Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Kalcipos-D mite filmdragerad tablett

500 mg/200 IE | 120 st
179:-
Jämförpris: 1:49/st
st
Köp
 • Webblager + 4 st Levereras om 1-2 vardagar
Läs mer
Snabbfakta
Varumärke: Kalcipos Verksamt ämne: Kalciumkarbonat Varunummer: 018395 Apotekets varuid: 7439
 • Förebygger och behandlar brist på kalcium och D-vitamin hos äldre
 • Används som tilläggsbehandling vid benskörhet
 • Reglerar upptag och omsättning av kalcium samt inlagring av kalcium i skelettet
Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Kalcipos-D mite är och vad det används för

  Kalcipos-D mite används för att förebygga och behandla brist på kalcium och vitamin D samt som tilläggsbehandling vid benskörhet (osteoporos) till patienter med risk för kalcium- och vitamin D-brist.

  Kalcipos-D mite innehåller kalcium och vitamin D3 som båda är viktiga ämnen för nybildning av ben. Vitamin D3 reglerar upptag och omsättning av kalcium samt inlagring av kalcium i skelettet.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Kalcipos-D mite

  500 mg/200 IE filmdragerad tablett
  kalcium / kolekalciferol (Vitamin D3)

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

  • Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

  • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Kalcipos-D mite är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Kalcipos-D mite
  3. Hur du använder Kalcipos-D mite
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Kalcipos-D mite ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Kalcipos-D mite är och vad det används för

  Kalcipos-D mite används för att förebygga och behandla brist på kalcium och vitamin D samt som tilläggsbehandling vid benskörhet (osteoporos) till patienter med risk för kalcium- och vitamin D-brist.


  Kalcipos-D mite innehåller kalcium och vitamin D3 som båda är viktiga ämnen för nybildning av ben. Vitamin D3 reglerar upptag och omsättning av kalcium samt inlagring av kalcium i skelettet.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Kalcipos-D mite

  Använd inte Kalcipos-D mite

  • om du är allergisk mot kalcium, vitamin D3 eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  • om du har hyperkalcemi (ökad mängd kalcium i blodet) eller hyperkalciuri (ökad mängd kalcium i urinen).

  • om du har hypervitaminos D (ett överskott av vitamin D i blodet).

  • om du har njursten.

  Varningar och försiktighet

  Tala med din läkare eller apotekspersonalen innan du tar Kalcipos-D

  • om du lider av sarkoidos (en speciell typ av bindvävssjukdom som bl a drabbar lungor, hud och leder. Då bör du rådgöra med läkare innan behandling med Kalcipos-D mite börjar.

  • om du använder andra läkemedel som innehåller kalcium eller vitamin D.

  • om du har nedsatt njurfunktion. Då bör du rådgöra med läkare innan behandling med Kalcipos-D mite börjar.

  • om du av någon anledning blir sängliggande eller stillasittande under en längre tid under behandlingen med Kalcipos-D mite.

  Andra läkemedel och Kalcipos-D mite

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


  Behandling med Kalcipos-D mite kan påverka eller påverkas av samtidigt behandling med vissa andra läkemedel mot;

  • högt blodtryck (tiaziddiuretika)

  • hjärtmuskelsjukdom (hjärtglykosider)

  • höga blodfetter (t ex kolestyramin)

  • laxermedel (paraffinolja).

  Behandlande läkare behöver därför känna till sådan samtidig medicinering.


  Om Du samtidigt använder vissa läkemedel mot;

  - infektion (tetracykliner),

  ska Du ta dessa två timmar före eller fyra till sex timmar efter intaget av Kalcipos-D mite.


  Om Du samtidigt använder vissa läkemedel mot;

  - benskörhet (bisfosfonater)

  - karies (natriumfluorid)

  ska Du ta dessa preparat minst tre timmar före Kalcipos-D mite.


  Kalciumsalter kan minska upptaget av järn, zink och strontiumranelat. Därför bör läkemedel som innehåller järn, zink eller strontiumranelat tas minst två timmar före eller efter Kalcipos-D


  Om du behandlas med orlistat (medel mot fetma) kan upptaget av fettlösliga vitaminer påverkas (t.ex. vitamin D3).


  Vid behandling med kortisonpreparat bör du rådgöra med Din doktor eftersom dosen av Kalcipos-D mite kanske måste höjas.

