Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Solona kapsel

150 mg | 1 kapsel
159:-
st
Köp
 • Webblager Bara ett fåtal kvar! Levereras om 1-2 vardagar
Läs mer
Snabbfakta
Varumärke: Solona Verksamt ämne: Flukonazol Varunummer: 059413 Apotekets varuid: 65426
 • Vid behandling av svampinfaktion i underlivet
 • Engångsdos som sväljes hel
 • Från 18 år. Läkare ska kontaktas innan Solona används första gången.
Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. VAD SOLONA ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

  Solona tillhör en grupp läkemedel som används mot svampinfektioner. Den aktiva substansen är flukonazol.

  Den vanligaste orsaken till svampinfektioner i underlivet är en jästsvamp vid namn Candida.

  Symtom på jästsvampinfektion är bl.a. klåda och sveda i slidan och i de yttre könsorganen. Jästsvampsinfektionen ska första gången vara konstaterad av läkare för att säkerställa rätt diagnos.

  Receptfri användning av Solona avser endast behandling av infektion i slidan orsakad av jästsvamp (Candida) hos kvinnor i åldern 18-50 år då kvinnan känner igen symtomen och då lokalbehandling i slidan inte är lämplig.

  Fluconazol som finns i Solona kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

  Solona

  150 mg kapslar, hårda
  Flukonazol

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  • Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Vänd dig apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

  • Du måste kontakta läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 3 dagar.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal. Se avsnitt 4.

   

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. VAD SOLONA ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
  2. INNAN DU ANVÄNDER SOLONA
  3. HUR DU ANVÄNDER SOLONA
  4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
  5. HUR SOLONA SKA FÖRVARAS
  6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  1. VAD SOLONA ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

  Solona tillhör en grupp läkemedel som används mot svampinfektioner. Den aktiva substansen är flukonazol.


  Den vanligaste orsaken till svampinfektioner i underlivet är en jästsvamp vid namn Candida.

  Symtom på jästsvampinfektion är bl.a. klåda och sveda i slidan och i de yttre könsorganen. Jästsvampsinfektionen ska första gången vara konstaterad av läkare för att säkerställa rätt diagnos.


  Receptfri användning av Solona avser endast behandling av infektion i slidan orsakad av jästsvamp (Candida) hos kvinnor i åldern 18-50 år då kvinnan känner igen symtomen och då lokalbehandling i slidan inte är lämplig.


  Fluconazol som finns i Solona kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

  2. INNAN DU ANVÄNDER SOLONA

  Använd inte Solona om du:

  • är allergisk (överkänslig) mot flukonazol (den aktiva substansen), andra läkemedel du har tagit för att behandla en svampinfektion eller något av övriga innehållsämnen i Solona. Symtomen kan vara klåda, hudrodnad eller svårigheter att andas.

  • tar cisaprid (mot magbesvär).

  • tar astemizol (antihistamin för behandling av allergier).

  • tar pimozid (används för behandling av psykiska besvär).

  • tar kinidin (används för behandling av oregelbunden hjärtrytm).

  • tar erytromycin (antibiotikum för behandling av infektioner)

  Var särskilt försiktig med Solona

  Läkare ska alltid kontaktas innan du använder Solona för första gången, på grund av svårigheten att första gången själv ställa korrekt diagnos. Felaktig användning kan leda till otillräcklig behandlingseffekt och risk för att diagnos av allvarliga tillstånd fördröjs. Läkare ska även kontaktas innan du använder Solona om du:


  • är osäker på orsaken för symtomen

  • om du är under 18 år eller över 50 år.

  • om du har haft jästsvampsinfektion oftare än två gånger under de senaste 6 månaderna.

  • har onormala halter av kalium, kalcium eller magnesium i blodet

  • har någon hjärtsjukdom, t.ex. oregelbunden hjärtrytm

  • har lever- eller njurproblem.

  • utvecklar allvarliga hudreaktioner (klåda, rodnad av huden eller svårigheter att andas).

