Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Pronaxen tablett

250 mg | 20 st
95:-
Jämförpris: 4:75/st
Tillfälligt slut
 • Webblager I lager hos leverantör Åter i lager inom kort
Läs mer
Snabbfakta
Verksamt ämne: Naproxen Varunummer: 085096 Apotekets varuid: 24264
 • Smärtstillande, febernedsättande och inflammationsdämpande
 • Vid menstruationssmärtor, huvud-, tand-, muskel-, led-och ryggvärk, samt vid förkylningsfeber och migrän
 • Från 12 år
Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt och retur till alla Hjärtats apotek
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. VAD PRONAXEN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

  Pronaxen är ett smärtstillande, febernedsättande och inflammationsdämpande läkemedel. Pronaxen tillhör en grupp läkemedel som kallas NSAID (icke steroida antiinflammatoriska läkemedel). Dessa verkar genom att minska bildandet av s.k. prostaglandiner (smärtbildande ämnen) i kroppen. Full effekt uppnås efter ca 2 timmar.

  Pronaxen används vid lätt till måttlig akut smärta, till exempel huvudvärk, akuta anfall av migrän, tandvärk, muskel- och ledvärk, ryggvärk samt vid förkylningsfeber och menstruationssmärtor. Pronaxen kan användas för korttidsbruk upp till 5 dagar mot smärta och 3 dagar mot feber eller migrän utan läkarkonsultation.

  Naproxen, det verksamma ämnet i Pronaxen, kan också vara godkänt för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

   

  Pronaxen 250 mg tabletter 

  Naproxen

  Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.
  Detta läkemedel är receptfritt. Pronaxen måste trots det användas med försiktighet för att uppnå det bästa resultatet.
  - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.
  - Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.
  - Du måste kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 3 dagar vid feber eller migrän och inom 5 dagar vid smärta.
  - Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. VAD PRONAXEN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
  2. INNAN DU TAR PRONAXEN
  3. HUR DU TAR PRONAXEN
  4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
  5. HUR PRONAXEN SKA FÖRVARAS
  6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR


  1. VAD PRONAXEN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

  Pronaxen är ett smärtstillande, febernedsättande och inflammationsdämpande läkemedel. Pronaxen tillhör en grupp läkemedel som kallas NSAID (icke steroida antiinflammatoriska läkemedel). Dessa verkar genom att minska bildandet av s.k. prostaglandiner (smärtbildande ämnen) i kroppen. Full effekt uppnås efter ca 2 timmar.

  Pronaxen används vid lätt till måttlig akut smärta, till exempel huvudvärk, akuta anfall av migrän, tandvärk, muskel- och ledvärk, ryggvärk samt vid förkylningsfeber och menstruationssmärtor. Pronaxen kan användas för korttidsbruk upp till 5 dagar mot smärta och 3 dagar mot feber eller migrän utan läkarkonsultation.


  Naproxen, det verksamma ämnet i Pronaxen, kan också vara godkänt för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


  2. INNAN DU TAR PRONAXEN

  Ta inte Pronaxen

  - om du är allergisk (överkänslig) mot naproxen, natriumnaproxen eller något av övriga innehållsämnen i Pronaxen
  - om du tidigare har fått allergiska reaktioner såsom astma, snuva eller hudutslag när du har tagit smärtstillande medel som innehåller acetylsalicylsyra eller andra läkemedel mot smärta/inflammation inom gruppen NSAID (icke steroida antiinflammatoriska läkemedel)
  - om du har eller har haft återkommande magsår eller tolvfingertarmsår
  - om du har fått magsår eller tolvfingertarmsår vid behandling med naproxen eller liknande preparat
  - om du har svår lever- eller njursjukdom, svår hjärtsvikt eller ökad blödningsbenägenhet
  - under graviditetens sista 3 månader.

  Var särskilt försiktig med Pronaxen:

  Använd aldrig flera olika smärtstillande medel samtidigt utan att rådfråga läkare eller apotekspersonal.

  Så låg dos som möjligt och kortast möjliga behandlingstid ska alltid eftersträvas för att minska risken för biverkningar. Generellt gäller att högre doser än rekommenderat kan medföra risker.

  Om du har eller haft följande sjukdomar bör du rådgöra med läkare innan behandling med Pronaxen påbörjas:
  - magsår eller tolvfingertarmsår
  - inflammatoriska tarmsjukdomar eller andra mag-tarmsjukdomar (såsom ulcerös kolit, Crohns sjukdom)
  - astma
  - hjärtsvikt
  - högt blodtryck
  - njur- eller leversjukdom
  - sjukdomar med ökad blödningstendens
  - SLE (bindvävssjukdom).

