Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Nurofen Apelsin oral suspension

40 mg/ml | 100 ml
59:90
Jämförpris: 599:-/l
st
Köp
 • Webblager Bara ett fåtal kvar! Levereras om 1-2 vardagar
Läs mer
Snabbfakta
Varumärke: Nurofen Verksamt ämne: Ibuprofen Varunummer: 598925 Apotekets varuid: 46016
 • Smärtstillande, febernedsättande och inflammationsdämpande
 • Vid huvud-, tand- och förkylningsvärk
 • Från 6 månader. Används högst 3 dagar i följd utan kontakt med läkare.
Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. VAD NUROFEN APELSIN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

  Dessa läkemedel verkar smärtstillande och febernedsättande. Nurofen Apelsin används för tillfällig behandling av:

  Ibuprofen som finns i Nurofen Apelsin kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

  Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkaren eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Kontakta läkare innan Nurofen Apelsin används:

  Generellt vid feber hos barn gäller att man bör kontakta läkare i följande situationer:

  Vanlig dos vid tillfälliga lätta till måttliga smärttillstånd och feber vid förkylningssjukdomar:

  *Dosen ska ges ungefär var 6:e till 8:e timme, motsvarande 20-30 mg/kg per dygn.

  Rekommenderas inte för användning till barn under 6 månader eller under 7 kg.

  Patienter med känslig mage rekommenderas ta Nurofen Apelsin till måltid.

  VARNING: Överskrid inte angiven dos.

  Användaranvisning för doseringsspruta

  Behandlingstid

  Detta läkemedel är endast för korttidsanvändning. Nurofen Apelsin bör användas högst 3 dagar i följd. Vid längre tids användning eller om symtomen förvärras, ska läkare kontaktas. 

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

  Nurofen Apelsin

  40 mg/ml oralsuspension
  ibuprofen

  Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

  -Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  -Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

  -Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  -Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 3 dagar.

   

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. VAD NUROFEN APELSIN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
  2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU TAR NUROFEN APELSIN
  3. HUR DU TAR NUROFEN APELSIN
  4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
  5. HUR NUROFEN APELSIN SKA FÖRVARAS
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. VAD NUROFEN APELSIN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

  Ibuprofen tillhör en grupp läkemedel som kallas NSAID (icke steroida antiinflammatoriska läkemedel).

  Dessa läkemedel verkar smärtstillande och febernedsättande. Nurofen Apelsin används för tillfällig behandling av:

  • Feber vid förkylningssjukdomar

  • Lätta till måttliga smärttillstånd, t.ex. huvudvärk och tandvärk


  Ibuprofen som finns i Nurofen Apelsin kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

  2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU TAR NUROFEN APELSIN

  Ge inte Nurofen Apelsin till barn som

  • är allergiskt mot ibuprofen eller mot liknande smärtstillande läkemedel (NSAID) eller mot något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  • tidigare har fått andningssvårigheter, astma, rinnande näsa, svullnad i ansiktet och/eller på händer eller nässelfeber efter användning av acetylsalicylsyra eller andra liknande smärtstillande läkemedel (NSAID).

  • har eller har haft magsår eller blödningar i magtarmkanalen i samband med tidigare användning av NSAID

  • har eller har haft återkommande magsår/blödning (två eller flera bekräftade fall av sår eller blödning)

  • har svår njur- eller leversjukdom

  • har svår hjärtsvikt

  • har hjärnblödning (cerbrovaskulär blödning) eller annan pågående blödning

  • har problem med blodets levringsförmåga (koagulation) eftersom ibuprofen kan öka blödningstiden

  • har outredd störning av blodbildningen

  • är svårt uttorkat (orsakat av kräkningar, diarré eller otillräckligt vätskeintag)

  Vuxna: ta inte läkmedlet under graviditetens tre sista månader.

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Nurofen Apelsin om ditt barn

  • har vissa ärftliga blodbildningsstörningar ( t ex akut intermittent porfyri)

  • har koagulationsstörningar

  • har bindvävssjukdomen SLE (systemisk lupus erythematosus) eller blandad bindvävssjukdom

  • har eller har haft någon tarmsjukdom (ulcerös kolit eller Crohns sjukdom), då dessa tillstånd kan försämras (se avsnitt 4 ”Eventuella biverkningar”)

  • tidigare har haft eller har högt blodtryck och/eller hjärtsvikt

  • har nedsatt njurfunktion

  • har någon leversjukdom. Vid lång tids användning av Nurofen Apelsin krävs regelbunden kontroll av levervärden, njurfunktion och blodvärden.