  • utvecklar symptom som kan vara tecken på lägre kortisolproduktion från binjurarna (kronisk eller långvarig trötthet, muskelsvaghet, minskad aptit, viktminskning, buksmärta).

  • eller din partner misstänker sexuellt överförd sjukdom.

  • du har feber eller värk i nedre delen av magen, illaluktande flytning, blodig flytning/blödning, irritation, sår eller blåsor i könsorganen eller sveda vid urinering

  • om du använder andra läkemedel (se punkt Användning av andra läkemedel).

  Användning av andra läkemedel

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.


  Solona får inte användas samtidigt med astemizol eller terfenadin (antihistamin för behandling av allergi), cisaprid (mot magbesvär), pimozid (används för behandling av psykiska besvär), kinidin, amiodaron (används för att behandla oregelbunden hjärtrytm) eller erytromycin (ett antibiotikum för behandling av infektioner) (se avsnitt ”Använd inte Solona om du”).


  Det finns några läkemedel som kan påverkas av eller påverka Solona:

  • rifampicin, rifabutin (antibiotika mot infektioner)

  • hydroklortiazid (används som behandling av för mycket vätska i kroppen och mot högt blodtryck)

  • alfentanil, fentanyl (används som bedövningsmedel)

  • amitriptylin, nortriptylin (används för behandling av depression)

  • amfotericin B, vorikonazol (mot svampinfektion)

  • blodförtunnande läkemedel (t. ex. warfarin) för att förhindra blodproppar

  • bensodiazepiner (t. ex. midazolam, triazolam) som används mot sömnlöshet eller ångest

  • karbamazepin, fenytoin (mot epilepsi)

  • nifedipin, isradipin, amlodipin, felodipin eller losartan (mot högt blodtryck)

  • ciklosporin, everolimus, sirolimus eller takrolimus (används efter transplantationer)

  • cyklosfosfamid, vinkaalkaloider (t. ex. vinkristin, vinblastin) som används för att behandla cancer

  • halofantrin (mot malaria)

  • statiner (atorvastatin, simvastatin och fluvastatin) som används för att sänka kolesterolhalten i blodet

  • metadon (mot smärta)

  • celecoxib, fluribiprofen, naproxen, ibuprofen, lornoxikam, meloxikam, diklofenak (icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel, NSAID)

  • prednison (steroid)

  • zidovudin (även kallat AZT) eller sakvinavir (används vid behandling av HIV)

  • läkemedel mot diabetes såsom klorpropamid, glibenklamid, glipizid eller tolbutamid

  • teofyllin (mot astma)

  • A-vitamin (näringstillskott)

  • ivakaftor (används för behandling av cystisk fibros)

  • amiodaron (används för behandling av oregelbunden hjärtrytm (arytmier)).

  Orala preventivmedel (p-piller) kan användas samtidigt med en enstaka kapsel Solona 150 mg.

  Användning av Solona med mat och dryck

  Läkemedlet kan tas oberoende av måltid.

  Graviditet och amning

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

  Du bör inte ta Solona om du är gravid om inte din läkare sagt till dig att göra det.Du kan fortsätta amma efter intag av en engångdsos av Fluconazol Actavis upp till 150 mg. Du bör inte amma om du tar upprepade doser av Fluconazol Actavis.


  Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Vid bilkörning och när du använder maskiner bör du tänka på att du kan drabbas av yrsel eller krampanfall under behandlingen.


  Du är alltid själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Viktig information om något(ra) innehållsämne(n) i Solona

  Detta läkemedel innehåller en liten mängd laktos (mjölksocker). Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


  3. HUR DU ANVÄNDER SOLONA

  Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Dosering hos kvinnor i åldern 18-50 år: 1 kapsel intas via munnen som engångsdos. Svälj kapseln hel med ett glas vatten.


  Kontakta läkare om symtomen av jästsvampinfektionen inte förbättrats inom 3 dagar efter intaget av Solona-kapseln.


  Om jästsvampsinfektion återkommer oftare än 2 gånger under en sexmånadersperiod ska läkare kontaktas.