  Kalcipos-D mite med mat och dryck

  Effekten kan även påverkas av livsmedel innehållande oxalsyra (finns t.ex. i spenat och rabarber) och fytinsyra (finns t.ex. i fullkornsflingor). Du bör vänta minst två timmar efter att du ätit mat med högt innehåll av oxalsyra eller fytinsyra innan du tar Kalcipos-D mite.

  Graviditet, amning och fertilitet

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


  Under graviditet bör det dagliga intaget ej överstiga 1500 mg kalcium och 600 IE (15 mikrogram) vitamin D3. Kalcipos-D mite kan ges under graviditet vid kalcium och vitamin D-brist.


  Kalcipos-D mite kan användas under amning. Kalcium och vitamin D3 går över i modersmjölk. Detta bör beaktas då man ger D-vitamintillägg till barnet.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Kalcipos-D mite har inga kända effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

  Kalcipos-D mite innehåller sackaros

  En tablett Kalcipos-D innehåller 0,4 mg sackaros. Om du inte tål vissa sockerarter bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


  3. Hur du använder Kalcipos-D mite

  Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Rekommenderad dos:

  Vuxna: 1 tablett 1-3 gånger dagligen.

  Barn: 1 tablett 1-2 gånger dagligen.

  Tabletterna kan sväljas hela, delas eller krossas.

  Om du har tagit för stor mängd av Kalcipos-D mite

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen i Sverige (tel. 112) eller (tel. 09-4711) i Finland för bedömning av risken samt rådgivning.


  Symtom vid för hög dos av Kalcipos-D mite är aptitlöshet, törst, ökad urinmängd, illamående, kräkningar och förstoppning.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  Sluta att ta Kalcipos-D mite och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom (angioödem): svullnad av ansikte, tunga eller svalg; svårigheter att svälja; nässelutslag och andningssvårigheter. Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare)


  Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 patienter): hyperkalcemi (ökad kalkhalt i blodet) och/eller hyperkalciuri (ökad kalkhalt i urinen).

  Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 patienter): förstoppning, uppkördhet, illamående, buksmärtor, diarré, klåda, utslag och urtikaria (nässelutslag).

  Mycket sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 10 000 patienter): Mjölk-alkalisyndrom (kallas också Burnett’s syndrom och förekommer vanligen endast hos patienter som har intagit stora mängder av kalcium), vars symptom är tätt urineringsbehov, huvudvärk, aptitlöshet, illamående eller kräkningar, ovanlig trötthet eller svaghet samt ökad kalciumhalt i blodet och njursvikt.

  Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare): Allvarliga allergiska överkänslighetsreaktioner som svullnad av svalg (strupödem).


  Patienter med nedsatt njurfunktion löper risk för höga värden fosfat i blodet, bildande av njursten och förkalkning i njurarna.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Kalcipos-D mite ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

  Används före det utgångsdatum som anges på etiketten efter Exp. Utgångsdatum innebär den sista dagen i angiven månad.

  Förvaras vid högst 30°C. Tillslut burken väl, ljuskänsligt.


  Läkemedlet ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga på apoteket hur man gör med läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


  Tom förpackning kan återvinnas via Förpackningsinsamlingen. Burk och lock sorteras som hård plastförpackning.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  - De aktiva substanserna är kalciumkarbonat 1300 mg motsvarande kalcium 500 mg och kolekalciferol 5 mikrogram motsvarande 200 IE vitamin D3.

  - Övriga innehållsämnen är maltodextrin, natriumaskorbat, medellångkedjiga triglycerider, kiseldioxid, sackaros, natriumoktenylsuccinatstärkelse (E1450), all-rac-alpha-tokoferol, kroskarmellosnatrium, vattenfri kolloidal kiseldioxid, magnesiumstearat, hypromellos, makrogol, paraffin.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Kalcipos-D mite är en filmdragerad tablett som är vit, oval, graverad med R118.

  Förpackningsstorlekar: 60, 90 och 180 tabletter i plastburk

  Innehavare av godkännande för försäljning:

  Recip AB

  Box 906

  170 09 Solna

  Tel: 08-630 1900

  Fax:08-630 1950


  Tillverkare:

  Recipharm Stockholm AB

  Lagervägen 7

  136 50 Jordbro


  Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:


  Finland: Kalcipos-D mite 500 mg/200 IU filmdragerad tablett


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2016-02-11


Andra har även köpt

Andra har även tittat på

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.