Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Ibuprofen Orifarm filmdragerad tablett

400 mg | 30 st

Webbpris

15:-
Jämförpris: 0:50/st
Butikspris 42:-
st
Köp
  • Webblager I lager hos leverantör, levereras om 2-3 vardagar
Läs mer
Snabbfakta
Verksamt ämne: Ibuprofen Varunummer: 061379 Apotekets varuid: 38268
  • Mot smärta, feber och inflammation
  • Vid huvud-, tand-, öron-, förkylnings- och mensvärk
  • Från 12 år. Läkare bör kontaktas om symtomen försämras eller inte förbättras inom 5 dagar.
Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.

Alltid på Hjärtat!

  • Fri frakt
  • Enkla betalningar genom Klarna
  • Snabba leveranser
  • Om produkten

    1. Vad Ibuprofen Orifarm är och vad det används för

    Ibuprofen Orifarm tillhör en grupp läkemedel som kallas NSAID (icke-steroida antiinflammatoriska/antireumatiska läkemedel). Ibuprofen Orifarm verkar smärtstillande, febernedsättande och inflammationsdämpande. Effekt fås i regel inom 30 minuter och maximal effekt nås inom 1–2 timmar.

    Ibuprofen Orifarm används vid tillfälliga lätta till måttliga smärttillstånd, t.ex. huvudvärk, tandvärk, ryggbesvär, muskel- och ledvärk, feber vid förkylningssjukdomar och menstruationssmärtor.

    Ibuprofen som finns i Ibuprofen Orifarm kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

  • Leveransinformation

    Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

    Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

    Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

    *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

  • Bipacksedeln
    Källa: Fass.se

    Bipacksedel: Information till användaren

    Ibuprofen Orifarm

    200 mg, 400 mg filmdragerad tablett
    Ibuprofen
    laktos

    Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

    Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

    - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

    - Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

    - Vuxna: Kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 3 dagar vid feber och 5 dagar vid smärta.

    - Barn och ungdomar: Kontakta läkare om barn och ungdomar behöver använda detta läkemedel i mer än 3 dagar, eller om symtomen försämras.Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

    I denna bipacksedel finner du information om:
    1. Vad Ibuprofen Orifarm är och vad det används för
    2. Vad du behöver veta innan du använder Ibuprofen Orifarm
    3. Hur du använder Ibuprofen Orifarm
    4. Eventuella biverkningar
    5. Hur Ibuprofen Orifarm ska förvaras
    6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

    1. Vad Ibuprofen Orifarm är och vad det används för

    Ibuprofen Orifarm tillhör en grupp läkemedel som kallas NSAID (icke-steroida antiinflammatoriska/antireumatiska läkemedel). Ibuprofen Orifarm verkar smärtstillande, febernedsättande och inflammationsdämpande. Effekt fås i regel inom 30 minuter och maximal effekt nås inom 1–2 timmar.


    Ibuprofen Orifarm används vid tillfälliga lätta till måttliga smärttillstånd, t.ex. huvudvärk, tandvärk, ryggbesvär, muskel- och ledvärk, feber vid förkylningssjukdomar och menstruationssmärtor.


    Ibuprofen som finns i Ibuprofen Orifarm kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

    2. Vad du behöver veta innan du använder Ibuprofen Orifarm

    Använd inte Ibuprofen Orifarm

    • om du är allergisk mot ibuprofen eller mot något annat innehållsämnen i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

    • under de tre sista månaderna av graviditeten

    • om du har någon sjukdom med ökad blödningstendens

    • om du har magsår eller tolvfingertarmsår, eller tidigare fått magsår eller tolvfingertarmsår vid behandling med Ibuprofen Orifarm eller liknande preparat

    • om du har haft återkommande magsår eller tolvfingertarmsår

    • om du har svår lever- eller njursjukdom

    • om du har svår hjärtsvikt

    • om du har fått allergiska symtom (t.ex. andningssvårigheter, nästäppa, hudutslag) när du tagit acetylsalicylsyra eller liknande medel mot inflammation

    Varningar och försiktighet

    Så låg dos som möjligt och kortast möjliga behandlingstid ska alltid eftersträvas för att minska risken för biverkningar.