  • försiktighet rekommenderas om andra läkemedel tas samtidigt som kan öka risken för magsår eller -blödning, t.ex. perorala kortikosteroider (predisolon), blodförtunnande läkemedel (warfarin), SSRI (mot depression) eller läkemedel som hämmar blodplättarnas förmåga att levra sig (acetylsalicylsyra).

  • tar andra NSAID (inklusive COX-2 hämmare som celecoxib eller etoricoxib), eftersom samtidig användning av olika smärtstillande läkemedel ska undvikas (se avsnittet Användning av andra läkemedel).

  • biverkningar kan minimeras genom att lägsta effektiva dos tas under kortast möjliga tid.

  • vanemässigt bruk av (flera sorters) smärtstillande läkemedel leda till bestående svåra njurproblem. Risken kan öka vid fysisk ansträngning i kombination med saltförlust och vätskebrist. Därför bör detta undvikas.

  • Långvarig användning av något smärtstillande medel mot huvudvärk kan förvärra den. Om denna situation upplevs, eller misstänks, bör medicinsk rådgivning erhållas och behandlingen avbrytas. Diagnosen överdosering av läkemedel mot huvudvärk (MOH – medication overuse headache) bör misstänkas hos patienter som ofta eller dagligen har huvudvärk trots (eller på grund av) regelbunden användning av läkemedel mot huvudvärk.

  • har eller har haft astma eller allergisk sjukdom.då andningssvårigheter kan uppträda

  • har hösnuva, näspolyper eller KOL (kronisk obstruktiv lungsjukdom) då en ökad risk för allergiska reaktioner föreligger. De allergiska reaktionerna kan visa sig som astmaattacker (s k läkemedelsastma), Quinckes ödem eller nässelfeber.

  • allvarliga hudreaktioner (som Steven-Johnsons syndrom) har rapporterats i mycket sällsynta fall i samband med användning av NSAID. Användning av Nurofen Apelsin ska omedelbart avbrytas vid första tecken på hudutslag, slemhinneskador eller något annat tecken på allergisk reaktion.

  • har hjärtproblem, tidigare haft stroke eller du tror att det finns risk för dessa tillstånd hos ditt barn (t ex om ditt barn har högt blodtryck, diabetes, högt kolesterolvärde eller röker).

  • vid vattkoppor bör inte Nurofen Apelsin användas.

  • nyligen har genomgått en större operation då medicinsk övervakning krävs.

  • är uttorkad, eftersom risken för njurproblem då är förhöjd hos uttorkade barn

  • NSAID-läkemedel kan dölja symtom på infektion och feber

  • Användning av läkemedel som Nurofen Apelsin kan medföra en liten ökad risk för hjärtinfarkt eller stroke. En sådan riskökning är mer sannolik vid användning av höga doser och vid långtidsbehandling. Överskrid inte rekommenderad dos eller behandlingstid (3 dagar).

  • Biverkningar i magtarmkanalen såsom blödning, sår och brustet sår (perforation), vilka kan vara livshotande har rapporterats vid användning av NSAID. Detta har inträffat oavsett behandlingstid, med eller utan varningssymtom eller tidigare förekomst av allvarliga magtarmbiverkningar. Uppträder blödningar eller sår i magtarmkanalen ska behandlingen avbrytas omedelbart. Risken för blödningar, sår eller perforation i magtarmkanalen ökar vid höga NSAID-doser, hos patienter som tidigare haft magsår, särskilt vid svårare fall med blödningar eller perforation (se avsnitt 2 ”Ge inte ditt barn Nurofen Apelsin”) och hos äldre. Dessa patienter ska börja sin behandling med lägsta möjliga dos. Kombinationsbehandling med magslemhinneskyddande läkemedel (t ex misoprostol eller protonpumshämmare) ska övervägas för dessa patienter och även för personer som samtidigt behöver lågdos acetylsalicylsyra eller andra läkemedel, som sannolikt kan öka risken för biverkningar i magtarmkanalen.

  Antiinflammatoriska/smärtstillande läkemedel som ibuprofen kan förknippas med en liten ökad risk för hjärtattack eller stroke, särskild vid användning av höga doser. Överskrid inte den rekommenderade dosen eller behandlingstiden.


