Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Reparil N Gel

100 g
79:90
Jämförpris: 799:-/kg
st
Köp
 • Webblager + 4 st Levereras om 1-2 arbetsdagar
Läs mer
Snabbfakta
Verksamt ämne: Dietylaminsalicylat;Escin Varunummer: 002537 Apotekets varuid: 16547
 • Lindrar tillfällig smärta och svullnad
 • Vid stukningar, vrickningar och klämskador
 • Från 12 år
Vissa utvärtes läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Reparil N är och vad det används för

  Reparil N är en gel för utvärtes bruk för lindring av tillfällig smärta och svullnad i samband med skador såsom stukningar, vrickningar och klämskador.

  Om besvären kvarstår i mer än 4-5 dagar tag kontakt med läkare.

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Reparil N

  10 mg/g + 50 mg/g Gel
  escin och dietylaminsalicylat

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare, eller apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  • Du bör tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 4-5 dagar.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Reparil N är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Reparil N
  3. Hur du använder Reparil N
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Reparil N ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Reparil N är och vad det används för

  Reparil N är en gel för utvärtes bruk för lindring av tillfällig smärta och svullnad i samband med skador såsom stukningar, vrickningar och klämskador.


  Om besvären kvarstår i mer än 4-5 dagar tag kontakt med läkare.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Reparil N

  Använd inte Reparil N

  • om du är allergisk mot escin, dietylaminsalicylat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  • på skadad hud, slemhinnor eller hudområden som utsätts för strålbehandling.

  • om du är överkänslig mot salicylater

  Varningar och försiktighet

  Undvik att få Reparil N i ögonen. Om du får Reparil N i ögonen skölj rikligt med vatten.

  Andra läkemedel och Reparil N

  Effekten av samtidig användning av andra utvärtes läkemedel är inte studerad.


  Vid kontakt med läkare eller annan sjukvårdspersonal kom ihåg att tala om att du använder eller nyligen har använt Reparil N.

  Graviditet, amning och fertilitet

  Graviditet

  Om du är gravid bör du inte använda Reparil N på stora hudområden under längre tid.


  Amning

  Om du ammar ska du inte smörja in brösten med Reparil N.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Reparil N har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.


  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  3. Hur du använder Reparil N

  Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel. Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker.


  Vuxna och ungdomar över 12 år:

  Stryk ett tunt lager Reparil N gel på huden vid det skadade området en till två gånger dagligen beroende på besvärens svårighetsgrad. Upprepa behandlingen under 4-5 dagar. Man kan gnida in gelen i huden, men det är inte nödvändigt.


  Om värken eller svullnaden kvarstår efter 4 - 5 dagar bör läkare kontaktas.

  Användning för barn och ungdomar

  Rekommenderas inte till barn under 12 år.

  Om du använt för stor mängd av Reparil N

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

  Om du har glömt att använda Reparil N

  Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  Allergiska hudreaktioner har rapporterats.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Reparil N ska förvaras

  Förvaras vid högst 25 °C.

  Öppnad aluminiumtub är hållbar i 6 månader.

  Öppnad laminattub är hållbar i 12 månader.


  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på kartongen och etiketten efter Utg. dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • De aktiva substanserna är escin och dietylaminsalicylat.
   1 g innehåller 10 mg escin och 50 mg dietylaminsalicylat.

  • Övriga innehållsämnen är karbomer, makrogol-6-glycerol-kaprylokaprat, dinatriumedetatdihydrat, trometamol, isopropylalkohol, lavendelolja, neroliolja, renat vatten.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Aluminiumtub eller laminattub, förpackningsstorlekar 40 g och 100 g.


  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Meda AB

  Box 906

  170 09 Solna

  Sverige


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2015-07-01


Andra har även köpt

Andra har även tittat på

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.