Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Vanquin tablett

50 mg | 32 st
259:-
Jämförpris: 8:09/st
st
Köp
 • Webblager + 4 st Levereras om 1-2 vardagar
Läs mer
Snabbfakta
Varumärke: Vanquin Verksamt ämne: Pyrvin Varunummer: 174755 Apotekets varuid: 10712
 • Mot springmask
 • Dödar springmasken och avbryter produktionen av smittsamma ägg
 • Från 1 år
Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Vanquin är och vad det används för

  Vanquin är ett medel mot springmask.

  Vanquin innehåller ett rött färgämne, pyrvin, som har specifik effekt mot springmask.

  Springmask är vanlig främst i barnfamiljer och sprids ofta till samtliga familjemedlemmar. Den lägger tusentals mikroskopiska ägg utanför tarmöppningen, vilket framkallar klåda. Äggen sprids från människa till människa genom kontakt med smittade föremål eller damm. De kan hålla sig vid liv under 2-3 veckor i t ex bostaden (kläder, mattor, damm) och i husdjurens päls. Äggen följer med inandningsluften in i näsan och munnen och kommer till magen när man sväljer. Från magen kommer äggen till tarmen, där de snabbt utvecklas till nya maskar.

  Den verksamma substansen i Vanquin, pyrvin, dödar springmasken och dess larv och avbryter därmed produktionen av de smittsamma äggen. De ägg som redan producerats påverkas inte av pyrvin. För att undvika fortsatt smittspridning rekommenderas att alla i familjen behandlas samtidigt, och att samtliga familjemedlemmar upprepar behandlingen efter 2-3 veckor.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Vanquin

  50 mg dragerad tablett och 10 mg/ml oralsuspension
  pyrvin

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. 

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  • Du måste tala med läkare om besvären kvarstår efter upprepad behandling.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Vanquin är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du tar Vanquin
  3. Hur du tar Vanquin
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Vanquin ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Vanquin är och vad det används för

  Vanquin är ett medel mot springmask.

  Vanquin innehåller ett rött färgämne, pyrvin, som har specifik effekt mot springmask.

  Springmask är vanlig främst i barnfamiljer och sprids ofta till samtliga familjemedlemmar. Den lägger tusentals mikroskopiska ägg utanför tarmöppningen, vilket framkallar klåda. Äggen sprids från människa till människa genom kontakt med smittade föremål eller damm. De kan hålla sig vid liv under 2-3 veckor i t ex bostaden (kläder, mattor, damm) och i husdjurens päls. Äggen följer med inandningsluften in i näsan och munnen och kommer till magen när man sväljer. Från magen kommer äggen till tarmen, där de snabbt utvecklas till nya maskar.

  Den verksamma substansen i Vanquin, pyrvin, dödar springmasken och dess larv och avbryter därmed produktionen av de smittsamma äggen. De ägg som redan producerats påverkas inte av pyrvin. För att undvika fortsatt smittspridning rekommenderas att alla i familjen behandlas samtidigt, och att samtliga familjemedlemmar upprepar behandlingen efter 2-3 veckor.

  2. Vad du behöver veta innan du tar Vanquin

  Ta inte Vanquin:

  • om du är allergisk mot pyrvin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  Varningar och försiktighet

  Det verksamma ämnet i Vanquin är pyrvin, som är ett kraftigt färgämne och därför färgas avföringen röd av medicinen. Utspilld suspension och eventuella kräkningar ger bestående fläckar på kläder och möbler. För att undvika missfärgning av disk bör dosmåttet sköljas av i vatten.

  Förutom behandling med Vanquin är det viktigt att man är extra noggrann med hygienen. Du bör därför följa hygienråden nedan:


  1. Tvätta stjärten och angränsande hudområden dagligen med tvål och vatten.

  2. Tvätta händerna ofta. Håll naglarna korta och rena.

  3. Sov i pyjamas eller åtsittande byxor. Byt underkläder och pyjamas dagligen.

  4. Byt och tvätta sängkläderna ofta. Använda kläder bör tvättas samma dag de bytes.

  5. Badkar, badrumsgolv och toalettstol avtvättas dagligen.

  6. Vid klåda kan eventuellt springmasken avlägsnas med öronpinne eller dylikt. Masken gömmer sig gärna i vecken vid tarmöppningen. Tvätta noga efteråt.