  Du bör diskutera din behandling med läkare eller apotekspersonal innan du tar Nurofen Apelsin om ditt barn:

  • har hjärtproblem inklusive hjärtsvikt, kärlkramp (bröstsmärta) eller om du har haft en hjärtattack, bypass-operation, perifer artärsjukdom (dålig cirkulation i benen eller fötterna på grund av trånga eller blockerade blodkärl) eller någon form av stroke (inklusive ”mini-stroke” eller transitorisk ischemisk attack (TIA)).

  • har högt blodtryck, diabetes, högt kolesterolvärde, en historik av hjärtsjukdomar eller stroke i familjen eller om du är rökare.

  Rådfråga läkare innan du använder Nurofen Apelsin om något av ovanstående gäller för ditt barn.


  Äldre

  Äldre har ökad risk för biverkningar, särskilt biverkningar från mage och tarm. Se avsnitt 4 ”Eventuella Biverkningar” för ytterligare information.


  Patienter som tidigare har haft biverkningar i magtarmkanalen framför allt äldre, ska omedelbart kontakta läkare om onormala mag-tarmbesvär uppkommer (särskilt blödningar i magtarmkanalen), särskilt om det sker i början av behandlingen.

  Andra läkemedel och Nurofen Apelsin

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om ditt barn använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.


  Nurofen Apelsin kan påverka eller påverkas av vissa andra läkemedel. Till exempel:

  • antikoagulerande läkemedel (dvs. blodförtunnande, t.ex. acetylsalicylsyra, dikumarol, warfarin, tiklopidin).

  • läkemedel som sänker högt blodtryck (diuretika, ACE-hämmare t.ex. kaptopril, betablockerare t.ex. atenolol, angiotensin-II-receptorantagonister t.ex. losartan).

  Vissa andra läkemedel kan också påverka eller påverkas av behandlingen med Nurofen Apelsin.

  Rådfråga därför alltid läkare innan du använder Nurofen Apelsin tillsammans med andra läkemedel.

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana. Detta gäller särskilt om du tar:

  Andra NSAID inklusive COX-2 hämmare

  Då dessa kan öka risken för biverkningar

  Digoxin ( mot hjärtsvikt)

  Då effekten av digoxin kan öka

  Glukokortikoider (kortison eller kortisonliknande ämnen)

  Då dessa kan öka risken för sår och blödningar i mage och tarm

  Trombocythämmande läkemedel

  Då risken för blödningar kan öka

  Acetylsalicylsyra (lågdos)

  Då den blodförunnande effekten kan försämras

  Blodförtunnande läkemedel ( t ex warfarin)

  Då effekten av dessa läkemedel kan öka

  Fenytoin (mot epilepsi)

  Då effekten av fenytoin kan öka

  Selektiva serotoninåterupptagshämmare (mot depression)

  Då dessa kan öka risken för blödningar i mage och tarm

  Litium (läkemedel mot mano-depressiva tillstånd och depression)

  Då effekten av litium kan öka

  Probenecid och sulfinpyrazon (mot gikt)

  Då utsöndringen av ibuprofen kan fördröjas

  Läkemedel mot högt blodtryck och vattendrivande läkemedel

  Då ibuprofen kan minska deras effekt och eventuellt öka risken för njurskador

  Kaliumsparande diuretika t.ex. amilorid, kaliumkanrenoat, spironolakton, triamteren.

  Då hyperkalemi kan uppstå

  Metotrexat (ett läkemedel mot cancer och reumatism)

  Då effekten av metotrexat kan öka

  Takrolimus och cyklosporin (immunosuppressiva läkemedel, sänker kroppens immunförsvar)

  Då njurskada kan inträffa

  Zidovudin (mot HIV/AIDS)

  Då det finns ökad risk för blödning i leder eller en blödning som leder till svullnad hos HIV-positiva hemofiliker

  Sulfonylureas (mot diabetes)

  Då blodsockernivån kan påverkas

  Kinolonantibiotika

  Då risken för kramper (anfall) ökar

  Vorikonazol eller flukonazol (CYP2C9-hämmare) mot svampinfektioner

  Då effekten av ibuprofen kan öka Sänkning av ibuprofendosen bör övervägas, speciellt när högdos ibuprofen ges med antingen vorikonazol eller flukonazol.