    Högre doser än de rekommenderade kan medföra allvarliga risker. Använd inte olika sorters smärtstillande läkemedel samtidigt utan läkares föreskrift.


    Ibuprofen Orifarm 200 mg skall inte ges till barn under 6 år.

    Ibuprofen Orifarm 400 mg skall inte ges till barn under 12 år.


    Före behandling med Ibuprofen Orifarm bör du rådgöra med läkare om du har eller har haft följande sjukdomar eller symtom:

    • SLE eller andra bindvävssjukdomar

    • nedsatt njur- eller leverfunktion

    • lätt till måttlig hjärtsvikt

    • astma eller allergiska sjukdomar

    • inflammatoriska tarmsjukdomar

    • tidigare magsår eller annan ökad blödningsbenägenhet


    Äldre personer bör vara observanta på den ökade risken för biverkningar som föreligger i högre ålder.


    Ibuprofen Orifarm kan, liksom andra antiinflammatoriska läkemedel, maskera tecken på infektion.


    Om du tidigare haft besvär från mag-tarmkanalen ska du kontakta läkare vid symtom från buken. Kontakt med läkare är särskilt viktigt om symtomen uppstår i början av behandlingen och hos äldre patienter.


    Allvarliga hudreaktioner vid användning av NSAID har rapporterats i mycket sällsynta fall. Sluta ta Ibuprofen Orifarm och kontakta läkare om du får hudutslag eller skador på slemhinnorna.


    Sluta använda Ibuprofen Orifarm och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom (angioödem):

    • svullnad av ansikte, tunga eller svalg

    • svårigheter att svälja

    • nässelutslag och andningssvårigheter

    Antiinflammatoriska/smärtstillande läkemedel som ibuprofen kan förknippas med en liten ökad risk för hjärtattack eller stroke, särskild vid användning av höga doser. Överskrid inte den rekommenderade dosen eller behandlingstiden.

    Du bör diskutera din behandling med läkare eller apotekspersonal innan du tar Ibuprofen Orifarm om du:

    • har hjärtproblem inklusive hjärtsvikt, kärlkramp (bröstsmärtor) eller om du har haft en hjärtattack, bypass-operation, perifer artärsjukdom (dålig cirkulation i benen eller fötterna på grund av trånga eller blockerade blodkärl) eller någon form av stroke (inklusive ”mini-stroke” eller transitorisk ischemisk attack (TIA)).

    • har högt blodtryck, diabetes, högt kolesterolvärde, en historik av hjärtsjukdomar eller stroke i familjen eller om du är rökare.


    Ibuprofen Orifarm kan påverka möjligheten att bli gravid, se avsnittet Graviditet och amning för mer information.


    Vid vattkoppor bör inte Ibuprofen Orifarm användas.


    Det finns en risk för nedsatt njurfunktion hos barn och ungdomar som är uttorkade.

    Andra läkemedel och Ibuprofen Orifarm

    Använd inte olika sorters smärtstillande medel samtidigt utan läkares ordination.


    Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


    Ibuprofen Orifarm kan påverka eller påverkas av vissa andra läkemedel. Till exempel:

    • antikoagulerande läkemedel (dvs. blodförtunnande, t.ex. acetylsalicylsyra, warfarin, tiklopidin)

    • läkemedel som sänker högt blodtryck (ACE-hämmare t.ex. kaptopril, betablockerare t.ex. atenolol, angiotensin II-receptorantagonister t.ex. losartan)

    • läkemedel mot inflammation (kortikosteroider)

    • läkemedel mot oregelbunden hjärtrytm (digoxin)

    • läkemedel mot manodepressiv sjukdom (litium)

    • läkemedel mot tumörer och rubbningar i immunsystemet (t.ex. metotrexat)

    • vissa immunosuppressiva medel mot avstötning av transplanterade organ (t.ex. ciklosporin, takrolimus)

    • läkemedel mot depression (så kallade SSRI)

    • läkemedel mot svampinfektioner (t.ex. flukonazol, vorikonazol)


    Vissa andra läkemedel kan också påverka eller påverkas av behandlingen med Ibuprofen Orifarm. Du bör därför alltid rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder Ibuprofen Orifarm med andra läkemedel.

