Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Nixacid enterokapsel

30 mg | 14 st
99:-
Jämförpris: 7:07/st
st
Köp
 • Webblager Bara ett fåtal kvar! Levereras om 1-2 vardagar
Läs mer
Snabbfakta
Varumärke: Nixacid Verksamt ämne: Lansoprazol Varunummer: 126762 Apotekets varuid: 17623
 • För tillfällig behandling av halsbränna och sura uppstötningar
 • Minskar mängden syra som produceras i magsäcken
 • För vuxna. Ska inte tas mer än 14 dagar utan kontakt med läkare.
Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. VAD NIXACID ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

  Det aktiva innehållsämnet i Nixacid är lansoprazol, som är en protonpumpshämmare. Protonpumpshämmare minskar mängden syra som produceras i magsäcken.


  Nixacid används för tillfällig behandling av halsbränna och sura uppstötningar. Kontakta läkare om symtomen inte försvunnit efter 14 dagar eller vid ofta återkommande besvär.


  Läkaren kan även ordinera Nixacid för följande indikationer:

  Lansoprazol som finns i Nixacid kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek- eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

  Nixacid

  30 mg enterokapslar, hårda
  lansoprazol

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal. 

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller

   även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 14 dagar.

   

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. VAD NIXACID ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
  2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU ANVÄNDER NIXACID
  3. HUR DU ANVÄNDER NIXACID
  4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
  5. HUR NIXACID SKA FÖRVARAS
  6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  1. VAD NIXACID ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

  Det aktiva innehållsämnet i Nixacid är lansoprazol, som är en protonpumpshämmare. Protonpumpshämmare minskar mängden syra som produceras i magsäcken.


  Nixacid används för tillfällig behandling av halsbränna och sura uppstötningar. Kontakta läkare om symtomen inte försvunnit efter 14 dagar eller vid ofta återkommande besvär.


  Läkaren kan även ordinera Nixacid för följande indikationer:

  • Behandling av sår i magsäck och tolvfingertarm

  • Behandling av inflammation i matstrupen (refluxesofagit)

  • Förebyggande av refluxesofagit (inflammation i matstrupen)

  • Behandling av infektioner orsakade av bakterien Helicobacter pylori när det ges i kombination med antibiotikabehandling

  • Behandling eller förebyggande av sår i magsäck eller tolvfingertarm hos patienter som behöver fortsatt NSAID-behandling (NSAID-behandling används mot smärta eller inflammation)

  • Behandling av Zollinger-Ellisons syndrom.

  Lansoprazol som finns i Nixacid kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek- eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

  2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU ANVÄNDER NIXACID

  Använd inte Nixacid

  - om du är allergisk mot lansoprazol eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  - om du tar ett läkemedel som innehåller den aktiva substansen atazanavir (används för behandling av HIV).

  Varningar och försiktighet

  Om du har allvarlig leversjukdom, rådgör med läkare innan du använder Nixacid.


  Om diarré uppkommer under behandlingen med detta läkemedel, ska du omedelbart kontakta läkare, eftersom lansoprazol har förknippats med en något ökad förekomst av smittsam diarré.


  Användning av protonpumpshämmare som Nixacid och särskilt om du använder Nixacid i mer än ett år, kan öka risken något för att få höft-, handleds- eller kotfraktur (benbrott). Berätta för läkare om du har benskörhet (osteoporos) eller om du använder läkemedel som kallas kortikosteroider eftersom de kan öka risken för benskörhet.

  Tala med läkare innan du tar Nixacid om du någonsin har fått en hudreaktion efter behandling med ett läkemedel liknande Nixacid som minskar magsyran. Om du får hudutslag, särskilt i områden som utsätts för sol, ska du tala om det för din läkare så snart som möjligt eftersom du kan behöva avbryta behandlingen med Nixacid. Kom även ihåg att nämna eventuella andra biverkningar, såsom ledsmärta.

  Andra läkemedel och Nixacid

  Tala om för läkare eller apotekspersonal använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.


  Rådgör med läkare eller apotekspersonal om du tar läkemedel som innehåller någon av följande aktiva substanser, eftersom Nixacid kan påverka det sätt på vilket dessa läkemedel verkar:

  • ketokonazol, itrakonazol, rifampicin (används för behandling av infektioner)

  • digoxin (används för behandling av hjärtproblem)

  • teofyllin (används för behandling av astma)

  • takrolimus (används för att förhindra avstötning av transplantat)

  • fluvoxamin (används för att behandla depression och andra psykiatiska sjukdomar)

  • antacida (syraneutraliserande medel som används för att behandla halsbränna eller sura uppstötningar)

  • sukralfat (används för att läka magsår)

  • johannesört (Hypericum perforatum) (används för att behandla lindrig depression).

  Graviditet och amning

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Biverkningar såsom yrsel, svindel, trötthet och synstörningar förekommer ibland hos patienter som tar Nixacid. Om du får sådana biverkningar ska du vara försiktig, eftersom din reaktionsförmåga kan vara nedsatt.


  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar.

  Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning.


  Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Nixacid innehåller sackaros

  Om din läkare har talat om för dig att du inte tål vissa sockerarter, ska du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


  3. HUR DU ANVÄNDER NIXACID

  Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Tillfällig behandling av halsbränna och sura uppstötningar hos vuxna

  1 kapsel vid behov. Ta inte mer än 1 kapsel per dygn. Om symptomen inte har försvunnit efter 14 dagars behandling, bör du kontakta läkare, eftersom dina besvär kan ha en annan orsak. Det är också mycket viktigt att du kontaktar läkare vid ofta återkommande besvär.


