Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Diflucan kapsel

150 mg
189:-
Jämförpris: 189:-/st
st
Köp
 • Webblager +10 st Levereras om 1-2 arbetsdagar
Läs mer
Snabbfakta
Varumärke: Diflucan Verksamt ämne: Flukonazol Varunummer: 164479 Apotekets varuid: 63104
 • Vid behandling av svampinfektion i underlivet
 • Engångsbehandling
 • Kapseln sväljes. Från 18 år.
Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Diflucan är och vad det används för

  Receptfri användning av Diflucan avser endast behandling av infektion i slidan orsakad av jästsvamp (Candida) hos kvinnor i åldern 18-50 år då kvinnan känner igen symtomen och då lokalbehandling i slidan inte är lämplig.

  Flukonazol som finns i Diflucan kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotek eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

  Diflucan tillhör en grupp läkemedel som används mot svampinfektioner. Den aktiva substansen är flukonazol.

  Den vanligaste orsaken till svampinfektioner i underlivet är en jästsvamp vid namn Candida.

  Symtom på jästsvampinfektion är bl.a. klåda och sveda i slidan och i de yttre könsorganen. Jästsvampsinfektionen ska första gången vara konstaterad av läkare för att säkerställa rätt diagnos.

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Diflucan

  150 mg kapslar
  flukonazol

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

  - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  - Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

  - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal. Se avsnitt 4.

  - Du måste kontakta läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 3 dagar.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Diflucan är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Diflucan
  3. Hur du använder Diflucan
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Diflucan ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Diflucan är och vad det används för

  Receptfri användning av Diflucan avser endast behandling av infektion i slidan orsakad av jästsvamp (Candida) hos kvinnor i åldern 18-50 år då kvinnan känner igen symtomen och då lokalbehandling i slidan inte är lämplig.


  Flukonazol som finns i Diflucan kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotek eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

  Diflucan tillhör en grupp läkemedel som används mot svampinfektioner. Den aktiva substansen är flukonazol.

  Den vanligaste orsaken till svampinfektioner i underlivet är en jästsvamp vid namn Candida.

  Symtom på jästsvampinfektion är bl.a. klåda och sveda i slidan och i de yttre könsorganen. Jästsvampsinfektionen ska första gången vara konstaterad av läkare för att säkerställa rätt diagnos.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Diflucan

  Använd inte Diflucan

  • om du är allergisk mot flukonazol, mot andra läkemedel du har tagit för att behandla en svampinfektion eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6). Symtomen kan vara klåda, hudrodnad eller svårigheter att andas

  • om du tar astemizol eller terfenadin (antihistamin för behandling av allergier)

  • om du tar cisaprid (mot magbesvär)

  • om du tar pimozid (används för behandling av psykiska besvär)

  • om du tar kinidin (används för behandling av oregelbunden hjärtrytm)

  • om du tar erytromycin (antibiotikum för behandling av infektioner).

  Varningar och försiktighet

  Läkare ska alltid kontaktas innan du använder Diflucan för första gången, på grund av svårigheten att första gången själv ställa korrekt diagnos. Felaktig användning kan leda till otillräcklig behandlingseffekt och risk för att diagnos av allvarliga tillstånd fördröjs. Läkare ska även kontaktas innan du använder Diflucan om du:

  • är under 18 år eller över 50 år

  • är osäker på orsaken för symtomen

  • har haft jästsvampsinfektion oftare än två gånger de senaste 6 månaderna

  • du har feber eller värk i nedre delen av magen, illaluktande flytning, blodig flytning/blödning, irritation, sår eller blåsor i könsorganen eller sveda vid urinering

  • eller din partner misstänker sexuellt överförd sjukdom

  • har lever- eller njurproblem

  • har någon hjärtsjukdom, t.ex. oregelbunden hjärtrytm

  • har onormala halter av kalium, kalcium eller magnesium i blodet

  • utvecklar allvarliga hudreaktioner (klåda, rodnad av huden eller svårigheter att andas).

  • använder andra läkemedel (se avsnitt ”Andra läkemedel och Diflucan”)

  Andra läkemedel och Diflucan

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana.


  Diflucan får inte användas samtidigt med astemizol eller terfenadin (antihistamin för behandling av allergi), cisaprid (mot magbesvär), pimozid (används för behandling av psykiska besvär), kinidin (används för att behandla oregelbunden hjärtrytm) eller erytromycin (ett antibiotikum för behandling av infektioner) (se avsnitt ”Använd inte Diflucan”).


  Det finns vissa läkemedel som kan påverkas av eller påverka Diflucan.

  Kontakta din läkare innan du använder Diflucan om du tar någon av följande läkemedel:

  • rifampicin, rifabutin (antibiotika mot infektioner)

  • alfentanil, fentanyl (används som bedövningsmedel)

  • amitriptylin, nortriptylin (används för behandling av depression)

  • amfotericin B, vorikonazol (mot svampinfektion)

  • blodförtunnande läkemedel (t.ex. warfarin) för att förhindra blodproppar

  • bensodiazepiner (t.ex. midazolam, triazolam) som används mot sömnlöshet eller ångest

  • karbamazepin, fenytoin (mot epilepsi)

  • nifedipin, isradipin, amlodipin, felodipin eller losartan (mot högt blodtryck)

  • ciklosporin, everolimus, sirolimus eller takrolimus (används efter transplantationer)

  • cyklofosfamid, vinkaalkaloider (t.ex. vinkristin, vinblastin) som används för att behandla cancer

  • halofantrin (mot malaria)

  • statiner (atorvastatin, simvastatin och fluvastatin) som används för att sänka kolesterolhalten i blodet

  • metadon (mot smärta)

  • celecoxib, flurbiprofen, naproxen, ibuprofen, lornoxikam, meloxikam, diklofenak (icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel, NSAID)

  • prednison (steroid)

  • zidovudin (även kallat AZT) eller sakvinavir (används vid behandling av HIV)

  • läkemedel mot diabetes såsom klorpropamid, glibenklamid, glipizid eller tolbutamid

  • teofyllin (mot astma)

  • A-vitamin (näringstillskott)

  • ivakaftor (används för behandling av cystisk fibros).