  Risken för överdosering är mycket liten då förpackningen endast innehåller en kapsel. Om ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

  4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR


  Liksom alla läkemedel kan Solona orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  Några personer utvecklar allergiska reaktioner, även om det är sällsynt med allvarliga allergiska reaktioner. Om du får några av följande symtom ska du genast kontakta läkare:

  • plötslig pipande andning, svårigheter att andas eller en trång känsla i bröstet

  • svullnad i ögonlock, ansikte eller läppar

  • klåda över hela kroppen, hudrodnad eller kliande, röda fläckar

  • hudutslag

  • svåra hudreaktioner, t.ex. ett utslag med blåsbildning (detta kan påverka mun och tunga)

  Solona kan påverka din lever. Tecken på leverpåverkan inkluderar:

  • trötthet

  • minskad aptit

  • kräkningar

  • gulaktig hud eller gulaktiga ögonvitor (gulsot)

  Fluconazol Actavis kan påverka dina binjurar och de nivåer av steroidhormoner som produceras. Tecken på binjurepåverkan inkluderar:

  • trötthet

  • muskelsvaghet

  • minskad aptit

  • viktminskning

  • buksmärta.

  Om något av detta inträffar, sluta ta Solona och kontakta din läkare omedelbart.


  Andra biverkningar


  Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.


  Vanliga biverkningar som drabbar mellan 1 till 10 användare av 100:

  • huvudvärk

  • obehagskänsla i magen, diarré, illamående, kräkningar

  • förhöjda levervärden

  • hudutslag

  Mindre vanliga biverkningar som drabbar 1 till 10 användare av 1 000:

  • minskad mängd röda blodkroppar vilket kan leda till blek hud och orsaka svaghet och andfåddhet

  • minskad aptit

  • sömnsvårigheter, dåsighet

  • krampanfall, yrsel, snurrande känsla, myrkrypningar, stickningar eller domningar, smakförändringar

  • förstoppning, matsmältningsbesvär, gasspänningar, muntorrhet

  • muskelsmärta

  • leverskador och gulfärgning av hud och ögon (gulsot)

  • strimmor i huden, blåsbildning (nässelutslag), klåda, svettningar

  • trötthet, allmän olustkänsla, feber


  Sällsynta biverkningar som drabbar 1 till 10 användare av 10 000:

  • minskat antal vita blodkroppar som hjälper till att försvara kroppen mot infektioner och minskat antal blodkroppar som hjälper till att stoppa blödningar

  • röd eller lila missfärgning av huden som kan orsakas av minskat antal blodplättar eller andra förändringar i blodet

  • förhöjda blodkolesterol- och blodfettvärden

  • sänkt halt av kalium i blodet

  • skakningar

  • onormalt EKG, förändringar i puls eller hjärtrytm

  • leversvikt

  • allergiska reaktioner (ibland allvarliga), däribland utbredda utslag med blåsbildning och flagande hud, svåra hudreaktioner och svullnad av läppar eller ansikte

  • håravfall

  Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. HUR SOLONA SKA FÖRVARAS


  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Förvaras vid högst 25°C.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  Innehållsdeklaration

  Den aktiva substansen är flukonazol. Varje hård kapsel innehåller 150 mg flukonazol.

  • Övriga innehållsämnen är:

   Kapselns innehåll

   Laktosmonohydrat, pregelatiniserad majssärkelse, kolloidal vattenfri kiseldioxid, magnesiumstearat.


   Kapselhöljets innehåll

   Gelatin, titandioxid (E171)

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Hårda kapslar.


  Utseende: Vit topp med vit kapsel, hårda gelatinkapslar fyllda med vitt pulver


  Förpackningsstorlekar: 1 kapsel.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare


  Actavis Group PTC ehf.

  Reykjavikurvegi 76-78

  IS-220 Hafnarfjordur

  Island

  Information om detta läkemedel finns tillgänglig på Läkemedelsverkets hemsida.


  Denna bipacksedel godkändes senast den

  2016-04-15

Andra har även köpt

Andra har även tittat på

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.