Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Uvicur Dragerad tablett

30 st
179:-
Jämförpris: 5:97/st
st
Köp
 • Webblager Bara ett fåtal kvar! Levereras om 1-2 vardagar
Läs mer
Snabbfakta
Varumärke: Uvicur Verksamt ämne: Arctostaphylos uva-ursi (mjölon) torkat blad; torrt extrakt (35-55:1); etanol 60 % Varunummer: 523124 Apotekets varuid: 80483
 • Lindrar symtom vid lindrig urinvägsinfektion
 • För kvinnor
 • Från 18 år. Bör inte användas längre än 1 vecka. Om man inte mår bättre efter 4 dagar ska sjukvården kontaktas.
Traditionellt växtbaserat läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Uvicur är och vad det används för

  Uvicur är ett traditionellt växtbaserat läkemedel använt för att lindra symtom vid återkommande lindriga nedre urinvägsinfektioner hos kvinnor, såsom svidande känsla när man kissar och/eller behov av att kissa oftare än vanligt. Uvicur ska endast användas sedan läkare konstaterat att annan allvarlig sjukdom inte föreligger, t ex sexuellt överförbar sjukdom.

  Indikationerna för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning.

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Uvicur

  dragerade tabletter
  Extrakt från mjölonblad

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller annan sjukvårdspersonal.

  - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  - Om du får biverkningar, tala med läkare eller annan sjukvårdspersonal.. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  - Du bör kontakta sjukvården om symtomen inte avtar efter 4 dagar eller förvärras under användningen av Uvicur.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Uvicur är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Uvicur
  3. Hur du använder Uvicur
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Uvicur ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Uvicur är och vad det används för

  Uvicur är ett traditionellt växtbaserat läkemedel använt för att lindra symtom vid återkommande lindriga nedre urinvägsinfektioner hos kvinnor, såsom svidande känsla när man kissar och/eller behov av att kissa oftare än vanligt. Uvicur ska endast användas sedan läkare konstaterat att annan allvarlig sjukdom inte föreligger, t ex sexuellt överförbar sjukdom.


  Indikationerna för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Uvicur

  Använd inte Uvicur

  • om du är allergisk mot mjölonblad eller något av övriga innehållsämnen i detta läkemedel (anges i avsnitt 6),

  • om du har någon njursjukdom.

  Varningar och försiktighet

  Kontakta sjukvården om du får besvär eller symtom så som feber, svårighet att tömma urinblåsan, krampartad smärta i urinvägarna eller blod i urinen medan du använder detta läkemedel.


  Användning hos män rekommenderas inte, eftersom det finns risk för utveckling av komplikationer till följd av urinvägsinfektion eller annan allvarlig sjukdom.


  Användning av Uvicur kan orsaka en grön/brun-färgning av urinen.

  Barn och ungdomar

  Användning hos barn och ungdomar under 18 år rekommenderas inte, eftersom det finns risk för utveckling av komplikationer till följd av urinvägsinfektion eller annan allvarlig sjukdom.

  Andra läkemedel och Uvicur

  Effekten av samtidigt intag av andra läkemedel eller föda är inte studerad.


  Vid kontakt med läkare eller annan sjukvårdspersonal, kom ihåg att tala om att du tar eller nyligen har tagit Uvicur.

  Graviditet, amning och fertilitet

  Användning av Uvicur under graviditet och amning kan inte rekommenderas, eftersom erfarenheten är begränsad.

  Läkemedlets eventuella inverkan på fertilitet har inte studerats.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Uvicur har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.


  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller annan sjukvårdspersonal om du är osäker.

  Uvicur innehåller laktos

  Uvicur innehåller laktos (mjölksocker). Om du vet att du inte tål vissa sockerarter, kontakta din läkare innan du använder detta läkemedel.


  3. Hur du använder Uvicur

  Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller annan sjukvårdspersonal. Rådfråga läkare, sjukvårds- eller apotekspersonal om du är osäker.


  Rekommenderad dosering är:

  Kvinnor (vuxna och äldre): 2 dragerade tabletter 3 gånger dagligen.

  Ta de dragerade tabletterna med tillräcklig mängd vätska.


  Användning för barn och ungdomar

  Uvicur rekommenderas inte till barn och ungdomar under 18 år (se avsnitt 2, Barn och ungdomar).


  Behandlingstid

  Uvicur bör inte användas längre än 1 vecka.

  Om symtomen inte avtar efter 4 dagar eller om symtomen förvärras under användningen av Uvicur, bör läkare eller annan sjukvårdspersonal kontaktas.

  Om du har tagit för stor mängd av Uvicur

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

  Om du har glömt att ta Uvicur

  Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Fortsätt ta nästa dos som vanligt.


  Fråga din läkare eller annan sjukvårdspersonal om du har några ytterligare frågor om användningen av detta läkemedel.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  Allergiska reaktioner (t ex klåda) och mag-tarmbesvär (t ex illamående, buksmärtor och kräkningar) har rapporterats. Frekvensen är inte känd.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Uvicur ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Förvaras vid högst 25°C.


  Används före det utgångsdatum som anges på kartongen och blister efter ”Utg.dat.”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  1 dragerad tablett innehåller:

  Aktivt innehållsämne: 265 mg torrt extrakt från mjölon (Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng), motsvarande 62,3 – 77,7 mg hydrokinonderivat, beräknat som vattenfri arbutin. Vid tillverkning av en tablett åtgår ca 1,2 g torkade blad.

  Övriga innehållsämnen

  Mikrokristallin cellulosa, laktosmonohydrat, hypromellos, kiseldioxid, magnesiumstearat, makrogol, titandioxid (E171), O-laquer green (färgblandning innehållande aluminiumoxid, kinolingult (E104) och indigokarmin (E132)), långkedjiga partiella glycerider.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Uvicur är en avlång, ljusgrön, dragerad tablett.

  Tabletterna ligger förpackade i blisterkartor.


  Uvicur finns i förpackningar om 30, 40, 60 och 100 dragerade tabletter.

  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  Innehavare av registrering för försäljning och tillverkare

  Schaper & Brümmer GmbH & Co. KG

  Bahnhofstraße 35

  38259 Salzgitter

  Tyskland


  Lokal företrädare

  Midsona Sverige AB

  Box 50577

  202 15 Malmö

  Tel: 040-660 20 40

  info@midsona.se


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2014-06-27


Andra har även köpt

Andra har även tittat på

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.