Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Rozex gel

0,75 % | 30 g
255:-
Jämförpris: 8500:-/kg
st
Köp
 • Webblager Bara ett fåtal kvar! Levereras om 1-2 vardagar
Läs mer
Snabbfakta
Varumärke: Rozex Verksamt ämne: Metronidazol Varunummer: 121445 Apotekets varuid: 55032
 • Används mot rodnad och utslag vid rosacea
 • Med metronidazol som har effekt på rodnad, knottror och akneliknande utslag
 • Rosacea är en hudsjukdom som drabbar ansiktet. En läkare bör ha fastställt diagnosen rosacea innan behandling med Rozex gel inleds.
Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Rozex gel är och vad det används för

  Rozex gel innehåller metronidazol, som är ett antibiotikum, som är aktivt endast mot ett fåtal sorters bakterier.

  Rozex gel används mot rodnad och utslag vid hudsjukdomen rosacea. Rosacea är en hudsjukdom som drabbar de centrala delarna av ansiktet (pannan, näsan, kinderna och hakan) med rodnader, knottror och varblåsor.

  En läkare bör ha fastställt diagnosen rosacea innan behandling med Rozex gel inleds.

  Det är inte klarlagt om gelen verkar mot rosacea genom att påverka hudens bakterieflora eller genom någon annan effekt på huden. Metronidazol har inte visats ha effekt mot andra hudsjukdomar eller hudinfektioner.

  Metronidazol som finns i Rozex gel kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Rozex

  0,75 % gel
  metronidazol
  propylenglykol, metylparahydroxibensoat och propylparahydroxibensoat

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


  Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Rozex gel är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Rozex gel
  3. Hur du använder Rozex gel
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Rozex gel ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Rozex gel är och vad det används för


  Rozex gel innehåller metronidazol, som är ett antibiotikum, som är aktivt endast mot ett fåtal sorters bakterier.


  Rozex gel används mot rodnad och utslag vid hudsjukdomen rosacea. Rosacea är en hudsjukdom som drabbar de centrala delarna av ansiktet (pannan, näsan, kinderna och hakan) med rodnader, knottror och varblåsor.

  En läkare bör ha fastställt diagnosen rosacea innan behandling med Rozex gel inleds.


  Det är inte klarlagt om gelen verkar mot rosacea genom att påverka hudens bakterieflora eller genom någon annan effekt på huden. Metronidazol har inte visats ha effekt mot andra hudsjukdomar eller hudinfektioner.


  Metronidazol som finns i Rozex gel kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Rozex gel

  Använd inte Rozex gel

  • om du är allergisk (överkänslig) mot metronidazol eller mot något av övriga innehållsämnen i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Rozex gel.

  • Kontakt med ögon och slemhinnor bör undvikas.

  • Om huden blir irriterad kan Du antingen använda Rozex gel mindre ofta eller göra ett tillfälligt uppehåll i behandlingen. Ta kontakt med läkare vid kraftig hudirritation.

  • UV-exponering (solning, solarium, UV-lampa) bör undvikas under behandlingen.

  • Tala om för din läkare om du lider eller har lidit av någon blodsjukdom.

  • Långvarig eller ej nödvändig användning av Rozex gel bör undvikas.

  Barn

  Detta läkemedel bör inte användas till barn eftersom erfarenhet saknas.

  Andra läkemedel och Rozex gel

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

  Graviditet och amning

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


  Erfarenhet av användning under graviditet saknas. Rozex gel ska endast användas under graviditet om Din läkare bedömer det nödvändigt. Rådgör därför med läkare före användning under graviditet.


  Rozex gel passerar över till modersmjölk. Rådgör med läkare före användning under amning.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Rozex gel påverkar inte förmågan att köra bil eller hantera maskiner.

  Rozex gel innehåller propylenglykol, metylparahydroxibensoat och propylparahydroxibensoat

  Propylenglykol (E1520) kan orsaka hudirritation.

  Rozex gel innehåller konserveringsmedlen metylparahydroxibensoat (E218) och propylparahydroxibensoat (E216), vilka kan ge en allergisk reaktion (eventuellt fördröjd).


  3. Hur du använder Rozex gel


  Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Rekommenderad dos är 2 applikationer på huden dagligen (morgon och kväll). Gelen påstryks i ett tunt lager på de hudpartier i ansiktet som ska behandlas. Innan användning, rengör huden med en mild tvål. Du kan använda kosmetika som inte är täckande, uttorkande eller sammandragande när du har strukit på Rozex gel.


  Normal behandlingstid är tre till fyra månader. Kontakta din läkare om du upplever att behandlingen inte hjälper.

  Om du använt för stor mängd av Rozex gel

  Om du har fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

  Om du har glömt att använda Rozex gel

  Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

  4. Eventuella biverkningar


  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare):

  Hudbiverkningar såsom brännande och stickande smärtkänsla, torrhet, rodnad, irritation, klåda och försämring av rosacea.


  Mindre vanliga (förekommer hos mellan 1 av 100 och 1 av 1000 användare):

  Metallsmak i munnen, stickning eller domning av armar och ben samt illamående.


  Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data):

  Kontakteksem, svullnad av ansiktet, fjällning.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Rozex gel ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Förvaras i skydd mot kyla. Får ej frysas.

  Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg. dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Läkemedlet ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är metronidazol. 1 gram gel innehåller metronidazol 7,5 mg (0,75 %).

  • Övriga innehållsämnen är: carbomer, propylenglykol (E1520), natriumedetat, metylparahydroxibensoat (E218), propylparahydroxibensoat (E216), natriumhydroxid och renat vatten.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Rozex gel tillhandahålls i aluminiumtub innehållande 30 g.


  Klar eller ljusgul gel som kan förändras till aningen brunaktig med tiden.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare


  Innehavare av godkännande för försäljning

  Galderma Nordic AB

  Seminariegatan 21

  752 28 Uppsala

  Sverige

  tfn: 018-444 0330

  fax: 018-444 0335

  e-post: nordic@galderma.com


  Tillverkare

  Laboratoires Galderma

  Z.I. Montdésir

  Alby-Sur-Chéran

  Frankrike


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2015-06-03


Andra har även köpt

Andra har även tittat på

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.