www.lakemedelsverket.se

  5. FÖRVARING AV DOXYCYKLIN 2CARE4

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Förvaras vid högst 30 °C.


  Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg.dat.

  Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga

  apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används.

  Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


  Denna bipacksedel godkändes senast den

  2014-08-11

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.