Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Celluvisc ögondroppar, lösning i endosbehållare

4 ml (30 doser)
79:90
Jämförpris: 2:66/dos
st
Köp
 • Webblager Bara ett fåtal kvar! Levereras om 1-2 vardagar
Läs mer
Snabbfakta
Varumärke: Celluvisc Verksamt ämne: karmellos Varunummer: 039768 Apotekets varuid: 18427
 • Tårsubstitut
 • Används för att lindra symtom som beror på torra ögon t ex skav, brännande känsla, irritation och torrhet
 • Går bra att använda även när man har kontaktlinser
Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Celluvisc är och vad det används för

  Celluvisc är en klar lösning i endospipetter av plast. Varje pipett innehåller 0,4 ml lösning.

  Celluvisc används som tårersättningsmedel för att lindra symtom som beror på torra ögon, t ex skav, sveda, klåda, brännande känsla och trötthet i ögonen.

  Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Celluvisc

  ögondroppar
  karmellosnatrium

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  Detta läkemedel är receptfritt. Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivningen i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från apotekspersonal eller sjuksköterska.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Celluvisc är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Celluvisc
  3. Hur du använder Celluvisc
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Celluvisc ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Celluvisc är och vad det används för

  Celluvisc är en klar lösning i endospipetter av plast. Varje pipett innehåller 0,4 ml lösning.


  Celluvisc används som tårersättningsmedel för att lindra symtom som beror på torra ögon, t ex skav, sveda, klåda, brännande känsla och trötthet i ögonen.


  Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Celluvisc

  Använd inte Celluvisc

  • om du är allergisk mot karmellosnatrium eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  Varningar och försiktighet

  • För att undvika kontaminering eller eventuell ögonskada ska du inte röra vid ögat eller någon annan yta med pipettens spets.

  • Sluta använda Celluvisc och kontakta läkare om du får ont i ögat, synförändringar, rodnad, irritation i ögat, eller om ögat blir sämre.

  Andra läkemedel och Celluvisc

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

  Om du använder andra ögondroppar, vänta minst 5 minuter innan du använder Celluvisc.

  Graviditet och amning

  Celluvisc kan användas under graviditet och amning.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Övergående dimsyn kan förekomma. Du bör inte köra eller använda maskiner innan du ser klart igen.


  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  3. Hur du använder Celluvisc

  Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivningen i denna bipacksedel eller enligt läkarens, apotekspersonalens eller sjuksköterskans anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Rekommenderad dos är 1-2 droppar i vardera ögat vid behov om inte läkare gett någon annan föreskrift.


  Bruksanvisning

  För att undvika kontaminering eller eventuell ögonskada, låt inte den öppna änden av endosförpackningen komma i kontakt med ögat eller något annat. Tvätta händerna före användning.


  1. Kontrollera att pipetten är hel

  2. Bryt av vingen

  Bild 1

  3. Tag dina droppar enligt föreskrift. Blinka några gånger.

  Bild 2

  4. Öppnad pipett används omedelbart och eventuell kvarbliven lösning kastas. Det är mycket viktigt att du kastar lösningen och inte behåller den.


  En pipett räcker till behandling av båda ögonen. Celluvisc missfärgar inte kontaktlinser.

  Om du har använt för stor mängd av Celluvisc

  Oavsiktlig överdosering innebär inga risker.

  Om du har glömt att använda Celluvisc


  Använd nästa dos efter behov eller vid nästa normala tid enligt anvisningarna från apotekspersonalen eller läkaren. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  4. Eventuella biverkningar


  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  Vanliga biverkningar (förekommer hos fler än 1 av 100 användare):

  Ögonirritation (inklusive brännande känsla och obehag).


  Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare):

  Sveda, allergiska reaktioner (inklusive ögon- eller ögonlockssvullnad), klibbiga ögon, ögonsmärta, klåda i ögonen, var och/eller läkemedelsrester i ögonlockskanten, en känsla av att ha skräp i ögat, rodnad i ögat/av ögonlocket, dimsyn och/eller nedsatt syn, ögonskada på ögats yta på grund av att pipettens spets rört vid ögat under användning.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Celluvisc ska förvaras


  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på kartongen.


  Använd inte detta läkemedel om Celluvisc-kartongen inte ser ut att vara orörd. Använd inte Celluvisc om lösningen ändrar färg eller blir grumlig.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är karmellosnatrium 10 mg/ml

  • Övriga innehållsämnen är kalciumklordihydrat, natriumklorid, natriumlaktat, kaliumklorid och sterilt vatten.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar


  Celluvisc är en klar, färglös till svagt gul ögondroppslösning i genomskinliga endospipetter. Varje pipett innehåller 0,4 ml ögondroppslösning.

  Varje förpackning innehåller 30 eller 90 endosbehållare.


  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare


  Allergan Pharmaceuticals Ireland

  Castlebar Road

  Westport

  County Mayo

  Ireland


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2013-11-28


Andra har även köpt

Andra har även tittat på

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.