  7. Husdjur drabbas ej av springmask, men maskägg kan finnas i pälsen. Tvätta därför hundar och katter oftare än vanligt.

  Andra läkemedel och Vanquin

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit, använt eller kan tänkas ta andra läkemedel.

  Graviditet och amning

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

  Det finns inga kända risker vid användning under graviditet.

  Vanquin går inte över i modersmjölk.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Vanquin påverkar inte förmågan att köra bil och använda maskiner.

  Vanquin tabletter innehåller sackaros, metylhydroxibensoat och propylhydroxibensoat (parabener).

  Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

  Parabener kan ge en allergisk reaktion (eventuellt fördröjd).


  Vanquin oralsuspension innehåller sackaros

  Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin. Vanquin oral suspension innehåller mer än 5 g sackaros vid doser över 21 ml. Detta bör beaktas hos patienter med diabetes mellitus.


  3. Hur du tar Vanquin

  Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Suspensionen omskakas före användning.


  Vuxna och barn: 1 tablett eller 5 ml suspension per 10 kg kroppsvikt. Dosen beräknas enligt följande tabell:

  Ålder

  Ungefärlig

  vikt i kg

  Antal

  tabletter

  Dosering

  i ml

  3 mån

  5-9

  -

  2.5

  1 år

  10-14

  1

  5

  6 år

  15-24

  2

  10

  10 år

  25-34

  3

  15

  13 år

  35-44

  4

  20

  äldre barn

  och

  vuxna

  45-54

  5

  25

  55-64

  6

  30

  65-74

  7

  35

  75 och däröver

  8

  40

  Hela dosen tas på en gång. Högre dos än 8 tabletter respektive 40 ml suspension ska inte tas eftersom effekten inte blir bättre om dosen ökas ytterligare.

  Tabletterna bör inte tuggas eftersom de kan missfärga tänder och munhåla.


  För att förhindra fortsatt smittspridning bör alla i familjen behandlas samtidigt. Behandlingen skall upprepas efter 2-3 veckor.

  Du måste tala med läkare om besvären kvarstår efter upprepad behandling.

  Om du har tagit för stor mängd av Vanquin

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


  Om du har glömt att ta Vanquin

  Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.


  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare): Illamående och i enstaka fall kräkningar, dock huvudsakligen efter intag av suspension. Buksmärtor och diarré.

  Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): Allergiska reaktioner.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Vanquin ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg. dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  Tablett

  • Den aktiva substansen är pyrvin. En tablett innehåller pyrvinembonat motsvarande 50 mg pyrvin.

  • Övriga innehållsämnen är polyvidon, polysorbat 80, mannitol, natriumstärkelseglykolat (typ A) majsstärkelse, talk, magnesiumstearat, gelatin, sackaros, shellack, vitt vax, natriumbensoat (konserveringsmedel E211), metylparahydroxibensoat (konserveringsmedel E218), propylparahydroxibensoat (konserveringsmedel E216), kalciumkarbonat (färgämne E170), röd järnoxid (färgämne E172).

  Oralsuspension

  • Den aktiva substansen är pyrvin. 1 ml oral suspension innehåller pyrvinembonat motsvarande 10 mg pyrvin.

  • Övriga innehållsämnen sackaros, metylcellulosa, natriumhydroxid, natriumfosfat, propylenglykol, poloxamer 188, sorbitanlaurat, saltsyra, sackarinnatrium, renat vatten, bensoesyra (konserveringsmedel E210), körsbärsarom (smakämne).

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Rund, välvd, röd tablett, 10 mm i diameter

  Tryckförpackning 8 tabletter eller 32 tabletter.


  Röd suspension

  Glasflaska, 30 ml

  Innehavare av godkännande för försäljning

  Meda AB

  Box 906

  170 09 Solna

  Tel. 08 630 1900  Denna bipacksedel ändrades senast

  2016-08-17


Andra har även köpt

Andra har även tittat på

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.