    Graviditet, amning och fertilitet

    Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


    Graviditet

    Gravida kvinnor ska inte använda Ibuprofen Orifarm under de tre sista månaderna av graviditeten.

    Intag av Ibuprofen Orifarm ska undvikas av kvinnor som planerar graviditet eller är gravida. Behandling under någon del av graviditeten ska endast ske efter läkares ordination.


    Amning

    Ibuprofen Orifarm passerar över i modersmjölk, men påverkar troligen inte det ammande barnet. Rådgör med läkare vid behov av mer än tillfälligt bruk av Ibuprofen Orifarm under amning.


    Fertilitet

    Ibuprofen Orifarm kan, som många antiinflammatoriska läkemedel, försämra chanserna att bli gravid och rekommenderas därför inte till kvinnor som försöker bli gravida. Påverkan är tilfällig och upphör när man slutar använda denna typ av läkemedel.

    Körförmåga och användning av maskiner

    Ibuprofen Orifarm kan hos vissa personer försämra reaktionsförmågan, t.ex. på grund av biverkningar som synrubbningar, yrsel eller dåsighet. Detta bör man tänka på vid tillfällen då skärpt uppmärksamhet krävs, t.ex. vid bilkörning.


    Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

    Ibuprofen Orifarm innehåller laktos

    Ibuprofen Orifarm innehåller laktos. Om du inte tål vissa sockerarter bör du kontakta läkare innan du tar denna medicin.


    3. Hur du använder Ibuprofen Orifarm


    Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker.


    Rekommenderad dos är:


    Ibuprofen Orifarm 200 mg

    Tillfälliga lätta till måttliga smärttillstånd och feber vid förkylningssjukdomar.

    Vuxna och ungdomar över 12 år (≥40 kg): 1–2 tabletter (200–400 mg) som engångsdos eller vid behov 3–4 gånger per dygn med 4-6 timmars mellanrum. Maximal dygnsdos ska inte överstiga 6 tabletter (1200 mg). Mer än 2 tabletter (400 mg) åt gangen ger inte bättre smärtstillande effekt.

    Barn 6–12 år (över 20 kg): 1 tablett (200 mg) 1–3 gånger per dygn vid behov med 4-6 timmars mellanrum. Maximal dygnsdos ska inta överstiga 3 tabletter (600 mg).


    Vuxna

    Kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 3 dagar vid feber och inom 5 dagar vid smärta.


    Barn och ungdomar

    Kontakta läkare om barn och ungdomar behöver använda detta läkemedel i mer än 3 dagar eller om symptomen försämras


    Menstruationssmärtor.

    Vuxna och ungdomar över 12 år (≥40 kg): 2 tabletter (400 mg) 1–3 gånger per dygn vid behov med 4-6 timmars mellanrum. Maximal dygnsdos ska inte överstiga 6 tabletter (1200 mg). Mer än 2 tabletter (400 mg) åt gangen ger inte bättre smärtstillande effekt. Ta medicinen så tidigt som möjligt vid menstruationens början, då blir effekten bättre.


    Ibuprofen Orifarm 400 mg

    Tillfälliga lätta till måttliga smärttillstånd och feber vid förkylningssjukdomar. Vanlig dos för vuxna och ungdomar över 12 år (≥40 kg): 1 tablett (400 mg) som engångsdos eller vid behov 2–3 gånger per dygn med 4-6 timmars mellanrum. Maximal dygnsdos skal inte överstiga 3 tabletter (1200 mg) per dygn. Mer än 1 tablett (400 mg) åt gången ger inte bättre smärtstillande effekt.


    Vuxna

    Kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 3 dagar vid feber och inom 5 dagar vid smärta.