  Barn under 12 år ska inte behandlas med Pronaxen.


  Äldre personer bör vara observanta på den ökade risken för biverkningar som föreligger i högre ålder.


  Särskilt i början av behandlingen ska patienter som tidigare haft besvär från magtarmkanalen, i synnerhet äldre patienter, kontakta läkare vid symtom från buken.

  Pronaxen kan i sällsynta fall påverka de vita blodkropparna så att infektionsförsvaret försämras. Om du får en infektion med symtom såsom feber med kraftigt försämrat allmäntillstånd eller feber med lokala infektionssymtom såsom exempelvis ont i halsen/svalget/munnen eller vattenkastningsbesvär, ska du snarast uppsöka läkare så att man via blodprov kan utesluta en brist på vita blodkroppar (agranulocytos). Det är viktigt att du då informerar om din medicinering.

  Sluta ta Pronaxen och kontakta läkare omedelbart om svullnad av bl.a. ansikte, tunga och/eller svalg och/eller svårighet att svälja eller nässelutslag som uppträder tillsammans med andningssvårigheter inträffar (angioödem).

  Allvarliga hudreaktioner vid användning av NSAID har rapporterats i mycket sällsynta fall. Sluta ta Pronaxen och kontakta läkare om du får hudutslag eller skador på slemhinnorna.

  Vid vattkoppor bör inte detta läkemedel användas.

  Användningen av naproxen (som alla läkemedel vilka hämmar cyclooxygenas/prostaglandinsyntes) kan försvåra möjligheten att bli gravid. Rådgör med din läkare om du planerar graviditet eller om du har problem att bli gravid.

  Läkemedel som Pronaxen kan medföra en liten ökad risk för hjärtinfarkt eller stroke. En sådan riskökning är mer sannolik vid användning av höga doser och vid långtidsbehandling. Överskrid ej rekommenderad dos eller behandlingstid (se avsnitt 3 Hur du tar Pronaxen).

  Rådfråga läkare eller apotekspersonal om din behandling om du har hjärtproblem, om du tidigare har haft stroke eller om du har ökad risk för dessa tillstånd (t.ex. om du har högt blodtryck, diabetes, högt kolesterolvärde eller om du röker).

  Användning av andra läkemedel

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen tagit andra läkemedel, även receptfria sådana, naturläkemedel eller andra naturprodukter.


  Använd aldrig flera olika smärtstillande medel samtidigt utan att rådfråga läkare eller apotekspersonal.


  Pronaxen kan påverka eller påverkas av vissa läkemedel. Undvik att använda Pronaxen samtidigt med läkemedel som innehåller något av följande verksamma ämnen:
  - metotrexat i högdos (medel mot cancer och rubbingar i immunsystemet)
  - warfarin och tiklopidin (medel som motverkar blodets koagulation (levrande))
  - kortikosteroider (antiinflammatoriska medel)
  - andra medel mot feber och smärta (t.ex. acetylsalicylsyra, andra NSAID)


  Rådgör med läkare innan du använder Pronaxen samtidigt med läkemedel som innehåller något av följande verksamma ämnen. Doseringen av dessa kan då behöva ändras:
  - ACE-hämmare, angiotensin II-antagonister, betareceptorblockerare, loop-diuretika och tiazidderivat (medel mot högt blodtryck och vissa vätskedrivande medel)
  - ciklosporin och takrolimus (sänker immunförsvaret)
  - litium (mot manodepressioner/bipolär sjukdom)
  - metotrexat i lågdos (medel mot cancer och rubbningar i immunsystemet)
  - probenecid (medel mot gikt)
  - klopidogrel (mot blodproppar)
  - SSRI (s.k. selektiva serotoninåterupptagshämmare, används bl.a. mot depression)


  Effekten av Pronaxen kan försenas om du tar det samtidigt som kolestyramin (sänker blodfetter) eller antacida (medel mot sur mage).


  Intag av Pronaxen med mat och dryck
  Effekten av Pronaxen kan försenas om du tar det samtidigt med mat.


  Graviditet och amning
  Gravida kvinnor ska inte använda Pronaxen under de tre sista månaderna av graviditeten. Intag av Pronaxen ska undvikas av kvinnor som planerar att bli gravida eller är gravida. Behandling under någon del av graviditeten ska endast ske efter läkares ordination.


  Pronaxen passerar över i modersmjölk, men påverkar troligen inte det ammade barnet.


  Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.


  Körförmåga och användning av maskiner
  Vid behandling med Pronaxen kan reaktionsförmågan nedsättas hos vissa patienter. Detta bör beaktas då skärpt uppmärksamhet krävs, t.ex. vid bilkörning.
  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Viktig information om något innehållsämne i Pronaxen
  Innehåller laktosmonohydrat. Om du inte tål vissa sockerarter bör du kontakta läkare innan du tar Pronaxen.