  Orala preventivmedel (p-piller) kan användas samtidigt med en enstaka kapsel Diflucan 150 mg.

  Diflucan med mat, dryck och alkohol

  Läkemedlet kan tas oberoende av måltid.

  Graviditet, amning och fertilitet

  Du bör inte ta Diflucan om du är gravid om inte din läkare sagt till dig att göra det.

  Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.


  Du kan fortsätta amma efter intag av en kapsel med Diflucan 150 mg.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Vid bilkörning och när du använder maskiner bör du tänka på att du kan drabbas av yrsel eller krampanfall under behandlingen.


  Du är alltid själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Diflucan innehåller laktos (mjölksocker)

  Detta läkemedel innehåller en liten mängd laktos (mjölksocker). Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


  3. Hur du använder Diflucan

  Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Dosering hos kvinnor i åldern 18-50 år: 1 kapsel intas via munnen som engångsdos. Svälj kapseln hel med ett glas vatten.


  Kontakta läkare om symtomen av jästsvampinfektionen inte förbättrats inom 3 dagar efter intaget av Diflucan-kapseln.


  Om jästsvampsinfektion återkommer oftare än 2 gånger under en sexmånadersperiod ska läkare kontaktas.

  Om du använt för stor mängd av Diflucan

  Risken för överdosering är mycket liten då förpackningen endast innehåller en kapsel. Om ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  Några personer utvecklar allergiska reaktioner, även om det är sällsynt med allvarliga allergiska reaktioner. Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Om du får några av följande symtom ska du genast kontakta läkare:

  • plötslig pipande andning, svårigheter att andas eller en trång känsla i bröstet

  • svullnad i ögonlock, ansikte eller läppar

  • klåda över hela kroppen, hudrodnad eller kliande, röda fläckar

  • hudutslag

  • svåra hudreaktioner, t.ex. ett utslag med blåsbildning (detta kan påverka mun och tunga).


  Diflucan kan påverka din lever. Tecken på leverpåverkan inkluderar:

  • trötthet

  • minskad aptit

  • kräkningar

  • gulaktig hud eller gulaktiga ögonvitor (gulsot).

  Om något av detta inträffar, sluta ta Diflucan och kontakta din läkare omedelbart.


  Andra biverkningar

  Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.


  Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare) är:

  • huvudvärk

  • obehagskänsla i magen, diarré, illamående, kräkningar

  • förhöjda levervärden

  • hudutslag.


  Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare) är:

  • minskad mängd röda blodkroppar vilket kan leda till blek hud och orsaka svaghet och andfåddhet

  • minskad aptit

  • sömnsvårigheter, dåsighet

  • krampanfall, yrsel, snurrande känsla, myrkrypningar, stickningar eller domningar, smakförändringar

  • förstoppning, matsmältningsbesvär, gasspänningar, muntorrhet

  • muskelsmärta

  • leverskador och gulfärgning av hud och ögon (gulsot)

  • strimmor i huden, blåsbildning (nässelutslag), klåda, svettningar

  • trötthet, allmän olustkänsla, feber.


  Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare) är:

  • minskat antal vita blodkroppar som hjälper till att försvara kroppen mot infektioner och minskat antal blodkroppar som hjälper till att stoppa blödningar

  • röd eller lila missfärgning av huden som kan orsakas av minskat antal blodplättar eller andra förändringar i blodet

  • förhöjda blodkolesterol- och blodfettvärden

  • sänkt halt av kalium i blodet

  • skakningar

  • onormalt EKG, förändringar i puls eller hjärtrytm

  • leversvikt

  • allergiska reaktioner (ibland allvarliga), däribland utbredda utslag med blåsbildning och flagande hud, svåra hudreaktioner och svullnad av läppar eller ansikte

  • håravfall  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Diflucan ska förvaras

  • Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

  • Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

  • Förvaras vid högst 30 ºC.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är flukonazol. Varje kapsel innehåller 150 mg flukonazol.

  • Övriga innehållsämnen är:

  Kapselns innehåll: laktosmonohydrat, majsstärkelse, kolloidal vattenfri kiseldioxid, magnesiumstearat och natriumlaurilsulfat.

  Kapselhöljets innehåll: gelatin, titandioxid (E171) och patentblå V (E131)

  Tryckfärg: shellack (glasering), svart järnoxid, n-butylalkohol, dehydrerad alkohol, renat vatten, propylenglykol, denaturerad sprit, isopropanol, stark ammoniak, kaliumhydroxid.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Diflucan 150 mg hård kapsel har en turkosblå del (stomme) och en turkosblå del (hätta). ”FLU-150” och ”Pfizer” är tryckt med svart färg på kapseln.


  Diflucan 150 mg finns i förpackning om 1 hård kapsel.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Pfizer AB

  191 90 Sollentuna

  Tel. 08-550 520 00

  E-mail: eumedinfo@pfizer.com


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2014-11-05 Ytterligare information om detta läkemedel finns på Läkemedelsverkets webbplats.


Andra har även köpt

Andra har även tittat på

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.