  Baclofen

  Baklofengiftighet kan utvecklas efter intag av ibuprofen

  Ritonavir

  Då plasmakoncentrationerna av NSAID kan öka

  Aminoglykosider

  Då utsöndringen av aminoglykosider kan minska


  Nurofen Apelsin med alkohol

  Drick inte alkohol när du använder Nurofen Apelsin. Vissa biverkningar, t ex de som påverkar mag-tarmkanalen eller centrala nervsystemet, är mer sannolika att inträffa om alkohol intas tillsammans med Nurofen Apelsin.

  Graviditet, amning och fertilitet

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


  Graviditet

  Använd inte detta läkemedel under de 3 sista månaderna av graviditeten. Undvik att ta detta läkemedel de första 6 månaderna av graviditeten om inte läkare har rekommenderat dig annat.


  Amning

  Endast små mängder ibuprofen och dess nedbrytningsprodukter förs över i modermjölk. Nurofen Apelsin kan användas under amning vid rekommenderade doser och under kortast möjliga tid.


  Fertilitet

  Nurofen Apelsin tillhör en grupp av läkemedel (NSAID), som kan försämra fertiliteten hos kvinnor. Den effekten försvinner när läkemedelsbehandlingen avslutas.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Korttidsbehandling av detta läkemedel har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

  Viktig information om någora innehållsämnen i Nurofen Apelsin

  • Nurofen Apelsin innehåller flytande maltitol. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

  • Nurofen Apelsin innehåller 28,09 mg natrium per 15 ml suspension (= 1,87 mg natrium per 1 ml suspension). Detta bör beaktas av patienter som ordinerats saltfattig kost.

  • Nurofen Apelsin innehåller vetestärkelse. Lämpligt för personer med glutenintolerans.

  • Patienter allergiska mot vete (ej samma som glutenintolerans) ska inte ta Nurofen Apelsin.


  3. HUR DU TAR NUROFEN APELSIN

  Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkaren eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Kontakta läkare innan Nurofen Apelsin används:

  • Om barnet är svårt medtaget eller har buksmärtor, nackstelhet, eller ryggvärk.

  • Om barnet har svåra besvär från öron, svalg eller luftrör.


  Generellt vid feber hos barn gäller att man bör kontakta läkare i följande situationer:

  • Om barnet inte druckit någon vätska eller förlorat stor mängd vätska till följd av ihållande kräkningar eller diarréer.

  • Om behandlingen inte gett någon effekt på smärtan eller febern efter första dygnet.

  • Om nya symtom uppträder eller magsmärtor/magbesvär förvärras eller varar länge.


  Vanlig dos vid tillfälliga lätta till måttliga smärttillstånd och feber vid förkylningssjukdomar:

  Barnets vikt (ålder)

  Mängd

  Antal doser per dygn*

  7-9 kg (6-11 månader)

  1,25 ml (motsvarar 50 mg ibuprofen)

  3-4 gånger

  10-15 kg (1-3 år)

  2,5 ml (motsvarar 100 mg ibuprofen)

  3 gånger

  16-19 kg (4-5 år)

  3,75 ml (motsvarar 150 mg ibuprofen)

  3 gånger

  20-29 kg (6–9 år)

  5 ml (motsvarar 200 mg ibuprofen)

  3 gånger

  30-40 kg (10–12 år)

  7,5 ml (använd sprutan två gånger: 5 ml + 2,5 ml)

  3 gånger

  *Dosen ska ges ungefär var 6:e till 8:e timme, motsvarande 20-30 mg/kg per dygn.


  Rekommenderas inte för användning till barn under 6 månader eller under 7 kg.

  Patienter med känslig mage rekommenderas ta Nurofen Apelsin till måltid.


  VARNING: Överskrid inte angiven dos.


  Användaranvisning för doseringsspruta

  1. Skaka flaskan väl.

  2. Tag av locket från flaskan genom att trycka ned det och skruva moturs.

  3. Tryck kraftigt in doseringssprutan i flasköppningen.

  4. För att fylla doseringssprutan, vänd flaskan upp och ned. Medan doseringssprutan hålls på plats dra försiktigt ut sprutkolven tills lösningen har nått önskad markering på sprutan.

