Paracetamol

Paracetamol är en vanligt förekommande substans som finns i många olika smärtlindrande och febernedsättande läkemedel i gruppen NSAID. Hos oss på Apotek Hjärtat hittar du olika receptfria läkemedel med paracetamol från flera kända varumärken såsom Alvedon, Panodil och Abece.

Vad är paracetamol och varför behöver jag det?

Paracetamol är en aktiv substans som finns i flera olika receptfria läkemedel. Receptfria läkemedel med paracetamol kan användas för både smärtlindring och febernedsättning.
Paracetamol används för behandling av tillfälliga och lindriga former av feber- och smärttillstånd såsom feber vid förkylning, huvudvärk, tandvärk, menstruationssmärtor, muskel- och ledvärk. Läkemedlet kan användas av personer med känslig mage eller magsår och personer med ökad blödningsbenägenhet. Hos oss på Apotek Hjärtat hittar du paracetamol i olika beredningsformer såsom tabletter, brustabletter, flytande, pulver, munsönderfallande tablett och suppositorium.

Så använder du paracetamol

När du använder paracetamol och liknande läkemedel är det viktigt att noggrant följa alla riktlinjer. Läs därför alltid bipacksedeln innan användningen och rådfråga apotekspersonal vid osäkerhet. När det gäller vuxna och barn över 12 år (40 kg) bör du alltid kontakta sjukvården om symtomen försämras eller inte förbättras inom 3 dagar vid feber och 5 dagar vid smärta. Kom ihåg att högre doser än de rekommenderade inte ger bättre smärtlindring utan medför risk för allvarlig leverskada.

Tabletter och brustabletter med paracetamol

Det finns filmdragerade tabletter med paracetamol som kan användas för vuxna och barn. För vuxna och barn över 40 kg (över 12 år) rekommenderas 1-2 tabletter var 4-6 timme, dock inte fler än 8 tabletter per dygn. Till barn under 12 år ska dosen ges utifrån barnets vikt (åldersangivelser är ungefärliga). Tabletterna kan ibland delas i två och du rekommenderas att svälja ner den med ett glas vatten.

Du ska inte använda filmdragerade tabletter med paracetamol till barn under 12 år i mer än 2 dygn utan att få godkännande från läkare först. Ta alltid lägsta möjliga dos som ger dig lindring av dina symtom, under så kort behandlingstid som möjligt. När det kommer till brustabletter med paracetamol gäller samma rekommendationer kring dosering för vuxna och barn över 40 kg (12 år). Brustabletterna ska inte användas av barn som väger mindre än 40 kg eller som är under 12 år.

Flytande paracetamol

Paracetamol i flytande form kan användas till barn från 5 kg (från ca 3 månader). Dosen beräknas utifrån barnets vikt (åldersangivelser är ungefärliga) och kan ges var 4-6 timme, dock inte mer än 4 gånger per dygn.

  • Barn som väger 5-7 kg (cirka 3-6 månader): 2,5 ml

  • Barn som väger 7-10 kg (cirka 6 månader till 1 år): 3,5 ml

  • Barn som väger 10-15 kg (cirka 1-3 år): 5 ml

  • Barn som väger 15-20 kg (cirka 3-5 år): 7,5 ml

  • Barn som väger 20-25 kg (cirka 5-7 år): 10 ml

  • Barn som väger 25-30 kg (cirka 7-9 år): 12,5 ml

  • Barn som väger 30-40 kg (cirka 9-12 år): 15 ml

För barn som väger mer än 40 kg (från cirka 12 år) är den rekommenderade dosen 20 ml flytande paracetamol var 4-6 timme, högst 4 gånger per dygn. Viktigt att notera är att du alltid ska kontakta barnavårdscentralen om barn under 3 månader ska behandlas med paracetamol.

Munsönderfallande tablett, suppositorium och pulver med paracetamol

Munsönderfallande tabletter med paracetamol smälter snabbt i munnen och kan även lösas upp i ett halvt glas vatten. De kan ges till barn från 12 år (40 kg) och är ett bra alternativ om man har svårt att svälja tabletter eller inte har tillgång till vatten. Suppositorium är även det ett alternativ när man inte vill eller kan ta smärtstillande medicin genom munnen och finns tillgängligt från 60 mg till 500 mg per tablett. 60 mg passar för barn från 5-10 kg (ca 3 månader till 1 år) medan 125 mg används till från 10-15 kg (ca 1-3 år), 250 mg från 15-40 kg (3 till 12 år) och 500 mg för vuxna och barn över 40 kg (12 år). Slutligen finns det paracetamol i pulverform som löses upp i kokande vatten. Denna produkt rekommenderas till barn från 12 år.

Viktigt att tänka på innan du använder paracetamol

Du bör alltid läsa bipacksedeln innan du använder läkemedel med paracetamol. Det är viktigt att veta att högre doser än de rekommenderade kan innebära hälsorisker. Det är även viktigt att inte kombinera olika sorters smärtstillande läkemedel samtidigt utan rådfråga en läkare innan. Innan du tar läkemedel med paracetamol bör du dessutom prata med en läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du har en njursjukdom, leversjukdom (inklusive Gilberts syndrom eller leverinflammation) eller alkoholproblem.

För dig som är gravid, ammar, eller som tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, är det bra att rådfråga apotekspersonal innan du använder detta läkemedel. Om det är nödvändigt kan paracetamol användas under graviditet, det är dock bra att använda lägsta möjliga dos under kortast möjliga tid. Kontakta din läkare eller barnmorska om smärtan och/eller febern inte minskar eller om du behöver ta läkemedlet oftare. För dig som ammar går paracetamol över i modersmjölk, men påverkar troligen inte barnet. Rådgör dock alltid med läkare vid mer än tillfälligt bruk av paracetamol under amning.