  Användning för barn och ungdomar

  Nixacid får ej användas av barn och ungdomar under 18 år utan läkares ordination.


  Användning av detta läkemedel

  Svälj kapseln hel med ett glas vatten. Om du tycker att det är svårt att svälja kapslarna, rådfråga läkare eller apotekspersonal om andra sätt att ta läkemedlet. Du får inte krossa eller tugga dessa kapslar eller innehållet i en tömd kapsel, eftersom detta hindrar dem att fungera som de ska.


  Om du tar Nixacid en gång per dag, ska du försöka ta läkemedlet vid samma tidpunkt varje dag. Du kan få bästa resultat om du tar Nixacid genast på morgonen. För att uppnå bästa resultat med lâkemedlet ska du ta Nixacid minst 30 minuter före intag av föda.


  Om du tar Nixacid två gånger per dag, ska  du ta första dosen på morgonen och andra dosen på kvällen.

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

  4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  Sluta ta ditt läkemedel och kontakta omedelbart din läkare eller akutmottagningen på närmaste sjukhus, om du observerar någon av följande allvarliga biverkningar:

  - Angioödem. Du ska omedelbart uppsöka läkare om du får symtom på angioödem, såsom svullet ansikte, tunga eller svalg, svårigheter att svälja, nässelutslag och andningssvårigheter.

  - Mycket allvarliga hudreaktioner med rodnad, blåsbildning, allvarlig inflammation och hudavfall.

  - Allvarliga överkänslighetsreaktioner inklusive chock. Symtom på en överkänslighetsreaktion kan omfatta feber, hudutslag, svullnad och ibland blodtrycksfall.

  - I mycket sällsynta fall kan detta läkemedel orsaka minskat antal vita blodkroppar så att infektionsförsvaret försämras. Om du får en infektion med symtom såsom feber med kraftigt försämrat allmäntillstånd eller feber med lokala infektionssymtom såsom ont i hals/svalg/mun eller vattenkastningsbesvär skall du omedelbart uppsöka läkare. Ett blodprov kommer att tas för att kontrollera om antalet vita blodkroppar har minskat (agranulocytos).


  Andra möjliga biverkningar är:


  Följande biverkningar är vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

  - huvudvärk, yrsel

  - trötthet

  - diarré, förstoppning, magsmärtor, illamående, kräkningar, gaser, muntorrhet eller ont i mun eller hals

  - hudutslag, klåda

  - förändrade värden från leverfunktionsprov.


  Följande biverkningar är mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

  - depression

  - led- eller muskelsmärta

  - höft-, handleds- eller kotfraktur (benbrott) (se avsnittet” Varningar och försiktighet” ovan)

  - vätskeansamling eller svullnad

  - förändrat antal blodkroppar.


  Följande biverkningar är sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

  - feber

  - rastlöshet, dåsighet, förvirring, hallucinationer, sömnlöshet, synstörningar, svindel

  - smakförändringar, aptitförlust, inflammation i tungan (glossit)

  - hudreaktioner såsom brännande eller stickande känsla under huden, blåmärken, rodnad och överdriven svettning

  - ljuskänslighet

  - håravfall

  - myrkrypningar (parestesier), darrning

  - anemi (blekhet)

  - njurproblem

  - bukspottkörtelinflammation

  - leverinflammation (kan yttra sig som gulfärgning av hud eller ögon)

  - bröstsvullnad hos män, impotens

  - candidainfektion (svampinfektion, kan drabba hud eller slemhinnor)


  Följande biverkningar är mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

  - inflammation i munnen (stomatit)

  - kolit (inflammation i tarmen)

  - förändrade testvärden såsom natrium-, kolesterol-, och triglyceridnivåer


  Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare):

  - om du använder detta läkemedel i mer än tre månader kan magnesiumnivåerna i blodet sjunka. Låga nivåer av magnesium kan visa sig som trötthet, ofrivilliga muskelrörelser, förvirring, kramper, yrsel och snabb hjärtrytm. Om du får något av dessa symtom, kontakta läkare omedelbart. Låga nivåer av magnesium kan också leda till minskade nivåer av kalium eller kalcium i blodet. Läkaren kan komma att mäta magnesiumnivån i blodet med hjälp av regelbundna blodprov.

  - hudutslag, eventuellt med smärta i lederna.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. HUR NIXACID SKA FÖRVARAS

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på blisterkartan och kartongen efter EXP eller Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Förvaras vid högst 25o C.

  Förvaras i originalförpackningen. Tillslut förpackningen väl. Fuktkänsligt.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


  6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  Innehållsdeklaration

  Den aktiva substansen är lansoprazol.

  En hård enterokapsel innehåller 30 mg lansoprazol.


  Övriga innehållsämnen är: Sockersfärer (majsstärkelse och sackaros), natriumlaurylsulfat, meglumin, mannitol, hypromellos, makrogol 6000, talk, polysorbat 80, titandioxid, metakrylsyra-etylakrylatkopolymer (1:1, 30-procentig dispersion).

  Kapselskal: Gelatin, titandioxid (E171).

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Nixacid 30 mg hård enterokapsel är ogenomskinlig, vit, hård gelatinkapsel som innehåller vit eller nästan vit pellets med enterodragering.


  Nixacid 30 mg finns i receptfria blisterförpackningar med 2, 7, 10 och 14 kapslar.


  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  HEXAL A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 Köpenhamn S, Danmark  Denna bipacksedel godkändes senast den

  2016-09-19

Andra har även köpt

Andra har även tittat på

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.