Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Mucoangin citron sugtablett

20 mg | 18 st
59:90
Jämförpris: 3:33/st
st
Köp
 • Webblager Bara ett fåtal kvar! Levereras om 1-2 vardagar
Läs mer
Snabbfakta
Varumärke: Mucoangin Verksamt ämne: Ambroxol Varunummer: 503632 Apotekets varuid: 56384
 • Lindrar lättare halsont
 • Lokalbedövande effekt
 • Från 12 år. Används inte mer än 3 dagar utan kontakt med läkare.
Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. VAD MUCOANGIN CITRON ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

  Mucoangin Citron innehåller det aktiva ämnet ambroxolhydroklorid. Det aktiva ämnet är den del av sugtabletten som har effekt.

  Mucoangin Citron har en lokalbedövande effekt som lindrar smärtan i halsen vid halsont.

  Mucoangin Citron används för:

  - att lindra smärta vid akut halsont.

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

  MUCOANGIN CITRON

  20 mg sugtabletter
  ambroxolhydroklorid

  Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

  - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  - Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

  - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  - Du måste kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 3 dagar.

   

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. VAD MUCOANGIN CITRON ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
  2. INNAN DU ANVÄNDER MUCOANGIN CITRON
  3. HUR DU ANVÄNDER MUCOANGIN CITRON
  4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
  5. HUR MUCOANGIN CITRON SKA FÖRVARAS
  6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  1. VAD MUCOANGIN CITRON ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

  Mucoangin Citron innehåller det aktiva ämnet ambroxolhydroklorid. Det aktiva ämnet är den del av sugtabletten som har effekt.

  Mucoangin Citron har en lokalbedövande effekt som lindrar smärtan i halsen vid halsont.


  Mucoangin Citron används för:

  - att lindra smärta vid akut halsont.

  2. INNAN DU ANVÄNDER MUCOANGIN CITRON

  Använd inte MUCOANGIN CITRON

  - Om du är allergisk (överkänslig) mot den aktiva substansen (ambroxolhydroklorid) eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  - Om du har fruktosintolerans, ett sällsynt ärftligt tillstånd.

  Var särskilt försiktig med MUCOANGIN CITRON

  Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Mucoangin Citron.

  -

  • Du ska inte använda Mucoangin Citron i mer än 3 dagar. Om du fortfarande har symtom efter 3 dagar eller om du har hög feber, rådgör med läkare.

  • Om du inte tål vissa sockerarter, ska du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel. Se även ”Mucoangin Citron innehåller sorbitol och sackaros”.

  • Om du har lever- eller njurproblem, fråga din läkare innan du använder Mucoangin Citron.

  • Mucoangin Citron är inte lämpligt för att behandla smärtsamma tillstånd i munnen (t ex irriterande/ömma ställen eller sår). Om du har sår i munnen, ska du kontakta läkare.

  • Andfåddhet (dyspné) kan förekomma på grund av annan samtidig sjukdom (t ex svullnad i halsen/strupen). Andra skäl kan vara en känsla av tryck i strupen på grund av den lokalbedövande effekten av Mucoangin Citron. Ett ytterligare skäl kan vara en allergisk reaktion som också kan orsaka svullnad i mun och hals.

  • Om ditt svalg och mun känns mindre känslig än vanligt (domning).

  • Svåra hurdeaktioner har rapporterats i samband med användning av ambroxolhydroklorid. Om du får ett hudutslag (inklusive sår i slemhinnorna i t.ex. mun, svalg, näsa, ögon, könsorgan) ska du sluta använda Mucoangin Citron och omedelbart kontakta läkare.


  Barn

  Om du är under 12 år ska du inte använda Mucoangin Citron.

  Användning av andra läkemedel

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

  Graviditet och amning

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel. 

  Ambroxol passerar in till det ofödda barnets kropp. Du ska inte ta Mucoangin Citron om du är gravid, speciellt inte under de första tre månaderna.

  Ambroxol passerar över till bröstmjölk. Om du ammar ditt barn ska du inte använda Mucoangin Citron.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Mucoangin Citron har ingen känd effekt på din förmåga att framföra fordon eller använda maskiner.

  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Viktig information om något(ra) innehållsämne(n) i MUCOANGIN CITRON

  En sugtablett innehåller 1,37 g sorbitol (8,2 g sorbitol vid maximal dygnsdos) och 6,3 mg sackaros (37,8 mg sackaros vid maximal dygnsdos) vilka är källor till fruktos (en sockerart). Om du lider av fruktosintolerans ska du inte använda detta läkemedel.