  5. Vänd flaskan tillbaka i upprätt läge och tag loss sprutan från flasköppningen genom att försiktigt vrida sprutan.

  6. För in doseringssprutans spets i munnen på barnet. Pressa långsamt in sprutkolven för att få ut lösningen. Efter användning sätt på locket på flaskan. Tvätta doseringssprutan i varmt vatten och låt den torka. Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


  Behandlingstid

  Detta läkemedel är endast för korttidsanvändning. Nurofen Apelsin bör användas högst 3 dagar i följd. Vid längre tids användning eller om symtomen förvärras, ska läkare kontaktas. 


  Om du använder för stor mängd av Nurofen Apelsin

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

  Följande symtom kan visa sig: illamående, kräkningar, buksmärtor eller, mer sällan, diarré. Dessutom huvudvärk, blödning från mag- tarmkanalen, svindel, yrsel, dåsighet, ryckningar i ögonen, dimsyn, öronsusningar, lågt blodtryck, upprymdhet, förvirring, koma, kramper, medvetslöshet, ökning av kalium i blodet, ökad surhetsgrad i blodet, förlängd blödningstid, akut njursvikt, leverskada, andningssvårigheter och försämring av astma hos astmatiker.

  Om du eller ditt barn har glömt att ta Nurofen Apelsin

  Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Om du glömmer en dos, ta eller ge den så snart du kommer ihåg den och tag sedan nästa dos enligt doseringsintervallet ovan.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

  4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

  Liksom alla läkemedel kan Nurofen Apelsin orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. Biverkningar kan minimeras genom att ta lägsta dos under kortast möjliga tid för att lindra symtomen. Ditt barn kan få biverkningar. Om det inträffar eller du känner dig orolig, sluta ge ditt barn detta läkemedel och kontakta läkare så snart som möjligt. Äldre personer som använder detta läkemedel har en ökad risk för att få biverkningar.


  Sluta ta detta läkemedel och sök omedelbar läkarvård om ditt barn får följande:

  • Tecken på blödningar från magtarmkanalen; svår smärta i buken, svart tjärliknande avföring, blodiga kräkningar eller med mörka partiklar som liknar kaffesump.

  • Tecken på allvarlig allergisk reaktion; försämring av astma, oförklarligt väsande andning eller andnöd, svullnad av ansikte, tunga eller strupe, andningsbesvär, hjärtklappning, blodtrycksfall som kan leda till chock. Detta kan inträffa redan vid första intag av detta läkemedel. Om något av dessa symtom inträffar, kontakta läkare omgående

  • Svåra hudreaktioner; utslag som täcker hela kroppen, fjällning, blåsor eller hudavflagning.

  Tala om för din läkare om någon av följande biverkningar uppkommer, om de förvärras eller du upplever några som inte är angivna.


  Vanliga (kan påverka upp till 1 av 10 användare)

  • Problem med mage och tarm såsom halsbränna, buksmärtor, illamående, matsmältningsbesvär, diarré, kräkningar, gasbildning, förstoppning och små blödningar i mage och/eller tarm som i sällsynta fall kan orsaka blodbrist.

  Mindre vanliga (kan påverka upp till 1 av 100 användare)

  • Magsår, perforation eller blödning, inflammation i munslemhinnan med sår, försämring av pågående mag-tarmsjukdom (ulcerativ kolit eller Crohns sjukdom), gastrit.

  • Störningar från centrala nervsystemet såsom huvudvärk, yrsel, sömnlöshet, oro, irritabilitet eller trötthet.

  • Synstörningar.

  • Hudutslag av olika slag

  • Överkänslighetsreaktioner med nässelfeber och klåda

  Sällsynta (kan påverka 1 av 1000 användare)

  • Tinnitus (öronsusningar).

  • Ökad ureakoncentration i blodet, smärta i rygg och/eller buk, blod i urinen och feber kan vara tecken på njurskada (papillär nekros)

  • Ökad urinsyrakoncentration i blodet

  • Minskade hemoglobinnivåer

  Mycket sällsynta (kan påverka 1 av 10 000 användare)

  • Inflammation i matstrupe och bukspottkörtel, förträngningar i tarmen

  • Hjärtsvikt, hjärtinfarkt och svullnad i ansikte och händer (ödem)

  • Mindre urinutsöndring än normalt och svullnad (speciellt hos patienter med högt blodtryck och försämrad njurfunktion), svullnad (ödem) och grumlig urin (nefrotiskt syndrom), inflammatorisk njursjukdom (interstitiell nefrit) som kan leda till akut njursvikt. Om något av ovanstående symtom inträffar, eller vid sjukdomskänsla, sluta ta Nurofen Apelsin och kontakta omedelbart läkare då detta kan vara första tecknen på njurskada eller njursvikt.

