Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Duphalac oral lösning

670 mg/ml | 1000 ml
94:90
Jämförpris: 94:90/l
st
Köp
 • Webblager Bara ett fåtal kvar! Levereras om 1-2 vardagar
Läs mer
Snabbfakta
Varumärke: Duphalac Verksamt ämne: laktulos Varunummer: 109181 Apotekets varuid: 13022
 • Motverkar förstoppning och normaliserar tarmrörelserna
 • Kan blandas i mat, t ex juice, kakao, filmjölk eller gröt
 • För barn endast efter läkarordination
Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Duphalac är och vad det används för

  Duphalac används för behandling av förstoppning och leversjukdom.

  När det verksamma ämnet laktulos bryts ner i tunntarmen bildas syror som binder vatten och ger en ökad volym i tarmen. På så sätt normaliseras tarmrörelserna och förstoppningen lindras. Effekten av läkemedlet vid leversjukdom anses ha samband med den kraftigt ökade produktionen av syror i tjocktarmen, när läkemedlet tillförs i höga doser.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Duphalac

  670 mg/ml oral lösning
  laktulos

  Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvsiningar från din läkare eller apotekspersonal.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

  • Om du får biverkningar tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter några dagar.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Duphalac är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Duphalac
  3. Hur du använder Duphalac
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Duphalac ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Duphalac är och vad det används för

  Duphalac används för behandling av förstoppning och leversjukdom.


  När det verksamma ämnet laktulos bryts ner i tunntarmen bildas syror som binder vatten och ger en ökad volym i tarmen. På så sätt normaliseras tarmrörelserna och förstoppningen lindras. Effekten av läkemedlet vid leversjukdom anses ha samband med den kraftigt ökade produktionen av syror i tjocktarmen, när läkemedlet tillförs i höga doser.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Duphalac

  Ta inte Duphalac

  • om du är allergisk mot laktulos eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  • om du är galaktosintolerant.

  • om du har hinder i mag-tarmkanalen (gastrointestinal obstruktion).

  • om du har sprickor eller risk för sprickbildning i mage-tarmkanalen.

  Om du är osäker, tala med din läkare eller apotekspersonal innan du tar Duphalac.

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Duphalac:

  • om du har ont i magen av okänd anledning

  • om du har diabetes och behandlas för leversjukdom bör du upplysa läkare om detta. Den högre doseringen kan påverka blodsockret. I normala doser påverkar dock inte läkemedlet blodsockret och kan därför ges till diabetiker.

  Barn

  Duphalac ska normalt inte ges till barn, eftersom det kan störa de normala reflexerna för tarmtömning. I särskilda fall kan din läkare förskriva Duphalac till ett barn eller spädbarn. I de här fallen kommer din läkare att följa upp behandlingen noggrant.

  Andra läkemedel och Duphalac

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

  Duphalac med mat, dryck och alkohol

  Duphalac kan tas med eller utan mat.

  Graviditet, amning och fertilitet

  Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

  Duphalac kan användas under graviditet och amning.

  Det förväntas inga effekter på fertiliteten.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Duphalac har inga kända effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

  Duphalac innehåller hjälpämnen

  Duphalac kan innehålla mjölksocker (laktos) samt galaktos eller fruktos som rester från tillverkningen. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


  3. Hur du använder Duphalac

  Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Förstoppning: Vid långvarig förstoppning bör alltid läkare tillfrågas. Vanlig startdos för vuxna är 30 ml under 2-4 dagar. Därefter kan dosen gradvis minskas. 10-25 ml dagligen är en vanlig underhållsdos. Hela dygnsdosen bör lämpligen tas på morgonen. Läkemedlet kan tas outspätt eller med fördel blandas i mat, t ex juice, kakao, filmjölk eller gröt. Använd doseringsmåttet som medföljer. Dosen kan ges en gång om dagen, t.ex. till frukost, eller uppdelad i två doser om dagen.

  Ta dina doser vid samma tidpunkt varje dag. Svälj medicinen snabbt. Behåll den inte i munnen.


  Under behandling med laxermedel bör du dricka tillräcklig mängd vätska (ca 2 liter/dag, likvärdigt med 6-8 glas).


  Om du tar Duphalac i flera dagar och det inte sker någon förbättring av ditt tillstånd eller om dina symtom förvärras, kontakta läkare.


  Användning hos barn

  Användning av laxermedel hos spädbarn eller barn bör endast ske i undantagsfall och under noggrann uppföljning av läkare, eftersom dessa medel kan störa de normala reflexerna för tarmtömning.

  Ge inte Duphalac till barn (under 14 år) såvida det inte ordinerats av läkare och noggrann uppföljning sker.


  Leversjukdom: Dosen bestäms av läkaren, som avpassar den individuellt för patienten. Behandling av kronisk leversjukdom sker endast på sjukhus.


  Användning för barn

  Det finns ingen tillgänglig data för behandling av barn (0 till 18 år) med leversjukdom.

  Om du har tagit för stor mängd av Duphalac

  Om du har fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

  Om du slutar att ta Duphalac

  Sluta inte ta Duphalac eller ändra inte behandlingen utan att tala med din läkare.

  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  Mycket vanliga (förekommer hos fler än 1 av 10 användare):

  - Diarré.


  Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare):

  - Gaser i magen (väderspänning)

  - Illamående

  - Kräkning

  - Magsmärta.


  Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare):

  - Elektrolytrubbningar (en obalans av salter i blod, urin eller kroppsvätskor) på grund av diarré.


  Gaser i magen (väderspänning) kan förekomma under de första dagarna av behandling, men det försvinner efter några dagar. Du kan uppleva buksmärtor och diarré med höga doser (om detta inträffar bör dosen minskas). I situationer där behandling med hög dos behövs (t.ex. med hepatisk encefalopati, HE) kan du uppleva elektrolytrubbningar (en obalans av salter i blod, urin eller kroppsvätskor) på grund av diarré


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Duphalac ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

  Används före utgångsdatum som anges på flaskan efter Anv. före:. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


  Inga särskilda förvaringsanvisningar.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  Den aktiva substansen är laktulos. 1 ml oral lösning innehåller 670 mg laktulos.

  Övriga innehållsämnen är renat vatten.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Duphalac levereras i plastflaskor à 200, 500 och 1000 ml. Doseringsmåttet är uppmärkt med 2,5 ml, 5 ml, 10 ml, 15 ml, 20 ml, 25 ml och 30 ml.

  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  BGP Products B.V.

  Wegalaan 9

  2132 JD Hoofddorp

  Nederländerna


  Information lämnas av:

  BGP Products AB

  Box 1498

  171 29 Solna


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2016-05-19


Andra har även köpt

Andra har även tittat på

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.