    Ungdomar

    Kontakta läkare om barn och ungdomar behöver använda detta läkemedel i mer än 3 dagar eller om symptomen försämras.


    Menstruationssmärtor. Vanlig dos för vuxna och ungdomar över 12 år (≥40 kg): 1 tablett (400 mg) 1–3 gånger per dygn vid behov med 4-6 timmars mellanrum. Maximal dygnsdos ska inte överstiga 3 tabletter (1200 mg).. Ta medicinen så tidigt som möjligt vid menstruationens början, då blir effekten bättre. Mer än 1 tablett (400 mg) åt gången ger inte bättre smärtstillande effekt.

    Om du använt för stor mängd av Ibuprofen Orifarm

    Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

    Symtom på överdosering är framför allt symtom från mag-tarmkanalen såsom illamående, buksmärtor och kräkningar.

    Om du har glömt att använda Ibuprofen Orifarm

    Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.    Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

    4. Eventuella biverkningar

    Liksom alla läkemedel kan Ibuprofen Orifarm orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. Vanligast är biverkningar från mag-tarmkanalen, som förekommer hos 10 till 30 % av alla användare.


    Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare): mag-tarmbiverkningar (magont, halsbränna, illamående, kräkningar, förstoppning, väderspänning, blödning från mage och tarm som kan ge svart avföring eller blodblandade kräkningar, diarré), trötthet, hudutslag, huvudvärk.


    Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): magsår, hepatit, gulsot, njurskador, nässelutslag, klåda, små blödningar i hud och slemhinnor, inflammation i magslemhinnan, svullnad av ansikte, läppar, tunga och svalg, ibland med andnöd eller sväljningssvårigheter (angioödem), andnöd, kramp i luftrören, allergisk snuva, astma eller förvärrad astma, sömnlöshet, lätt oro, synrubbningar, ljuskänslighet, hörselskador.


    Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare): allergisk reaktion, vätskeansamling i kroppen, blodbildsförändringar, brustet magsår, leverskador, depression, förvirring, hud- och slemhinnepåverkan såsom överhudsavlossning och/eller mångskiftande hudrodnad (ibland allvarlig), icke bakteriell hjärnhinneinflammation, synnedsättning, tinnitus, yrsel.


    Observera att Ibuprofen Orifarm kan förlänga blödningstiden.


    Högt blodtryck och hjärtsvikt samt förvärrade sår i tjocktarmen och Crohns sjukdom (tarmsjukdom) har rapporterats vid behandling med läkemedel mot smärta (NSAID-preparat).


    I sällsynta fall förekommer allvarliga biverkningar i samband med vattkoppor.


    Läkemedel som Ibuprofen Orifarm kan medföra en liten ökad risk för hjärtinfarkt eller stroke.


    Rapportering av biverkningar

    Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

    Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

    5. Hur Ibuprofen Orifarm ska förvaras

    Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


    Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


    Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

    6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

    Innehållsdeklaration

    • Den aktiva substansen är ibuprofen, 200 mg och 400 mg

    • Övriga innehållsämnen är mikrokristallin cellulosa, kroskarmellosnatrium, laktosmonohydrat, povidon, majsstärkelse, vattenfri kolloidal kiseldioxid, natriumlaurilsulfat, magnesiumstearat, hypromellos, hydroxypropylcellulosa, makrogol, titandioxid (färgämne E 171).

    Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

    200 mg: vit, rund tablett

    400 mg: vit, oval tablett


    200 mg:

    Blisterförpackningar: 7, 10, 14, 20, 20x1 (endos), 21, 28, 29 och 30 tabletter.


    400 mg:

    Blisterförpackningar: 7, 10, 10x1 (endos), 14, 20, 20x1 (endos), 21, 28, 29 och 30 tabletter.


    Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

    Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

    Orifarm Generics A/S

    Energivej 15

    5260 Odense

    Danmark


    Lokal företrädare

    Orifarm Generics AB

    Box 56048

    102 17 Stockholm

    info@orifarm.com


    Denna bipacksedel ändrades senast

    2015-10-07


Andra har även köpt

Andra har även tittat på

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.