Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Hyprosan ögondroppar, lösning

3,2 mg/ml | 3 x 10 ml
429:-
Jämförpris: 14300:-/l
st
Köp
 • Webblager + 4 st Levereras om 1-2 vardagar
Läs mer
Snabbfakta
Varumärke: Hyprosan Verksamt ämne: Hypromellos Varunummer: 435726 Apotekets varuid: 64348
 • Ögondroppar för torra ögon
 • Smörjer och fuktar ögat
 • Fri från konserveringsmedel och kan användas med kontaktlinser. Från 18 år.
Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Hyprosan är och vad det används för

  Hyprosan är ett tårersättningsmedel som fungerar som den naturliga tårvätskan och smörjer och fuktar ögat. Hyprosan ögondroppar lindrar symtom vid torra ögon.

  Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.

  Hypromellos som finns i Hyprosan kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Hyprosan

  3,2 mg/ml ögondroppar, lösning
  Hypromellos

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

  • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Hyprosan är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Hyprosan
  3. Hur du använder Hyprosan
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Hyprosan ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Hyprosan är och vad det används för

  Hyprosan är ett tårersättningsmedel som fungerar som den naturliga tårvätskan och smörjer och fuktar ögat. Hyprosan ögondroppar lindrar symtom vid torra ögon.


  Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.


  Hypromellos som finns i Hyprosan kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Hyprosan

  Använd inte Hyprosan

  • om du är allergisk mot hypromellos eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  Varningar och försiktighet

  Inga.

  Barn och ungdomar

  Hyprosan har inte testats på barn eller ungdomar och bör därför inte ges till barn eller ungdomar under 18 år.

  Andra läkemedel och Hyprosan

  Om du även använder något annat ögonläkemedel ska du alltid ta Hyprosan sist och tidigast 5 minuter efter att du tagit det andra ögonläkemedlet.

  Graviditet, amning och fertilitet

  Hyprosan kan användas under graviditet och amning.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Ögondropparna kan orsaka övergående dimsyn. Om du drabbas av detta ska du vänta med att köra bil eller använda maskiner tills din syn har återställts helt.

  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Kontaktlinser

  Hyprosan innehåller inte konserveringsmedel och kan därför användas tillsammans med kontaktlinser.


  3. Hur du använder Hyprosan

  Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Rekommenderad dos för vuxna är 1 droppe i vardera ögat tre gånger dagligen eller vid behov.


  Före användning:

  • tvätta händerna innan du öppnar flaskan

  • första gången flaskan öppnas trycker du först ut en droppe som du kasserar

  • välj den position som känns naturligast för dig (du kan t.ex. sitta ner, ligga på rygg eller stå framför en spegel)


  Applicering:

  1. Håll i flaskan strax under korken och vrid på korken för att öppna flaskan. Undvik att röra vid något med flaskans spets så att innehållet inte blir förorenat.

  Bild1

  2. Luta huvudet bakåt och håll flaskan ovanför ögat.

  Bild2

  3. Dra undre ögonlocket nedåt och rikta blicken uppåt. Tryck försiktigt ut en droppe i ögat.

  Observera att det kan ta ett par sekunder innan droppen kommer ut efter tryckningen. Tryck inte för hårt.

  OftagelBild3

  4. Blinka några gånger så att droppen sprids.

  Bild4

  5. Skaka flaskan nedåt en gång för att få bort lösning som kan vara kvar i spetsen. Följ anvisning 2–4 för att droppa Hyprosan även i det andra ögat.


  6. Innan du skruvar på korken skakar du flaskan nedåt en gång för att hålla området runt spetsen torrt.


  Det kan finnas en liten mängd lösning kvar i flaskan när användningstiden är slut. Detta beror på att alla flaskor överfylls för att det garanterat ska finnas 10 ml lösning.


  Om du använder något annat ögonläkemedel ska du alltid ta Hyprosan sist och tidigast 5 minuter efter att du tagit det andra ögonläkemedlet.

  Användning för barn och ungdomar

  Hyprosan bör inte ges till barn eller ungdomar under 18 år.


  Om du har tagit för stor mängd Hyprosan

  Inga reaktioner har rapporterats vid överdosering av Hyprosan.

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. Följande biverkningar har rapporterats:


  Mindre vanliga (kan drabba upp till 1 av 100 användare): lokal sveda, ögonsmärtor och dimsyn.


  Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

  5. Hur Hyprosan ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Förvaras vid högst 25°C. Får ej frysas.


  Används före det utgångsdatum som anges på kartongen och flaskan efter ”Utg.dat.” eller ”EXP”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Öppnad flaska ska användas inom 4 veckor. Flaskan ska förvaras ordentligt tillsluten.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är hypromellos. 1 ml lösning innehåller 3,2 mg hypromellos.

  • Övriga innehållsämnen är dinatriumfosfatdodekahydrat, natriumdivätefosfatdihydrat, sorbitol och vatten för injektionsvätskor.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Hyprosan ögondroppar är en klar färglös lösning som levereras i en genomskinlig plastflaska med vit NoveliaTM-pip och vit plastskruvkork.


  Förpackningsstorlek: 1x10 ml, 3x10 ml

  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Santen Oy

  Niittyhaankatu 20

  FI-33720 Tammerfors

  Finland


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2015-07-07


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.