  3. HUR DU TAR PRONAXEN

   

  Vuxna


  Vid feber eller smärta: 1 tablett (250 mg) vid behov, dock högst 2 tabletter (500 mg) per dygn (24 timmar).


  Utan läkares ordination bör Pronaxen användas högst 5 dagar i följd vid smärta och 3 dagar i följd vid feber. Kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras.


  Vid akuta anfall av migrän: 3 tabletter (750 mg) vid tecken på begynnande anfall, därefter 1 tablett (250 mg) vid behov, dock högst 5 tabletter (1250 mg) första dygnet, därefter högst 4 tabletter (1000 mg) per dygn. Kontakta läkare om Pronaxen inte har hjälpt mot din migrän inom 3 dagar.


  Barn över 12 år


  Vid feber eller smärta: 1 tablett (250 mg) vid behov, dock högst 2 tabletter (500 mg) per dygn (24 timmar).

  Utan läkares ordination bör Pronaxen användas högst 5 dagar i följd vid smärta och 3 dagar i följd vid feber. Kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras.


  Överskrid inte den rekommenderade dosen eller behandlingstiden, då risken för biverkningar ökar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Svälj tabletten tillsammans med vätska.


  Om du har tagit för stor mängd av Pronaxen
  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen tel 112 för bedömning av risken samt rådgivning.

  4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

  Liksom alla läkemedel kan Pronaxen orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare): Dåsighet, yrsel, huvudvärk, törst, svettningar. Vätskeansamling (ödem), hjärtklappning. Sura uppstötningar, smärta i maggropen, illamående, diarré, förstoppning, halsbränna, inflammation i munnen. Utslag, ytliga hudsår. Synstörningar. Öronsusningar.


  Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare): Håravfall, feber. Blödning, bristning, inflammation eller sår i magtarmkanalen. Nässelutslag, ljusöverkänslighet som ger inflammation i huden. Leverpåverkan. Astma, andnöd. Insomningssvårigheter, koncentrationssvårigheter. Njurpåverkan. Hörselnedsättning.


  Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare): Allergiska reaktioner (från hud, slemhinnor och andningsvägar) såsom angioödem (se Var särskilt försiktig med Pronaxen). Kramper, muskelsvaghet. Blodbildsförändringar t.ex. agranulocytos (se Var särskilt försiktig med Pronaxen). Kärlväggsinflammation, hjärtsvikt, förhöjt blodtryck, vätskeansamling i lungorna. Hjärnhinneinflammation. Inflammation i tjocktarmen, bristning i mag-tarmvägg, kräkningar, svartfärgad avföring, inflammation i matstrupen, väderspänning, inflammation i magsäckens slemhinna, inflammation i bukspottskörteln, blodkräkningar. Allvarlig hudreaktion med inflammation och hög feber. Leverinflammation. Allergisk lunginflammation. Förhöjd mängd kalium eller socker i blodet. Psykiska störningar som lätt oro, depression, mardrömmar. Muskelsmärta. Blod i urinen. Försämring av kolit och Chrons sjukdom.


  I sällsynta fall förekommer allvarliga hudinfektioner i samband med vattkoppor.


  Läkemedel som Pronaxen kan medföra en liten ökad risk för hjärtinfarkt eller stroke.


  Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

  5. HUR PRONAXEN SKA FÖRVARAS

  Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


  Plastburk: Förvaras vid högst 30°C.

  Blister: Förvaras vid högst 30°C. Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.


  Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på kartongen (Utg.dat.). Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

  Läkemedlet ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga på apoteket hur man gör med läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  Innehållsdeklaration
  Den aktiva substansen är naproxen. 1 tablett innehåller 250 mg.

  Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat 20 mg, majsstärkelse, gelatin, talk, magnesiumstearat, natriumstärkelseglykolat.


  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar
  Tabletterna är vita, runda, kupade med skåra, diameter 11 mm.


  Förpackningsstorlekar: 10 tabletter och 20 tabletter (tryckförpackningar)
  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


  Innehavare av godkännande för försäljning
  Orion Corporation
  P.O. Box 65
  FI-02101 Espoo
  Finland


  Tillverkare

  Orion Corporation, Orion Pharma

  Orionintie 1

  FI-02200 Espoo

  Finland


  För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning:

  Orion Pharma AB

  Box 520

  192 05 Sollentuna

  Telefon

  Sverige

  Tel: 08 –- 623 64 40

  e-postadress: info

  medinfo@orionpharma.com


  Denna bipacksedel godkändes senast den

  2012–05–02

Liknande produkt

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.