  Om du inte tål vissa sockerarter, ska du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.  3. HUR DU ANVÄNDER MUCOANGIN CITRON

  Använd alltid detta läkemedel enligt läkaren eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Rekommenderad dos är:

  För vuxna och barn över 12 år, låt 1 sugtablett smälta i munnen när du behöver smärtlindring. Du ska inte använda mer än 6 sugtabletter per dag.

  Du ska inte använda Mucoangin Citron i mer än 3 dagar. Om du fortfarande har symtom efter 3 dagar eller om du har hög feber, rådgör med läkare.

  Kliniska data har visat en snabb insättande effekt (inom senast 20 minuter). Effekten sitter i minst 3 timmar.


  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


  Om du tar för många sugtabletter (mer än 6 per dag) rådgör med läkare eller farmacevt om du märker några symtom.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

  4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

  Liksom alla läkemedel kan Mucoangin Citron orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  Om någon av följande biverkningar inträffar, sluta ta Mucoangin Citron och kontakta omedelbart din läkare:

  - allergisk reaktion med lokal svullnad av ansikte, läppar, mun, tunga och/eller hals (angioödem). Detta kan orsaka en känsla av tryck över svalget, svårighet att svälja eller andas.

  - snabbt insättande allergiska reaktioner som påverkar hela kroppen (anafylaktisk reaktion).


  Allvarlighetsgraden av allergiska reaktioner kan öka om du tar läkemedlet igen, eller om du tar ett annat läkemedel med samma substans (se avsnitt 2, Innan du använder Mucoangin Citron).


  Ytterligare biverkningar som kan förekomma:


  Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):


  • Illamående

  • domningar i mun, tunga och svalg (oral och faryngeal hypoestesi)

  • förändrad smakupplevelse (dysgeusi)


  Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

  • diarré

  • magbesvär (dyspepsi)

  • magont (smärta i övre delen av mag-tarmkanalen)

  • muntorrhet


  Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

  • Överkänslighetsreaktioner

  • Hudutslag, nässelfeber

  • torrhet i svalget


  Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

  (Någon exakt beräkning gå att göra eftersom biverkningarna inte inträffade under kliniska studier med 1226 patienter. Troligen förekommer dessa biverkningar inte oftare än “mindre vanliga”, men kan förekomma mer sällan):


  • anafylaktiska reaktioner inklusive anafylaktisk chock, angioödem (snabbt tilltagande svullnad i och under huden samt i och under slemhinnor) och klåda

  • svåra hudreaktioner (inklusive erythema multiforme, Stevens-Johnsons syndrom/toxisk epidermal nekrolys och akut generaliserad exantematös pustulos) 

  • kräkningar  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. HUR MUCOANGIN CITRON SKA FÖRVARAS

  Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


  Använd inte Mucoangin Citron efter det utgångsdatum som anges på kartongen och blisterfolien. Utgångsdatumet (Utg. dat:) avser den sista dagen i angiven månad.


  Förvaras vid högst 30°C.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


  6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  Innehållsdeklaration

  Innehållsdeklaration


  Den aktiva substansen är ambroxolhydroklorid. En sugtablett innehåller 20 mg ambroxolhydroklorid.


  Övriga innehållsämnen är

  - citronarom (innehåller sackaros)

  - frescofortarom

  - sorbitol (E420)

  - sukralos

  - makrogol 6000

  - talk

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Detta läkemedel är runda, vita tabletter med avfasade kanter. Bägge sidor är platta.

  Sugtabletterna tillhandahålls i aluminium/aluminium blisterförpackning.


  Förpackningsstorlekar:

  12, 18, 24, 30, 36, 42, och 48 sugtabletter.


  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Innehavare av godkännande för försäljning:

  Boehringer Ingelheim International GmbH

  Binger Strasse 173

  D-55216 Ingelheim, Tyskland


  Tillverkare

  Delpharm Reims S.A.S.

  10 rue Colonel Charbonneaux

  51100 Reims

  Frankrike

  Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:


  Belgien: Ambroxine

  Danmark, Sverige: Mucoangin Citron

  Irland: Lysopadol Lemon

  Nederländerna: Mucoangin Citroen


  Denna bipacksedel godkändes senast den

  2016-05-04

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.