Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Finail medicinskt nagellack

5 % | 3 ml
315:-
Jämförpris: 105000:-/l
st
Köp
 • Webblager + 4 st Levereras om 1-2 arbetsdagar
Läs mer
Snabbfakta
Verksamt ämne: Amorolfin Varunummer: 193427 Apotekets varuid: 40777
 • Behandling av nagelsvamp
 • Behöver bara strykas på 1 gång/vecka
 • Kan användas när man tidigare fått diagnos och behandling av läkare och är i behov av ytterligare behandling
Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Finail är och vad det används för

  Finail innehåller amorolfin, ett medel mot svamp som har effekt på ett flertal svamparter som kan orsaka nagelinfektioner. 

  Finail används för behandling av måttligt utbredd nagelsvamp utan angrepp på nagelns tillväxtzon.

  Receptfritt kan Finail användas när du tidigare har fått diagnos och behandling av läkare och är i behov av ytterligare behandling för att helt bota infektionen. Du kan också behöva påbörja en ny behandling om infektionen återkommer.

  Amorolfin som finns i Finail kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Finail

  5% medicinskt nagellack
  amorolfin

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  • Vissa förpackningar av detta läkemedel är receptfritt. Finail måste trots det användas med försiktighet för att uppnå det bästa resultatet.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Vänd dig till läkare eller apotekspersonal om du behöver mera information eller råd. 

  • Om du har köpt detta läkemedel receptfritt måste du kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras.

  • Om du får biverkningar tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Finail är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Finail
  3. Hur du använder Finail
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Finail ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Finail är och vad det används för

  Finail innehåller amorolfin, ett medel mot svamp som har effekt på ett flertal svamparter som kan orsaka nagelinfektioner. 

  Finail används för behandling av måttligt utbredd nagelsvamp utan angrepp på nagelns tillväxtzon.


  Receptfritt kan Finail användas när du tidigare har fått diagnos och behandling av läkare och är i behov av ytterligare behandling för att helt bota infektionen. Du kan också behöva påbörja en ny behandling om infektionen återkommer.


  Amorolfin som finns i Finail kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Finail

  Använd inte Finail

  • om du är allergisk mot amorolfin eller mot något av övriga innehållsämnen i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Finail.

  Om du arbetar med lösningsmedel, t.ex. thinner, lacknafta eller liknande, ska du använda ogenomträngliga handskar för att skydda lacket på naglarna.


  Kosmetiskt nagellack eller lösnaglar ska inte användas under behandling med Finail.


  Nagelfilar som har använts till infekterade naglar får inte användas till friska naglar.


  Barn ska inte behandlas med Finail eftersom erfarenhet saknas.


  Undvik kontakt med ögon, öron och slemhinnor.

  Andra läkemedel och Finail

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas använda andra läkemedel.


  Du kan använda Finail samtidigt som du tar andra läkemedel. 

  Graviditet och amning


  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.  Det finns begränsad erfarenhet av användning under graviditet och amning. Därför ska du rådfråga läkare i samband med att du använder Finail under graviditet och amning.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Finail påverkar inte förmågan att köra bil eller använda maskiner.


  3. Hur du använder Finail

  När Finail används på ordination av läkare:

  Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Dosen har avpassats individuellt för dig.

  Ändra aldrig själv den dos som föreskrivits utan att rådgöra med din läkare.


  När Finail används receptfritt:

  Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker.


  Finail är avsett för användning på naglar.


  Rekommenderad dosering 

  Vuxna (över 18 år):

  Applicera Finail på de infekterade naglarna en gång i veckan. 

  Finail får endast appliceras på naglarna. Det kan ta lång tid att behandla nagelsvampinfektion. Du bör använda nagellacket varje vecka i flera månader. Fortsätt behandlingen tills den infekterade nageln har vuxit ut och läkt (nageln ser normal ut). I allmänhet tar det upp till 6 månader för fingernaglar och 9–12 månader för tånaglar.


  Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. 

  Bild 1

  1. Fila den infekterade nageln (särskilt på ytan och på nagelns yttre del) noggrant med en av de bifogade nagelfilarna. Använd aldrig denna nagelfil på friska naglar.

  Bild 2

  2. Rengör nagelytan med en av de bifogade rengöringskompresserna.

  Bild 3

  3. Doppa en spatel i lackflaskan. Spateln får inte strykas av mot flaskans kant.

  Bild 4

  4. Använd spateln och stryk ut lacket över hela den infekterade nagelns yta. Upprepa steg 1–4 för var och en av de infekterade naglarna.

  Bild 5

  5. Kom ihåg att stänga flaskan ordentligt efter användning.

  Bild 6

  6. Låt lacket torka i 3–5 minuter.

  Bild 7

  7. Rengör spateln med den kompress som användes till rengöring av naglarna.

  Det är viktigt att du upprepar alla steg ovan varje gång du behandlar naglarna.

  Om du har använt för stor mängd av Finail

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag: kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

  Om du har glömt att använda Finail

  Om du glömmer att stryka på lacket på den schemalagda veckodagen ska du applicera det så fort som du upptäcker detta och sedan fortsätta som förut. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  Biverkningar för denna produkt är sällsynta. Nagelförändringar (t.ex. missfärgning, brutna naglar, sköra naglar) kan förekomma. Dessa reaktioner kan även bero på själva nagelsvampinfektionen.


  Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare): Brutna, missfärgade och sköra naglar.


  Mycket sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare): Brännande känsla i huden.


  Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare): Rodnad, klåda, utslag, blåsor och allergiska hudreaktioner.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Finail ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

  Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter Utg. dat/EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Inga särskilda förvaringsanvisningar.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är amorolfin 5 % (50 mg/ml) som amorolfinhydroklorid. 

  • Övriga innehållsämnen är: ammoniummetakrylat sampolymer (typ A), butylacetat, etylacetat, vattenfri etanol, triacetin.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Finail är ett genomskinligt nagellack.


  Glasflaska (2,5 ml, 3 ml eller 5 ml) med PE-lock tätat med PET/PE/PTFE.


  Förpackningsstorlekar

  Glasflaska med 5 ml (receptbelagd förpackning)

  Glasflaska med 3 ml (receptfri förpackning)

  Glasflaska med 2,5 ml (receptfri förpackning)


  Kartongerna innehåller 30 nagelfilar, 10 plastspatlar och 30 rengöringskompresser.


  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Orifarm Generics A/S

  Energivej 15

  5260 Odense S

  Danmark


  Lokal företrädare
  Orifarm Generics AB
  Box 56048
  102 17 Stockholm
  info@orifarm.com


  Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

  Danmark: Finail

  Sverige: Finail


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2015-12-09


Andra har även köpt

Andra har även tittat på

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.