  • Psykotiska reaktioner och depression

  • Högt blodtryck, inflammation i blodkärl

  • Hjärtklappning

  • Försämrad leverfunktion, skada på levern (första tecken kan vara missfärgning av huden), särskilt vid långtidsanvändning, leversvikt, akut leverinflammation (hepatit)

  • Störning av blodcellsbildningen - första tecknen är: feber, halsont, ytliga munsår, influensaliknande symtom, svår utmattning, näs- och hudblödning, oförklarliga blåmärken. I dessa fall måste behandlingen upphöra omedelbart och läkare rådfrågas. All självmedicinering med smärtstillande eller febernedsättande läkemedel (antipyretiska läkemedel) måste upphöra.

  • Svåra hudinfektioner och mjukdelskomplikationer vid vattkoppor

  • Försämring av inflammationsrelaterade infektioner (t ex nekrotiserande fasciit) har rapporterats i samband med användande av vissa smärtstillande läkemedel (NSAID). Om tecken på infektion uppträder eller blir värre måste läkare uppsökas utan dröjsmål för att utreda om behandling mot infektion/ med antibiotika ska sättas in.

  • Symtom på hjärnhinneinflammation, som nackstelhet, huvudvärk, illamående, kräkning, feber och förvirring har observerats vid intag av ibuprofen. Patienter med autoimmuna sjukdomar (SLE, blandad bindvävssjukdom) kan ha större risk för att påverkas. Kontakta genast läkare om detta inträffar.

  • Svåra hudbiverkningar; utslag med rodnad och blåsor (t ex Stevens Johnson syndrom, erythema multiforme, toxisk epidermal nekrolys/Lyells syndrom), håravfall (alopeci).

  Inte känd: (frekvensen kan inte uppskattas från tillgängliga data)

  • Luftvägsreaktioner som astma, bronkospasm eller andnöd (dyspné).

  Läkemedel som tillhör den här gruppen kan medföra en något förhöjd risk för hjärtinfarkt eller stroke.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. HUR NUROFEN APELSIN SKA FÖRVARAS

  Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

  Används före utgångsdatum som anges på kartongen och flaskan efter ”Utg.dat”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

  Förvaras vid högst 25 °C.

  Efter att flaskan har öppnats är hållbarheten 6 månader.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  Nurofen Apelsin, 40 mg/ml, oral suspension

  • Den aktiva substansen är ibuprofen. 1 ml oral suspension innhåller 40 mg ibuprofen.

  • Övriga innehållsämnen citronsyramonohydrat, natriumcitrat, natriumklorid, sackarinnatrium, polysorbat 80, domifenbromid, flytande maltitol, glycerol, xantangummi, apelsinsmak (innehåller vetestärkelse), renat vatten.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Nurofen Apelsin, 40 mg/ml, oral suspension är en benvit viskös suspension med apelsinsmak.


  Varje flaska innehåller antingen 30 ml, 50 ml eller 100 ml.

  Förpackningen innehåller en doseringsspruta (rymmer 5 ml och är graderad med 1,25 ml, 2,5 ml, 3,75 ml och 5 ml).


  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  Innehavare av godkännande för försäljning

  Reckitt Benckiser Healthcare International Limited

  103-105 Bath Road

  Slough

  Berkshire

  SL1 3HU

  Storbritannien


  Ombud

  Reckitt Benckiser Healthcare (Scandinavia) A/S

  Vandtårnsvej 83A

  2860 Söborg

  Danmark


  Tillverkare

  Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited,

  Dansom Lane,

  Hull.

  East Yorkshire.

  HU8 7DS

  Storbritannien

  • Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:


  Tyskland

  Nurofen Junior Fieber-und Schmerzsaft Orange 40mg/ml Suspension zum Einnehmen

  Österrike

  Nureflex Junior Orange 4% Suspension zum Einnehmen

  Island

  Nurofen Junior

  Norge

  Nurofen 40 mg/ml mikstur, suspensjon med appelsinsmak

  Sverige

  Nurofen Apelsin, 40 mg/ml, Oral suspension


  Denna bipacksedel godkändes senast den

  2016-07-22

Andra har även köpt

Andra har även tittat på

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.